A07, 30.05.2016

 0    42 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Możesz mi powiedzieć, o co chodzi?
Lernen beginnen
Can you tell me what is about?
Możesz mi powidziec, jaka jest sprawa?
Lernen beginnen
Can you tell me what the case is?
Zajme się tym mailem od razu.
Lernen beginnen
I’ll deal with the email straight away.
Problem się pojawił.
Lernen beginnen
The problem arose/occurred/apeared.
stanac w obliczu problemu
Lernen beginnen
to face the problem
zmierzyć się z faktami
Lernen beginnen
to face the facts
Spojrzmy prawdzie w oczy.
Lernen beginnen
Let’s face it.
doswiadczycy kryzysu
Lernen beginnen
to face the crisis
Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.
Lernen beginnen
They've had a couple of problems to tackle.
Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?)
Lernen beginnen
Could you hold it for a moment?
Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
Lernen beginnen
The director of the department held a meeting this morning.
uczestniczyć, brać udział
Lernen beginnen
to attend
I attended a meeting with the HR managers on Friday.
traktować o czymś
Lernen beginnen
to be about sth
As you all know, this meeting is about the changes in our dotyczyć czegoś, mówić/
dział
Lernen beginnen
department
być za czymś
Lernen beginnen
to be in favour of sth
Raj, are you in favour of the proposal?
zwoływać zebranie
Lernen beginnen
to call a meeting
Shall we call a team meeting to discuss the new regulations?
wyjaśniać
Lernen beginnen
to clarify
I’m afraid I don’t quite understand. Could you please clarify that?
kończyć
Lernen beginnen
to conclude
So, that concludes our meeting for today.
zajmować się czymś
Lernen beginnen
to deal with sth
Could we possibly deal with that point at the end of the meeting?
omawiać, dyskutować
Lernen beginnen
to discuss
I’d like to call a meeting to discuss our new marketing strategy.
ustalać/wyznaczać termin
Lernen beginnen
to fix a time
Let’s fix a time for our next meeting.
nawiązywać, kontynuować
Lernen beginnen
to follow up on sth
Shall we follow up on some of the points from our last meeting?
odbywać zebranie
Lernen beginnen
to hold a meeting
Shall we hold the meeting in Mike’s office?
przerywać coś/komuś
Lernen beginnen
to interrupt sth/sb
Sorry to interrupt you, but I have an important question.
Nie mogę tego zrobić.
Lernen beginnen
I can’t do it.
Nie dam rady, nie wyrobie się (na spotkanie).
Lernen beginnen
I can’t make it.
cel
Lernen beginnen
objective
w ten sposób
Lernen beginnen
that way
robić protokol
Lernen beginnen
to take minutes
zmieszany, zagubiony
Lernen beginnen
confused
odmawiać
Lernen beginnen
to refuse
przeanalizować dokument (kilka osób0
Lernen beginnen
take somebody through the document
przeanalizować dokument samemu
Lernen beginnen
go through the document
pozycja na liście
Lernen beginnen
item
Uczestnicy
Lernen beginnen
participants
mieć miejsce, odbywać się (o zdarzeniu)
Lernen beginnen
to take place
skończyć się
Lernen beginnen
to adjourn
pojawił się problem
Lernen beginnen
a problem arose
przez chwilę
Lernen beginnen
for a while
uporać się z problemem
Lernen beginnen
to tackle the problem
przełożyć (np. spotkanie)
Lernen beginnen
to postpone
brać udział w spotkaniu
Lernen beginnen
to attend the meeting

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.