Advanced 1

 0    190 Datenblatt    perry694
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
popaść w rutynę
Lernen beginnen
to be stuck in a rut
praca / powinność / zlecenie
Lernen beginnen
job
pensja / wynagrodzenie
Lernen beginnen
salary
swędzący / drapiący / gryzący (np. sweter)
Lernen beginnen
itchy
ustatkować się / uspokoić / zamieszkać gdzieś / rozłożyć się (np. na kanapie, w fotelu)
Lernen beginnen
to settle down
niemożność usiedzenia w miejscu / potrzeba podróżowania
Lernen beginnen
itchy feet
nie móc usiedzieć w jednym miejscu / podróżować z miejsca na miejsce
Lernen beginnen
to have itchy feet
zajść komuś za skórę
Lernen beginnen
to get under somebody's skin
problem skórny
Lernen beginnen
skin problem
być branym za pewnik / być niedocenianym
Lernen beginnen
to be taken for granted
przyjąć coś za pewnik / uważać coś za rzecz oczywistą
Lernen beginnen
to take something for granted
dotacja / stypendium / grant / nagroda
Lernen beginnen
grant
być chwalonym
Lernen beginnen
to be praised
chwalić / błogosławić
Lernen beginnen
to praise
awans / promocja (reklamowanie czegoś) / propagowanie
Lernen beginnen
promotion
urlop / pozwolenie / zgoda
Lernen beginnen
leave
wyrażać zgodę / przyznawać komuś coś / udzielać komuś czegoś
Lernen beginnen
to grant
skończyć / "wylądować"
Lernen beginnen
to end up
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
Lernen beginnen
unemployed
Tom is currently unemployed.
tracić nadzieję
Lernen beginnen
to lose hope
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
aplikować (ubiegać się) / dotyczyć / mieć zastosowanie / nakładać (np. krem, farbę)
Lernen beginnen
to apply
wyceniać / szacować / oceniać
Lernen beginnen
to appraise
podwyżka płac
Lernen beginnen
pay rise
doceniać / być wdzięcznym / cenić sobie / zdawać sobie sprawę / zyskiwać na wartości
Lernen beginnen
to appreciate
premia / dodatek / dodatkowa zaleta
Lernen beginnen
bonus
mianować / ustanawiać
Lernen beginnen
to appoint
wymarzona praca
Lernen beginnen
dream job
dzięki (czemuś) / z powodu (czegoś)
Lernen beginnen
due to (something)
zasmucić kogoś / zmartwić kogoś
Lernen beginnen
to get somebody down
środowisko / otoczenie
Lernen beginnen
environment
bezstresowy
Lernen beginnen
stress free
być przekonanym
Lernen beginnen
to be convinced
denerwujący / przygnębiający
Lernen beginnen
upsetting
wiedzieć coś na pewno
Lernen beginnen
to know something for a fact
kumpel / kolega / małżonek / samiec
Lernen beginnen
mate
ciężar / obciążenie / brzemię
Lernen beginnen
burden
poruszyć jakiś temat / napomknąć o czymś
Lernen beginnen
to bring something up
mnóstwo / dużo / wiele
Lernen beginnen
plenty
obszar / okolica / strefa / pole (np. zainteresowań) / dziedzina
Lernen beginnen
area
stopień (np. temperatury lub naukowy)
Lernen beginnen
degree
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
Lernen beginnen
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
rekrutacja / nabór
Lernen beginnen
recruitment
firma rekrutacyjna
Lernen beginnen
recruitment company
ilustrator
Lernen beginnen
illustrator
doświadczenie / przeżycie / doznanie
Lernen beginnen
experience
postawa / podejście / nastawienie / stosunek / stanowisko (do czegoś) / charakterek (sposób bycia)
Lernen beginnen
attitude
zadowolony / wdzięczny
Lernen beginnen
glad
podać komuś pomocną dłoń
Lernen beginnen
to give somebody a helping hand
oszukiwać / wyłudzać
Lernen beginnen
to job
niezadowolony
Jestem niezadowolony z twojej pracy.
