9. Wpadki i trochę kultury - PIERWSZE SPOTKANIA

 0    132 Datenblatt    kamilaczach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mówić ci po imieniu
Lernen beginnen
call you by your first name
bekać
Lernen beginnen
burp
wymiotować
Lernen beginnen
throw up
wymiotować
infml
Lernen beginnen
puke, barf
pokryć koszty prania
Lernen beginnen
cover your laundry bill
Daj mu spokój. Potraktuj go łagodnie.
Lernen beginnen
Take it easy on him.
Miłego dnia!
Lernen beginnen
Have a good one!
Na razie.
Lernen beginnen
Take care.
rozłączyć się
Lernen beginnen
hang up
Chcę cię prosić o przysługę.
Lernen beginnen
I have a favour to ask you.
Chodzi o to, że...
Lernen beginnen
Thing is...
Czy mogłabyś...?
Lernen beginnen
I was wondering if you could...
kłopot, narzucanie się
Lernen beginnen
imposition
Nie chcę się narzucać.
Lernen beginnen
I don't want to impose.
przekomiczny
infml
Lernen beginnen
hysterical
dramat, masakra
AmE infml
Lernen beginnen
train wreck
It was such a train wreck!
Przepraszam na chwilę.
Lernen beginnen
Excuse me one moment.
Właśnie coś robię.
Lernen beginnen
I'm in the middle of something.
z klasą
Lernen beginnen
gracefully
Popełniłem gafę.
Lernen beginnen
I put my foot in my mouth. / I put my foot in it.
etykieta, zasady dobrego wychowania, savoir-vivre
Lernen beginnen
etiquette
wytworny
Lernen beginnen
distinguished
przyzwoity
Lernen beginnen
decent
Jesteś ubrany?
przed wejściem do pokoju
Lernen beginnen
Are you decent?
okazać się
Lernen beginnen
turns out to be
I waved at someone, who turned out to be a stranger.
machać do...
Lernen beginnen
wave at... / wave to sb
zbyć to śmiechem
Lernen beginnen
to laugh it off
When I do something embarrassing, I laugh it off.
jak cholera
infml
Lernen beginnen
like hell
It hurts like hell!
niezdarność
Lernen beginnen
carelessness
Oby tak dalej! Tak trzymać!
infml
Lernen beginnen
Way to go!
spotkać się wzrokiem
Lernen beginnen
catch sb's eye
popełnić gafę
Lernen beginnen
make a gaffe
nietakt, omyłka
Lernen beginnen
blunder
Who hasn't made a blunder in their lives?
potknięcie
Lernen beginnen
slip
palnąć coś
Lernen beginnen
blurt sth out
I blurted out something only to realise a second later how stupid it was.
przyjąć
Lernen beginnen
embrace
If it happens to you, accept it and embrace it.
wynagrodzić to
Lernen beginnen
make up for it
Apologize her and think how you can make up for it.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Lernen beginnen
It's no use crying over spilled milk.
odnoszący się z szacunkiem do...
Lernen beginnen
respectful of...
Good manners basically focus on being aware and respectful of other people and their feelings.
Rób drugiemu, co tobie miłe.
Lernen beginnen
Do unto others as you wish to be done by.
jak mówi przysłowie...
Lernen beginnen
as the saying goes...
Nie każdy ma takie podejście.
Lernen beginnen
Not everyone shares this approach.
poczekalnia
Lernen beginnen
waiting room
przerwać wypowiedź
Lernen beginnen
cut sb short
wulgarny język
Lernen beginnen
foul language
niestosowny żart
Lernen beginnen
inappropriate joke
przedrzeźniać
Lernen beginnen
mock
wyśmiewać innych
Lernen beginnen
laugh at others
usiąść w rozkroku na krześle
Lernen beginnen
manspread
wepchać się w kolejkę
AmE
Lernen beginnen
cut in a line
wepchać się w kolejkę
BrE
Lernen beginnen
jump the queue
zasady zachowania przy stole
Lernen beginnen
table manners
mlaskać
Lernen beginnen
smack your lips
siorbać
Lernen beginnen
slurp
przejście między regałami, alejka
Lernen beginnen
aisle
toaleta publiczna
AmE
Lernen beginnen
restroom
toaleta publiczna
BrE
Lernen beginnen
public toilet
naruszać czyjąś przestrzeń osobistą
Lernen beginnen
invade someone's personal space
być niegrzecznym
dzieci, zwierzaki, istoty które mają być w tym momencie posłuszne
Lernen beginnen
misbehave
Madka lets her children misbehave and doesn't teach them manners.
naśladować
Lernen beginnen
mimic
Children naturally mimic their parents behavior.
użyć czegoś na swoją korzyść
Lernen beginnen
use sth to your advantage
upomnieć
Lernen beginnen
reprimand
I was being reprimanded after I said or did something wrong.
tak w ogóle
infml
Lernen beginnen
in the first place
Why are people rude in the first place? That's how they were raised.
skłonność
Lernen beginnen
inclination
It's a natural inclination.
zgiełk i zamęt codzienności
Lernen beginnen
hustle and bustle of everyday life
hustle-bieganina; bustle-rozgardiasz, młyn
wyżywać się na kimś
Lernen beginnen
take it out on sb
niecierpliwe usposobienie
Lernen beginnen
impatient disposition
co często idzie w parze z...
