A 3 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    22 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
A lot of companies advertise their products on the Internet.
Lernen beginnen
Wiele firm reklamuje swoje produkty w internecie.
Their new advertisement was controversial.
Lernen beginnen
Ich nowa reklama byla kontrowersyjan.
Can you give me some advice?
Lernen beginnen
Czy morzesz udzielic me rady?
He advised me to wait a couple of days.
Lernen beginnen
Doradzil, abym zaczekal kilka dnii.
Don't interfere with their affairs.
Lernen beginnen
Nie mieszaj sie w ich sprawy.
This problem affects a lot of people.
Lernen beginnen
Nie morzemy pozwolic sobie na nowy samochu(nie stac nas na nowy samochud)
He's afraid of the dark.
Lernen beginnen
On boi sie ciemnosci.
There are a lot of hungry children in Africa.
Lernen beginnen
W A fryce jest durzo glodnych dzieci.
We are leaving after breakfast.
Lernen beginnen
Wyjerzdzamy po sniadaniu.
See you in the afternoon.
Lernen beginnen
Do zobaczenia po poludniu.
I'd like to see again.
Lernen beginnen
Chcialbym cie znuw zobaczyc.
We're against animal testing
Lernen beginnen
Jestesmy przeciwko badaniom na zwierzentach
They are the same age.
Lernen beginnen
Oni so w tym samym wieku.
She works in an advertising agency.
Lernen beginnen
Ona pracuje w agencji reklamowej.
He is an agent for insurance company.
Lernen beginnen
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
How long ago did he die?
Lernen beginnen
Jak dawno temu zdal.
Did he agree to go with him?
Lernen beginnen
Czy ona zgodzila sie z nim pujsc.
We've finally reached an agreement.
Lernen beginnen
W koncu osiongnelismy porozumienie.
Two soldiers walked ahead of us.
Lernen beginnen
Dwaj rzolnierze szli przed nami.
This country urgently needs humanitarian aid.
Lernen beginnen
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
I went to Englnd with the aim of improving my English.
Lernen beginnen
Wyjechalem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
I'm going outsite for some fresh air.
Lernen beginnen
Ide na zewnontrz po troche swierzego powietrza.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.