achiewment test sem 4 1

 0    87 Datenblatt    blazysk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zlikwidować pozycje nieprzyjaciela
Lernen beginnen
to take out the enemy
nawiązać walkę z nieprzyjacielem
Lernen beginnen
to engage the enemy
zostałem przydzielony do
Lernen beginnen
i was posted to
dostałem mianowanie na kapitana
Lernen beginnen
i was commisioned as captain
zostałem awansowany na
Lernen beginnen
i was promoted to
zbocze
Lernen beginnen
slope
racje żywnościowe
Lernen beginnen
combat rations
naciśnij zatrzask kciukiem magazynka
Lernen beginnen
press the magazine catch with your thumb
język spustowy
Lernen beginnen
trigger
bezpiecznik
Lernen beginnen
safety catch
pociągnąć rączkę suwadła
Lernen beginnen
to pull the cocking handle
być unieruchomionym
Lernen beginnen
to be pinned down
śpiwór
Lernen beginnen
sleeping bag
nabój w komorze nabojowej
Lernen beginnen
a round in the chamber
wylot lufy
Lernen beginnen
muzzle
drużyna na siłę 8 ludzi
Lernen beginnen
a section has the strength of eight men
jest podzielona na dwie grupy ogniowe
Lernen beginnen
is divided into two teams
jestem odpowiedzialny za dziennik
Lernen beginnen
i am responsible for the register
pobrać broń z magazynu
Lernen beginnen
to draw weapons from the armoury
pobudka
Lernen beginnen
reveille
regulamin strzelnicy
Lernen beginnen
range standing orders
przestrzegać poleceń
Lernen beginnen
obey instructions
ostra amunicja
Lernen beginnen
live rounds
celować broń w bezpiecznym kierunku / w kogoś
Lernen beginnen
point your weapon at a safe direction / at sombody
ograniczać widoczność
Lernen beginnen
to limit / restrict visibility
założyć punkt obserwacyjny
Lernen beginnen
set up an OP
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu broni
Lernen beginnen
to respect / to comply with a ceasefire agreement
obserwatorzy wojskowi zostali rozmieszczeni w strefie zdemilitaryzowanej
Lernen beginnen
military observers were deployed in the demilitarized zone
sformować potrole
Lernen beginnen
to mount patrols
zbadać doniesienia o
Lernen beginnen
to investigate reports of
utrzymać pozycje
Lernen beginnen
hold a position
oczyścić pole minowe
Lernen beginnen
to clear the minefield
upublicznić warunki traktatu pokojowego
Lernen beginnen
to make term of the peace treaty public
załozyć pole minowe
Lernen beginnen
to lay a minefield
przeprowadzić kontrolę
Lernen beginnen
to carry out an inspection
uchodźcy
Lernen beginnen
refugees
wystrszelić pocisk
Lernen beginnen
to launch a missile
przywrócić status quo
Lernen beginnen
to restore status quo
współrzędne
Lernen beginnen
coordinates
przestępcy nie mogą wstępować do Legii Cudzoziemskiej
Lernen beginnen
criminals are prohibited from joining the French Foreign Legion
rekrutom wolno wyjeżdżać podzczas szkolenia podstawowego
Lernen beginnen
recruits are permited / allowed to leave during basic training
zbiórka kompanii
Lernen beginnen
a company assembly
apel
Lernen beginnen
a roll call
zmiana warty
Lernen beginnen
change guard
nadlatywać nad cel
Lernen beginnen
to make pass over the target
rozkaz przygotowawczy
Lernen beginnen
a warning order
zabezpieczać teren
Lernen beginnen
to secure the area
cel operacji
Lernen beginnen
an object an operation
czasza spadochronu
Lernen beginnen
a cove
wyzwalacz
Lernen beginnen
a ripstock
wyciągnąć (kogoś z)
Lernen beginnen
extract
ich zadaniem jest zrobienie rozpoznania strefy zrzutu
Lernen beginnen
they are tasked with the reconnaissance of the drop zone
zasady użycia broni
Lernen beginnen
rules of engagement
another world of escape
Lernen beginnen
endulge
start alarmowy
Lernen beginnen
scramble
operacja pod przycryciem
Lernen beginnen
a covert operation
przerzucić, wprowadzić ludzi na terytorium nieprzyjaciela
Lernen beginnen
to insert personnel into hostile territory
wybuchła wojna
Lernen beginnen
a war broke out
powstanie
Lernen beginnen
uprising
nasza armia została pokonana w bitwie pod Starland
Lernen beginnen
our army was defeated at the battle of Starland
potyczka
Lernen beginnen
engagement
helikopter szturmowy
Lernen beginnen
an attack helicopter
helikopter rozpoznawczy
Lernen beginnen
a scout helicopter
nadzciągający, bliski atak
Lernen beginnen
imminent attack
strzelanie na ślepo
Lernen beginnen
indiscriminate fire
strzały mierzone, do konkretnego celu
Lernen beginnen
aimed shots
uzycie siły ze skutkiem śmiertelnym
Lernen beginnen
deadly force
pułk stacionował w niemczech
Lernen beginnen
the regiment was stationed in germany
awangardowy, czołówka, tchnicznie nowatorski
Lernen beginnen
cutting edge
etat jednostki
Lernen beginnen
autorised table of organisation and equipment (TO&E)
wskazywać odpowiednią datę
Lernen beginnen
to indicate appropriate date
ocenić załączony dokument
Lernen beginnen
to evaluate the attached document
powiedz im żeby złożyli kopię briefingów
Lernen beginnen
tell them to submit the copy of their briefings
jesteśmy odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów z
Lernen beginnen
we are responsible for mainteranig contacts with
Poleć im aby przygotowali pakiety powitalne
Lernen beginnen
get them to prepare welcome packages
następny punkt dzisiejszego programu
Lernen beginnen
the next item on this morning agenda
uścisnąć komuś dłoń
Lernen beginnen
to shake hands with someone
Miło było z panem rozmawiać
Lernen beginnen
it was nice talking to you
czy to była pana pierwsza wizyta w Warszawie?
Lernen beginnen
is this your first visit to warsaw
przełaczę pana
Lernen beginnen
i'll put you through to
Czy wie pani, czy można zapłacić przelewem?
Lernen beginnen
Do you know if i can pay by transfer?
czy wiesz jakie formularze są dostępne na ich stronie internetowej?
Lernen beginnen
Do you know what forms are available on their website
dzwonię aby zapytać o której zaczyna się jutrzejsza konferencja
Lernen beginnen
i'm caling to ask what time the conference starts tomorrow
w odpowiedzi na pana wiadomosc z dnia 4 marca
Lernen beginnen
in reply to your message dated March 4
Z prawdziwą przyjemnością przyjmę Pana zaproszenie na lunch
Lernen beginnen
i will be delighted to accept your invitation to lunch
Czy spotkanie poszło gładko
Lernen beginnen
did the meeting go smoothly?
z przykrością pana informuje, że
Lernen beginnen
i regret to inform you that

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.