8-12 book3

 0    101 Datenblatt    basiachwolka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
leżeć
Lernen beginnen
lie
płomień
Lernen beginnen
flame
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko.
Lernen beginnen
dig - dug - dug
He hasn't dug a hole for the tree yet.
głeboki
Lernen beginnen
a deep
węgiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
Lernen beginnen
coal
My uncle works in a coal mine.
diament
Lernen beginnen
diamond
zdawać sobie sprawę
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę?
Lernen beginnen
to realise
When did you realize that?
zawierać
Podręcznik zawiera wszystkie procedury.
Lernen beginnen
to contain
The instruction manual includes all the procedures.
nad, ponad
Lernen beginnen
over, above
raczej
Lernen beginnen
rather
wolałbym
Lernen beginnen
I would rather
odwiedzic, wizyta
Lernen beginnen
visit,
złożyc wizyę
Lernen beginnen
pay a vist
dentysta
Chcę, żeby dentysta sprawdził stan moich zębów.
Lernen beginnen
a dentist
I want to get my teeth checked by a dentist.
wysportowany
Lernen beginnen
fit
aby, żeby, w celu
Lernen beginnen
in order to
aby nie
Lernen beginnen
in order not to
już
Ona już wyszła.
Lernen beginnen
already
She’s already left.
wciąż jeszcze
Lernen beginnen
still
jeszcze nie
Lernen beginnen
not yet
kolacja
O której jesz kolację?
Lernen beginnen
supper
What time do you have supper?
rola
Lernen beginnen
role
mięsień
Napiął mięśnie by zaimponować dziewczynom.
Lernen beginnen
a muscle
He flexed his muscles to impress the girls.
warga
Lernen beginnen
lip
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
Lernen beginnen
grass
Keep off the grass.
kosiarka
Lernen beginnen
a lawnmower
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
Lernen beginnen
a lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
gałąź
Lernen beginnen
a branch
ktoś
Lernen beginnen
someone
ktokolwiek
Lernen beginnen
anyone
nikt
Lernen beginnen
no one
głowna myśl, punkt
Lernen beginnen
point
centymetr
Lernen beginnen
centimetre
dzielić
Lernen beginnen
devide
mnożyć
Lernen beginnen
multiply
przecinek (,)
Lernen beginnen
point
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
Lernen beginnen
length
I measured the length of the room.
metr kwadratowy
Lernen beginnen
square metre
obszar.
Lernen beginnen
area.
obliczyć
Lernen beginnen
calculate
powinieneś
Lernen beginnen
ought to
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
Lernen beginnen
guilty (of a crime)
The jury found him guilty of the crime.
kość
Lernen beginnen
bone
istota ludzka, człowiek
Lernen beginnen
human being,
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
Lernen beginnen
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
natura ludzka
Lernen beginnen
human nature
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
bałtycki
Lernen beginnen
Baltic
atakować
Został zaatakowany i poważnie zraniony w drodze do szkoły.
Lernen beginnen
to attack
He was attacked and seriously injured on his way to school.
wróg
Lernen beginnen
an enemy
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Lernen beginnen
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
armia
Lernen beginnen
an army
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
Lernen beginnen
to protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
prawo
Lernen beginnen
right
generał
Lernen beginnen
general
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
Lernen beginnen
a captain
The captain gave the order to abandon the ship.
pozwolenie,
Lernen beginnen
permission
złapać
Policja złapała go na gorącym uczynku.
Lernen beginnen
catch
The police catched him red-handed.
powszechny
Lernen beginnen
common
kilka, trochę
Lernen beginnen
a few, a little
emocja
Lernen beginnen
emotion
wyrazić
Lernen beginnen
to express
wykrzyknik
Lernen beginnen
exclamation mark
mieszac
Lernen beginnen
mix
wieś
Lernen beginnen
village
gotować, wrzeć
Lernen beginnen
cook, boil
stopień (miara temperatury)
Lernen beginnen
degree
wyprzedaż
Uwielbiam wyprzedaże i promocje.
Lernen beginnen
a sale
I love sales and promotions.
firma
Małe firmy stawiają czoła konkurencji ze strony dużych firm.
Lernen beginnen
a company
Small firms face competition from large companies.
dostarczac
Lernen beginnen
provide
gazeta
Lernen beginnen
paper
tytuł
Lernen beginnen
a title
ani ... ani...
Lernen beginnen
neither ... nor...
król
Lernen beginnen
a king
królowa
Lernen beginnen
queen
jasny, przejrzysty
Lernen beginnen
clear,
gospodarka
Polska gospodarka jest najmocniejsza w regionie.
Lernen beginnen
economy
Poland's economy is the strongest in the region.
szczególowy, okreslony
Lernen beginnen
particular
posiadać
Lernen beginnen
own
posiadacz
Lernen beginnen
owner
nie udać się
Lernen beginnen
fail
poddać się
Lernen beginnen
to give up
umówione spotkanie / wizyta
Lernen beginnen
appointment / visit
przyznać
Policja przyznaje, że nie ma żadnych dowodów.
Lernen beginnen
to admit
The police acknowledge they have no evidence.
wydawać się, znajdować
Lernen beginnen
find
podczas, gdy
Lernen beginnen
while
naprawiać
Hydraulik naprawił zepsutą spłuczkę.
Lernen beginnen
repair
The plumber fixed the broken flush.
w kierunku
Lernen beginnen
towards
od, z dala
Lernen beginnen
from, away
doskonały
Oferują doskonałe usługi.
Lernen beginnen
perfect
They offer excellent services.
nieśmiały
Lernen beginnen
shy
kreda
Lernen beginnen
chalk
marker
Lernen beginnen
marker pen
w tym samym czasie
Lernen beginnen
at the same time
spaść
Lernen beginnen
fall
upaść
Lernen beginnen
to fall down
lód
Moja mama robi najlepsze waniliowe lody na świecie.
Lernen beginnen
ice
My mom makes the best vanilla ice-cream in the world.
wzrosnąć
Lernen beginnen
rise
nagle
Lernen beginnen
suddenly
sukces
Lernen beginnen
success
zakończony sukcesem
Lernen beginnen
successful

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.