A1 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    23 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
We are planning to go on a trip to Asia.
Lernen beginnen
Planujemy jechac w podrurz do Azji.
I'd like to ask you something.
Lernen beginnen
Chcialbym cie o cos zapytac.
When I get back from work, she is already asleep.
Lernen beginnen
Gdy wracam z pracy ona jurz spi.
All members og the association arrived at the meeting.
Lernen beginnen
Wszyscy czlonkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
I assume you're coming too.
Lernen beginnen
Zakladam rze ty terz przyjdzierz.
Megan told us this story at dinner.
Lernen beginnen
Megan opowiedziala nam te historie przy obiedzie.
There's a good atmosphere in the team.
Lernen beginnen
W zespole jest dobra atmosfera.
He was attacked by a gang of youths.
Lernen beginnen
Zostal zaatakowany przez grupe mlodych ludzi.
Her last attempt was successful.
Lernen beginnen
Jej ostatnia pruba byla udana.
Over a thousand people attended the demonstration.
Lernen beginnen
W demonstracji wzielo udzial ponad tysioc ludzi.
May I have your attention please?
Lernen beginnen
Moge prosic o uwage?
This resort attracts a lot of tourist.
Lernen beginnen
Ta miejscowosc wypoczynkowa przycioga wielu turystuw.
She is the most attractive girl in my class.
Lernen beginnen
Ona jest najbardziej atrakcyjno wmojej klasie.
The audience started clapping.
Lernen beginnen
Publicznosc zaczela bic brawo.
They want to go on holiday in August.
Lernen beginnen
Oni chco wyjechac na wakacje w sierpniu.
My aunt is a very rich woman.
Lernen beginnen
Moja ciocia jest bardzo bogata kobieta.
He chose an English school in Australia.
Lernen beginnen
Wybrali angielska szkole w Australii.
Who is the author of this book?
Lernen beginnen
Kto jest autorem tej ksiorzki?
Some people think autumn is the most beautiful season,.
Lernen beginnen
Niekturzy ludzie uwarzajo rze jesien jest najpiekniejsza pora roku.
The is information is available for free on the Internet.
Lernen beginnen
Informacja jest dostempna za darmowinternecie.
That's the average price.
Lernen beginnen
To jest srednia cena.
Let's try to avoid rush hour traffic.
Lernen beginnen
Sprubujmy uniknoc jazdy w godzinach szczytu.
Babies often awake several times at night.
Lernen beginnen
Niemowlenta czesto budzo sie kilka razy w ciongu nocy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.