People - Osoby

 0    33 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I
I am Adam.
Lernen beginnen
ja
Jestem Adam.
you
Who are you?
Lernen beginnen
ty
Kim jesteś?
he
Who is he?
Lernen beginnen
on
Kim on jest?
she
She is my sister.
Lernen beginnen
ona
Ona jest moją siostrą.
it
It is very interesting.
Lernen beginnen
ono / to
To jest bardzo interesujące.
we
We are hungry.
Lernen beginnen
my
Jesteśmy głodni.
you
What are you interested in?
Lernen beginnen
wy
Czym się interesujecie?
they
They are our friends.
Lernen beginnen
oni/one
Oni są naszymi przyjaciółmi.
my
This is my room.
Lernen beginnen
moje
To jest mój pokój.
your
Where is your bag?
Lernen beginnen
twoje/wasze
Gdzie jest twoja torba?
his
His name is Dawid.
Lernen beginnen
jego
Jego imię to Dawid.
her
I like her shoes.
Lernen beginnen
jej
Podobają mi się jej buty.
person
A table for one person, please.
Lernen beginnen
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
people
How many people use computers on a daily basis?
Lernen beginnen
ludzie
Ilu ludzi na co dzień korzysta z komputerów?
friend
Meet my friend Mark.
Lernen beginnen
przyjaciel
Poznaj mojego przyjaciela Marka.
wife
This is my wife Julia.
Lernen beginnen
żona
To jest moja żona Julia.
husband
Let me introduce my husband.
Lernen beginnen
mąż
Pozwól, że przedstawię ci mojego męża.
brother
Do you have a brother?
Lernen beginnen
brat
Masz brata?
sister
Where is your sister?
Lernen beginnen
siostra
Gdzie jest twoja siostra?
child
How old is your child?
Lernen beginnen
dziecko
Ile lat ma twoje dziecko?
son
My son is already 18 years old.
Lernen beginnen
syn
Mój syn ma już 18 lat.
daughter
I've got two daughters as well.
Lernen beginnen
córka
Mam również dwie córki.
mother
My mother is a teacher.
Lernen beginnen
matka
Moja matka jest nauczycielką.
father
My father works as a taxi driver.
Lernen beginnen
ojciec
Mój ojciec pracuje jako taksówkarz.
boyfriend
Sorry, I've got a boyfriend.
Lernen beginnen
chłopak
Przykro mi - mam chłopaka.
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
Lernen beginnen
dziewczyna
Moja dziewczyna jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie.
man
Do you know that man?
Lernen beginnen
mężczyzna
Znasz tamtego mężczyznę?
woman
She is a married woman.
Lernen beginnen
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
teacher
You are my best Polish teacher.
Lernen beginnen
nauczyciel
Jesteś moim najlepszym nauczycielem polskiego.
doctor
I need to see a doctor.
Lernen beginnen
lekarz
Muszę iść do lekarza.
everybody
Everybody is invited.
Lernen beginnen
wszyscy
Wszyscy są zaproszeni.
nobody
Nobody talks to me.
Lernen beginnen
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
somebody
I want to meet somebody.
Lernen beginnen
ktoś
Chcę kogoś spotkać.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.