A118, 03.06.2016

 0    21 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
under no circumstances should I give a credit line to unreliable customer.
Lernen beginnen
Pod żadnym pozorem nie powinienem udzielać kredytu nierzetelnemu klientowi
Little could I do in this case.
Lernen beginnen
niewiele mogłem zrobić w tej sprawie
Rarely do I have an opportunity to receive a pay rise.
Lernen beginnen
rzadko kiedy mam okazję dostać podwyżkę
not only is my department responsible for credit limits but also for vindication process
Lernen beginnen
Nie tylko mój wydział odpowiedzialny za limitów kredytowych, ale także dla procesu windykacyjnego
I wish would have an additional employee in my department in the future.
Lernen beginnen
Chciałbym skorzystać z dodatkowego pracownika w moim wydziale w przyszłości.
I wish I had holidays now.
Lernen beginnen
Żałuję, że wakacje już teraz.
I wish I hadn't accepted the procedures.
Lernen beginnen
Żałuję, że nie przyjął procedury.
You'd better contribute to your work.
Lernen beginnen
Lepiej przyczynić się do swojej pracy.
You'd better not leave the office so early.
Lernen beginnen
Nie lepiej zostawić w biurze tak wcześnie.
We could do with a higher level of sales this year.
Lernen beginnen
Przydałby nam się wyższy poziom sprzedaży w tym roku.
I can do without it.
Lernen beginnen
Mogę się obyć bez tego.
I cannot do without the mobile phone.
Lernen beginnen
Nie mogę się obyć bez telefonu komórkowego.
I'd rather be at home now.
Lernen beginnen
Wolałbym być teraz w domu.
I'd rather you did it.
Lernen beginnen
Wolałbym, żebyś to zrobił.
It can't have been my mistake.
Lernen beginnen
To nie mogła być moja wina.
to anticipate
Lernen beginnen
przewidywać, oczekiwać
Our agreement provides for high penalties.
Lernen beginnen
Nasza umowa przewiduje wysokie kary.
We can't be wrong this time.
Lernen beginnen
Nie możliwe, żebyśmy się mylili tym razem.
He might convince the shareholders.
Lernen beginnen
Niewykluczone, że on przekona udziałowców.
You needn't agree for these conditions.
Lernen beginnen
Niepotrzebnie się zgadzasz na te warunki.
You needn't have given them the discount.
Lernen beginnen
Niepotrzebnie dałeś mu rabat.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.