9A Can't remember, can't forget

 0    32 Datenblatt    slawomirtarnopolski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
such as
Lernen beginnen
taki jak
fascinate
Lernen beginnen
oczarować, zafascynować, zachwycić, obezwładnić, hipnotyzować ofiarę
throughout
The trip was awful throughout.
Lernen beginnen
na wskroś, po całym (kraju), wszędzie, przez cały (np. rok), od początku do końca (np. życia), pod każdym względem, całkowicie
Wycieczka była pod każdym względem okropna.
short-term memory
Lernen beginnen
pamięć krótkotrwała
notecard
Lernen beginnen
kartka
condition
He's suffering from a heart condition.
Lernen beginnen
warunek, stan, warunek, klauzula, zastrzeżenie, kondycja, choroba (przewlekła, np. choroba serca czy płuc)
On cierpi na chorobę serca.
mention
Don't mention it.
Lernen beginnen
wspominać
Nie wspominaj o tym.
discourage
Lernen beginnen
zrażać, zniechęcać, odwodzić (od czegoś), zniechęcać
gain
Lernen beginnen
osiągać, zdobywać, zyskiwać, stopniowo zdobywać, wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości)
inspire
Lernen beginnen
inspirować, natchnąć, pobudzać, podsunąć, wdychać
previous
His previous book was much better than this one.
Lernen beginnen
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
following
The following day we went to the beach.
Lernen beginnen
następny, następujący
Następnego dnia poszliśmy na plażę.
in order to
Put the books back in order.
Lernen beginnen
aby, w celu, w kolejności, po kolei
Ułóż książki z powrotem w kolejności.
picture
Lernen beginnen
wyobrażać (sobie), przedstawiać, ukazywać
chunk
Lernen beginnen
dzielić na kawałki, ciąć na duże kawałki
seem
It seems unlikely that he will come. She seems to be tired.
Lernen beginnen
wydawać się, zdawać się, wyglądać na
Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie. Ona wygląda na zmęczoną.
retain
Lernen beginnen
zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie), przetrzymywać, gromadzić (np. dane w komputerze), zachowywać w pamięci, przyjmować na służbę, zatrudniać
applicable
Lernen beginnen
odpowiedni, stosowny, mający zastosowanie
in advance
Thank you in advance. Most tourists prefer to book in advance.
Lernen beginnen
z wyprzedzeniem, z góry, zawczasu
Z góry dziękuję. Większość turystów woli dokonywać rezerwacji z wyprzedzeniem.
constantly
They are arguing constantly.
Lernen beginnen
stale, ciągle
Oni stale się kłócą.
associate
Lernen beginnen
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
memoir
Lernen beginnen
wspomnienie
memoirs
Lernen beginnen
życiorys, pamiętnik
memorial
Lernen beginnen
pamiątkowy, upamiętniający (poświęcony czyjejś pamięci), pomnik (poświęcony czyjejś pamięci), tablica pamiątkowa, memoriał (zawody sportowe upamiętniające kogoś)
forgetful
Lernen beginnen
zapominalski, roztrzepany, zaniedbujący obowiązki
memorable
Yesterday's concert was a memorable event.
Lernen beginnen
zapadający w pamięć
Wczorajszy koncert był zapadającym w pamięć wydarzeniem.
unforgettable
Lernen beginnen
niezapomniany (o przeżyciu, osobie)
remind
Remind him about the meeting.
Lernen beginnen
przypominać (o czymś, np. o spotkaniu)
Przypomnij mu o spotkaniu.
reset, reset
Lernen beginnen
(ir) wyzerować, zerować (np. zegarek, stoper), nastawić (złamaną kość), ponownie nastawiać, ponownie ustawiać (np. maszynę, urządzenie)
snap
I snapped a picture of the landscape.
Lernen beginnen
pękać (o gałęzi, linie), łamać się, zatrzaskiwać (np. kajdanki), zamykać z hałasem (np. walizkę), puścić (o nerwach), robić zdjęcie
Zrobiłem zdjęcie krajobrazu.
fade
Lernen beginnen
znikać, gasnąć, rozmywać się, gasnąć (o umierającej osobie)
host
The couple hosted us very generously.
Lernen beginnen
pan domu, gospodarz, gospodarz (programu, olimpiady), gościć, być gospodarzem, prowadzić program (telewizyjny, radiowy)
Para ugościła nas bardzo hojnie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.