8. Podróżowanie i Turystyka cz. 2

 0    106 Datenblatt    uk_banasiak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rezydent biura podróży
Lernen beginnen
resident travel agencies
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kalifornii była długa i męcząca.
Lernen beginnen
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
ulotka
Jeffrey umieścił ulotkę w każdej skrzynce pocztowej w okolicy, by dać ludziom znać, że chętnie podejmie się opieki nad dziećmi.
Lernen beginnen
leaflet
Jeffrey put a leaflet in every letterbox in the neighbourhood to let people know he was available to babysit.
pomnik
Pomnik w środku miasta upamiętnia tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Lernen beginnen
monument
The monument in the middle of the town commemorates those who died in WWII.
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Lernen beginnen
museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
rezerwat przyrody
Lernen beginnen
nature reserve
wczasy zorganizowane
Lernen beginnen
package holiday
pałac
Lernen beginnen
palace
safari
Lernen beginnen
safari
żeglarstwo
Lernen beginnen
sailing
nurkowanie z akwalungiem
Lernen beginnen
scuba diving
polowanie na pamiątki
Lernen beginnen
souvenir hunting
posąg
Lernen beginnen
statue
mleczko do opalania
Lernen beginnen
suntan lotion
opalanie
Lernen beginnen
sunbathing
surfing
Lernen beginnen
surfing
park rozrywki
Lernen beginnen
theme park
kontroler, kontrolerka biletów
Lernen beginnen
ticket inspector
wycieczka (objazdowa)
Lernen beginnen
tour
przewodnik, przewodniczka
Lernen beginnen
tour guide
turystyka
Lernen beginnen
tourism
turysta, turystka
Lernen beginnen
tourist
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
Lernen beginnen
travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
wędrówka
Lernen beginnen
trekking
wycieczka, krótka podróż
Lernen beginnen
trip
rejs, podróż morska
Lernen beginnen
voyage
wakacje zimowe
Lernen beginnen
winter holiday
pisać pocztówki
Lernen beginnen
write postcards
starożytny
Lernen beginnen
ancient
arcydzieło architektury
Lernen beginnen
architectural wonder
wycieczka statkiem
Lernen beginnen
boat trip
widok zapierający wdech w piersiach
Lernen beginnen
breathtaking view
niskobudżetowy
Lernen beginnen
budget
wycieczka autobusowa
Lernen beginnen
bus tour
podróż służbowa
James wybiera się w podróż służbową do Singapuru w przyszłym tygodniu.
Lernen beginnen
business trip
James is going on a business trip to Singapore next week.
wycieczka jednodniowa
Lernen beginnen
day trip
bezpośredni lot
Lernen beginnen
Direct flight
wycieczka całodniowa
Lernen beginnen
full day excursion
pobyt na luksusowym kempingu
Lernen beginnen
glamping
wycieczka z przewodnikiem
Oferujemy wycieczki po Paryżu z wykwalifikowanym przewodnikiem.
Lernen beginnen
guided tour
We offer guided tours around Paris.
wycieczka półdniowa
Lernen beginnen
half-day excursion
o znaczeniu historycznym
Lernen beginnen
historic
wczasowicz
Lernen beginnen
holidaymaker
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
Lernen beginnen
mild
I prefer mild flavours.
długi lot
Lernen beginnen
long-haul flight
ruiny
Lernen beginnen
ruins
piaszczysta plaża
Lernen beginnen
sandy beach
skwar/żar
Lernen beginnen
scorching temperatures
strome urwisko
Lernen beginnen
sheer cliff
wakacje spędzane w domu
Lernen beginnen
staycation
okolica
Lernen beginnen
surrounding area
emocjonująca przejażdżka
Lernen beginnen
thrilling ride
organizacja podróży
Coraz więcej osób samodzielnie organizuje swoje podróże.
Lernen beginnen
travel arrangements
More and more people are making their own travel arrangements.
kręta droga
Lernen beginnen
winding road
karetka pogotowia
Lernen beginnen
ambulance
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
Lernen beginnen
break down
I hate when my car breaks down!
wezwać pogotowie
Lernen beginnen
call an ambulance
rozbić się, kraksa, wypadek
Lernen beginnen
crash, accident, accident
nagły wypadek
W razie wypadku zbij szybę.
Lernen beginnen
emergency
In case of emergency break the window.
zgubić się
Nadążaj za grupą, nie chcę się zgubić.
Lernen beginnen
to get lost
Catch up with the group, I don't want to get lost.
doznać poparzenia słonecznego
Lernen beginnen
experience of sunburn
koło ratunkowe
Lernen beginnen
lifejacket
szalupa ratunkowa
Lernen beginnen
lifeboat
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
Lernen beginnen
luggage
Where did you leave your luggage?
kamizelka ratunkowa
Lernen beginnen
life jacket
pomoc, ratunek
Lernen beginnen
aid, rescue
służby ratunkowe
Lernen beginnen
emergency services
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Lernen beginnen
Safety Precautions
pas bezpieczeństwa
Czy możesz pomóc Betty zapiąć pas bezpieczeństwa?
Lernen beginnen
a seat belt
Could you help Betty fasten her seat belt?
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
Lernen beginnen
1. ill 2. sick
I feel ill. I must take an aspirin.
przeżyć, przetrwać
Lernen beginnen
survive, survive
złapać wirusa
Lernen beginnen
come down with a bug
ćwiczenia przeciwpożarowe
Lernen beginnen
fire drill
udzielić pierwszej pomocy
Lernen beginnen
give first aid
cudem uniknąć nieszczęścia
Lernen beginnen
have a narrow escape
przejechać/potrącić kogoś
Lernen beginnen
run over
krew
Krew jest czerwona i gęsta.
Lernen beginnen
blood
Blood is red and dense.
nie móc znieść
Lernen beginnen
can't stand
zasnąć
Lernen beginnen
drift off
korzyści ekonomiczne
Lernen beginnen
economic benefits
następować po czymś
Lernen beginnen
follow something
wydać z siebie stłumiony okrzyk
Lernen beginnen
gasp
zajmować się codziennymi sprawami
Lernen beginnen
go about daily business
niedogodność
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Lernen beginnen
inconvenience
We are sorry for any inconvenience.
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
Lernen beginnen
lie
Yesterday I lay in bed all morning.
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
Lernen beginnen
pick up
Could you pick up your toys from the floor?
trzymać się planu
Lernen beginnen
stick to the schedule
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
Lernen beginnen
towel
Please dry your hands with towel.
niezapomniany
Lernen beginnen
unforgettable
widoczny
Lernen beginnen
visible
odetchnąć z ulgą
Lernen beginnen
breathe a sigh of relief
pojemność
Lernen beginnen
capacity
wyczerpany
Lernen beginnen
exhausted
szczerze
Lernen beginnen
frankly
gwarantowany
Lernen beginnen
guaranteed
zaprojektowany/urządzony (o parku/ogrodzie)
Lernen beginnen
landscaped
przyjść komuś do głowy
Lernen beginnen
occur to
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
Lernen beginnen
opt for
I didn't know which tie to choose for that shirt.
fragment/kawałek
Lernen beginnen
patch
stos
Lernen beginnen
pile
pozostałości
Lernen beginnen
remnants
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
Lernen beginnen
seek
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.
westchnąć
Lernen beginnen
sigh
wyłączyć
Lernen beginnen
switch off
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
Lernen beginnen
vast
Your ranch is vast!
bogaty
Jego rodzice są dość bogaci.
Lernen beginnen
well-off
His parents are quite well-off.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.