A24 05 The conference- słówka

 0    50 Datenblatt    sylwiakrupinska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem ciągle w ruchu.
Lernen beginnen
I'm on the move all the time.
przeprowadzać spotkanie
Lernen beginnen
carry out meeting
przeprowadzać spotkanie
Lernen beginnen
hold a meeting
zgodny z czymś
Lernen beginnen
compatible with something
przyczyna
Jaka jest przyczyna problemu?
Lernen beginnen
a cause
What's the cause of the problem?
konferencja
Brałeś kiedyś udział w konferencji?
Lernen beginnen
conference
Have you evere been to a conference?
wziąć udział, uczestniczyć
Chciałabym wziąć udział w konferencji.
Lernen beginnen
take part, participate, attend
I would like to take part in a conference.
uczestnik
Lernen beginnen
participant
być w stanie coś zrobić, móc
Lernen beginnen
be able to do something, to be able to
Jeśli chodzi o...
Lernen beginnen
When it comes to...
chwytać nowe pomysły
Lernen beginnen
to pick up new ideas
spotykać nowych kontaktów (ludzi)
Lernen beginnen
to meet new contacts (people)
zawierać nowe kontakty
Lernen beginnen
to make new contacts
trudne do przetrwania
Lernen beginnen
difficult to beat
Lubię patrzeć w oczy innych ludzi.
Lubię kontakt wzrokowy.
Lernen beginnen
I like looking into other people's eyes.
I like eye contact.
spełniać rygorystyczne wymagania
Lernen beginnen
to meet the strict criteria
zawierać
Lernen beginnen
to include
zapewniać, udostępniać informacje
Lernen beginnen
provide, share information
sprostać wymaganiom
Lernen beginnen
to meet requirements
dotrzymać termin
Lernen beginnen
to meet deadline
trzy najważniejsze cechy
Lernen beginnen
the three most important features
dogodna lokalizacja
Lernen beginnen
convenient location
komfortowe zakwaterowanie
Lernen beginnen
comfortable accommodation
dobrze wyposażone pokoje spotkań
Lernen beginnen
well-equipped meeting rooms
piękna okolica
Lernen beginnen
beautiful surroundings
kalosze
Lernen beginnen
wellingtons, rubber boots
Zamek pochodzi z 1285.
Lernen beginnen
The castle dates from 1285.
dopasowany dla
Lernen beginnen
suitable for
w zależności od aranżacji miejsc
Lernen beginnen
depending on the seating arrangement of
komputery do użytku gości
Lernen beginnen
computers for guest use
chłodziarka
Lernen beginnen
refrigerator
łazienka z kabiną prysznicową
Lernen beginnen
bathroom with a walk-in shower
centrum rekreacyjne
Lernen beginnen
recreation center
udogodnienia rekreacyjne, centrum rekreacyjne
Lernen beginnen
leisure facilities
salony, hole z kominkiem
Lernen beginnen
lounges with log fires
płaszcz przeciwdeszczowy
Lernen beginnen
raincoast
kuchnia polska
Lernen beginnen
Polish cuisine
składniki
Lernen beginnen
ingredients
lokalni dostawcy
Lernen beginnen
local suppliers
rozpalić ogień
Lernen beginnen
to light a fire
miejsce, lokalizacja (np. spotkania)
Lernen beginnen
venue
rozpracuj to, rozwiąż to
Lernen beginnen
work it out
przepisać
Lernen beginnen
rewrite
przypuszczać
Lernen beginnen
suppose
odlot
Lernen beginnen
outward flight
opóźnienie
Lernen beginnen
a delay
śmiało, dawaj (zachęta)
Lernen beginnen
go ahead (incentive)
lot powrotny
Lernen beginnen
return flight
pole golfowe
Lernen beginnen
golf course
udogodnienia
Lernen beginnen
facilities

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.