Activities - Czynności

 0    33 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
be
It's nice to be here.
Lernen beginnen
być
Miło tu być.
have
I don't have any money.
Lernen beginnen
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
want
What do you want?
Lernen beginnen
chcieć
Czego chcesz?
must
You must buy a ticket.
Lernen beginnen
musieć
Musisz kupić bilet.
can
Can you help me?
Lernen beginnen
móc
Możesz mi pomóc?
give
Can you give me 5 złoty?
Lernen beginnen
dać
Możesz mi dać 5 złotych?
go
I want to go on foot.
Lernen beginnen
iść
Chcę iść na piechotę.
like
I like it.
Lernen beginnen
lubić
Lubię to.
do
What do you do in the evenings?
Lernen beginnen
robić
Co robisz wieczorami?
make
My mum makes delicious cakes.
Lernen beginnen
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.
know
I don't know.
Lernen beginnen
wiedzieć
Nie wiem.
look for
I'm looking for exit.
Lernen beginnen
szukać
Szukam wyjścia.
eat
I would like to eat something typical for this region.
Lernen beginnen
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
drink
Would you like to drink some wine?
Lernen beginnen
pić
Napijesz się trochę wina?
sleep
Sleep well.
Lernen beginnen
spać
Śpij dobrze.
visit
Tomorrow we will visit the old town.
Lernen beginnen
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
get
When will I get my dish?
Lernen beginnen
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
get
I must get to the train station.
Lernen beginnen
dostawać się
Muszę dostać się na stację kolejową.
use
Our program is easy to use.
Lernen beginnen
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
Lernen beginnen
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
come
Where do you come from?
Lernen beginnen
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
speak
Do you speak Polish?
Lernen beginnen
mówić
Mówisz po polsku?
talk
I want to talk to the boss.
Lernen beginnen
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
say
I want to say something to you in private.
Lernen beginnen
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
tell
I tell you, you will like it.
Lernen beginnen
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
cost
How much does a beer cost?
Lernen beginnen
kosztować
Ile kosztuje piwo?
buy
I would like to buy a bottle of water.
Lernen beginnen
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
pay
Who pays for this?
Lernen beginnen
płacić
Kto za to zapłaci?
borrow
Can I borrow your book?
Lernen beginnen
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
lend
I will not lend you my toothbrush.
Lernen beginnen
pożyczać
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
close
Can you close the window?
Lernen beginnen
zamykać
Możesz zamknąć okno?
open
When does the bank open?
Lernen beginnen
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
watch
Do you like watching films?
Lernen beginnen
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.