A Hiking Family ESL

 0    32 Datenblatt    dorotkem
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zrobić coś dla siebie, odnieść sukces
Lernen beginnen
make something of myself, become successful in a career
My dad never thought I would make something of myself because I didn't graduate from a prestigious university, but I proved him wrong.
odnieść sukces w świecie biznesu
Lernen beginnen
become successful in the business world
iść do przodu
Lernen beginnen
get ahead
If you want to get ahead in life, you have to set clear goals.
zrealizować, zrozumieć, zdać sobie sprawę
Lernen beginnen
realize
Many young married couples don't realize how challenging raising children can be until they have children of their own.
zrozumieć znaczenie czegoś
Lernen beginnen
understand the importance of something
wspominać
Lernen beginnen
recall
I can't recall a time when my parents argued in front of me and my brothers.
pamietać coś z przeszłości
Lernen beginnen
remember something from the past
skupić się na
Lernen beginnen
focus on
When people focus too much on their careers, they sometimes neglect their family's needs.
zwrócić szczególną uwagę na konkretną osobę lub rzecz
Lernen beginnen
pay careful and direct attention to a particular person or thing
rozpraszanie, roztargnienie
Lernen beginnen
distraction
Watching too much TV can be a big distraction from building a good relationship with children.
coś co przyciągnęło twoją uwagę od innej czynności
Lernen beginnen
something that takes your attention away from another activity
bez przygotowania, z marszu
Lernen beginnen
off the top of your head
I felt really embarrassed when I couldn't remember her name off the top of my head.
przypuszczam
Lernen beginnen
suppose
ma być, musi być
Lernen beginnen
is supposed to be
dzielić się osobistymi doświadczeniami
Lernen beginnen
share personal experiences
z powodu pracy
Lernen beginnen
for the work
dlatego zatem, a więc
Lernen beginnen
therefore
wymyśleć nową historię
Lernen beginnen
think of a new story
przeszkadzać
Lernen beginnen
disturb
wymyśleć
Lernen beginnen
come up
wpaść na pomysł
Lernen beginnen
come up with ideas
wszystkie rodziny stoją przed wyzwaniem
Lernen beginnen
all families face challenges
stać przed wyzwaniem, napotkać stawić czoło, stanąć twarzą w twarz
Lernen beginnen
to face
wyzwanie
Lernen beginnen
challenge
wyjątek, zastrzeżenie
Lernen beginnen
exception
rozwiązać problem razem
Lernen beginnen
solve our problems together
to jest warte wysiłku
Lernen beginnen
it is worth the effort.
jak przeżyć w awaryjnych sytuacjach
Lernen beginnen
how to survive in emergency situations
zapisać, rekrytować
Lernen beginnen
enroll
być konsekwentnym
Lernen beginnen
be consistent
w sposobie
Lernen beginnen
in the way
wychowanie dzieci
Lernen beginnen
raising children

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.