Lernen beginnen
which often goes together with...
odreagować
AmE, negatywne określenie zachowania dzieci
Lernen beginnen
act out
Muszę odreagować stres.
Lernen beginnen
I need to relieve stress.
błędne koło
Lernen beginnen
vicious circle
mylić
Lernen beginnen
confuse
Don't confuse rudeness with bullying or harassment.
prześladowanie
Lernen beginnen
harassment
zająć się czymś, omówić coś
Lernen beginnen
address sth
We must address it immediately.
stanowczo
Lernen beginnen
firmly
wczuwać się w...
Lernen beginnen
empathise with...
Try to empathise with him, he has been had a bad day.
problemy zdrowotne
Lernen beginnen
health issues
na ich miejscu
Lernen beginnen
in their shoes
Maybe in their shoes, we would do the same.
błyskotliwy
Lernen beginnen
witty
wzruszyć ramionami
Lernen beginnen
shrug
Sometimes it's better to just shrug and walk away.
wskazówki, co robić i czego nie robić
Lernen beginnen
do's and don'ts
szkoła wdzięku
Lernen beginnen
charm school
pozdrawiać, witać
Lernen beginnen
greet
wdzięczność
Lernen beginnen
gratitude
Express gratitude and be thankful by saying "Thank you", "You're welcome".
słuchaj uważnie, z uwagą
Lernen beginnen
listen attentively
nie opowiadaj nietaktownych żartów
Lernen beginnen
don't tell insensitive jokes
higiena osobista
Lernen beginnen
personal hygiene
ubierz się odpowiednio
Lernen beginnen
dress appropriately
właściwy
Lernen beginnen
proper
ustąpić komuś miejsca
Lernen beginnen
give up your seat to sb
żargon, język specjalistyczny
Lernen beginnen
jargon
naciskać na...
Lernen beginnen
pressure...
nie przechwalaj się
Lernen beginnen
don't brag
nie żuj gumy podczas mówienia
Lernen beginnen
don't chew gum while talking
dłubać w nosie
Lernen beginnen
pick your nose
obgryzać paznokcie
Lernen beginnen
bite your fingernails
bekać
Lernen beginnen
burp
opłaca się po czasie
Lernen beginnen
it pays off over time
podnieść poczucie własnej wartości
Lernen beginnen
boost your self-esteem
w chwili zwątpienia
Lernen beginnen
when in doubt
Czy mógłbyś mi pomóc?
Lernen beginnen
I was wondering if you could help me.
Jak tam?
Lernen beginnen
How's it going?
Nic nowego. A u ciebie?
Lernen beginnen
Nothing much. What about you?
Na zdrowie!
po kichnięciu
Lernen beginnen
Bless you!
Proszę przodem.
gdy przepuszczamy kogoś w drzwiach lub korytarzu
Lernen beginnen
After you.
Proszę za mną.
Lernen beginnen
Follow me, please.
Proszę bardzo.
BrE
Lernen beginnen
Here you are.
Proszę bardzo.
AmE
Lernen beginnen
Here you go.
Nie ma za co.
dosł. w każdej chwili (możesz na mnie liczyć)
Lernen beginnen
Any time.
Nie ma za co. Nie ma o czym mówić.
Lernen beginnen
Don't mention it.
Słucham?
bardzo uprzejme
Lernen beginnen
I beg your pardon?
Wypraszam sobie!
Lernen beginnen
I beg your pardon!
Przyjmuję twoje przeprosiny.
Lernen beginnen
Apology accepted.
Czy moglibyśmy pogadać później?
Lernen beginnen
Could we talk a little later?
Czy mogę coś dodać?
Lernen beginnen
Could I just say something here?
Dasz mi chwilę?
Lernen beginnen
Could you give me a minute?
Wydaje mi się, że się mylisz.
Lernen beginnen
I think you might be mistaken.
Niestety się nie zgadzam.
Lernen beginnen
I'm afraid I disagree.
Musimy się kiedyś spotkać.
Lernen beginnen
Let's get together some time.
Może źle się wyraziłem.
Lernen beginnen
Perhaps I'm not making myself clear.
Przepraszam, akurat jestem zajęty.
Lernen beginnen
Sorry, I'm a bit busy at the moment.
Usiądź, proszę.
Lernen beginnen
Take a seat, please.
Co ty na to?
Lernen beginnen
What do you say?
Czy mogę iść?
Lernen beginnen
Would it be all right if I go?
Czy możesz ściszyć muzykę?
Lernen beginnen
Would you mind turning down this music?
Dziękuję!
Lernen beginnen
You're the best!
pozwolić
Lernen beginnen
permit
nadmiar
Lernen beginnen
excess
istota
Lernen beginnen
creature
koncert charytatywny
Lernen beginnen
benefit
zająć się, załatwić
Lernen beginnen
handle
podejście
Lernen beginnen
approach

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.