ABC Vidal Sassoon. Kamila

 0    35 Datenblatt    sylanowak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prior to commencing the technique
Lernen beginnen
przed rozpoczęciem pracy tą techniką
conduct the sculp diagnosis
Lernen beginnen
przeprowadź badanie skóry głowy
checking for any cuts, abrasions or any other irregularity
Lernen beginnen
sprawdzanie skóry głowy pod kątek występowania wszelkich skaleczeń, otarć lub nieprawidłowości
in this case the model hair is mid-blond
Lernen beginnen
w tym przypadku włosy modelki są w kolorze średniego blondu
ash tone
Lernen beginnen
ton popiołu
good porosity
Lernen beginnen
dobra porowatość
medium density
Lernen beginnen
średniej gęstości
idealy the hair should not be pre-wasched at least 24 hour prior to tinting
Lernen beginnen
najlepiej gdyby włosy pozostały nieumyte 24 godziny przed koloryzacją
the skin's own... oil will help to protect the sculp
Lernen beginnen
a
the equipment required for this technique
Lernen beginnen
sprzęt wymagany dla tej techniki
cotton wool
Lernen beginnen
Wata
suitable amount of the product and developer
Lernen beginnen
Odpowiednią ilość produktu i...
start by mixing the product
Lernen beginnen
rozpocznij mieszając produkt
untill the smooth, creamy consistence is achieved
Lernen beginnen
do momentu aż uzyskasz, jednolita, kremową konsystencję
poroxide
Lernen beginnen
poroxide
commence the technique through the centre back
Lernen beginnen
rozpocznij od środka głowy
apply the chosen formula to the root area
Lernen beginnen
nałoż wybrany produkt na włosy przy skórze głowy
make sure that the colour doesn't overlap the previously coloured hair
Lernen beginnen
upewnij się, aby nie nakładać farby na wcześniej farbowane włosy
notice how the brush is turned
Lernen beginnen
Zauważasz jak szczotka jest obracana w dłoni
take a vertical section from the crown
Lernen beginnen
wydziel pionowe pasmo od korony głowy
above the ear
Lernen beginnen
nad uchem
apply the product in the same way as before
Lernen beginnen
nakładaj produktu w taki sam sposób jak poprzednio
repeat this procedure on the second side
Lernen beginnen
powtórz tę procedurę na drugiej stronie (głowy)
triangular areas
Lernen beginnen
obszary trójkątne
use the delicate brush strokes
Lernen beginnen
używać delikatnych pociągnięć pędzla
take the horizontal section in the nape
Lernen beginnen
wybierz pasmo poziome od karku
comb the hair down
Lernen beginnen
przeczesać włosy
apply the product underneath
Lernen beginnen
nałożyć produkt pod spodem
the nest section is taken parallel to the first
Lernen beginnen
kolejne pasmo jest równoległe do poprzedniego
working towards the crown
Lernen beginnen
pracując w kierunku korony głowy
the sections become triangular
Lernen beginnen
sekcje stają się trójkątne
the sections are thin enough
Lernen beginnen
sekcje są wystarczająco cienkie
to enable the product to be seen
Lernen beginnen
aby produkt był widoczny
coverage
Lernen beginnen
pokrywać
apex of the triangle
Lernen beginnen
Wierzchołek trójkąta

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.