Lernen beginnen
dissatisfied
I'm dissatisfied with your work.
aktualny / obecny / bieżący / powszechny
Lernen beginnen
current
poszukiwanie / wyszukiwanie
Lernen beginnen
search
wzrastający / rosnący / narastający
Lernen beginnen
increasing
tendencja / skłonność / kierunek / zwyczaj
Lernen beginnen
tendency
w poszukiwaniu czegoś
Lernen beginnen
in search of something
perspektywa / wizja / szansa / możliwość / widoki (na przyszłość)
Lernen beginnen
prospect
rozwój / polepszenie
Lernen beginnen
development
kusić / nęcić / wabić
Lernen beginnen
to lure
wabik / przynęta / atrakcyjność
Lernen beginnen
lure
kusić / nakłaniać / korcić
Lernen beginnen
to tempt
czynnik / współczynnik
Lernen beginnen
factor
przeprowadzać się
Lernen beginnen
to up sticks
przemieszczać (się) / przenosić (się na nowe miejsce) / zmieniać miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
to relocate
szok kulturowy
Czy doznałeś kiedykolwiek szoku kulturowego?
Lernen beginnen
culture shock
Have you ever experienced culture shock?
praca bez perspektyw
Lernen beginnen
dead-end job
administracyjny
Lernen beginnen
administrative
początkowy / wstępny
Lernen beginnen
initial
w niewielkiej/bliskiej (możliwej do pokonania piechotą) odległości od (czegoś)
Lernen beginnen
within walking distance of (something)
brak
Lernen beginnen
lack
rola zawodowa
Lernen beginnen
(professional) role
jakby (w sposób, który wydaje się być prawdziwy)
Lernen beginnen
as though
spełniać (np. warunek) / realizować / wykonywać (zadanie) / zaspokajać (potrzebę) / pełnić (np. obowiązki)
Lernen beginnen
to fulfill
administracja / zarządzanie / zarząd / kierownictwo / podanie (leku)
Lernen beginnen
administration
tęsknić do (czegoś) / pragnąć (czegoś)
Lernen beginnen
to long for (something)
ludzka interakcja
Lernen beginnen
human interaction
niezauważony / niedostrzeżlony / zlekceważony
Lernen beginnen
unnoticed
nadzorca / kierownik / przełożony
Lernen beginnen
supervisor
składka / wkład / udział / zasługi (dla czegoś) / przyczynienie się (do czegoś)
Lernen beginnen
contribution
zadowolony / rad
Lernen beginnen
content
niezadowolony
Jestem niezadowolony z twojej pracy.
Lernen beginnen
dissatisfied
I'm dissatisfied with your work.
przepracowany / nadużywany
Lernen beginnen
overworked
pewny (siebie) / przekonany / przeświadczony
Lernen beginnen
confident
znienacka / nagle / niespodziewanie / jak grom z jasnego nieba
Lernen beginnen
out of the blue
gałąź / oddział / filia / wydział / departament / dziedzina / rozgałęzienie / rozwidlenie
Lernen beginnen
branch
korzystać z okazji
Lernen beginnen
to jump at the chance/opportunity
nadzorczy / kontrolujący
Lernen beginnen
supervisory
rozważać / rozpatrywać / brać pod uwagę / uważać (coś za coś) / traktować / uznawać / studiować coś (patrzeć na coś)
Lernen beginnen
to consider
dyrektorski / kierowniczy / menadżerski
Lernen beginnen
managerial
stosunki między przedsiębiorstwem a ogółem, kreowane przez rzecznika prasowego / służba informacyjna / promocja reputacji
Lernen beginnen
public relations
tempo / szybkość / krok (pojedynczy)
Lernen beginnen
pace
cios (przykra, zła sytuacja) / uderzenie (np. pięścią) / podmuch / dmuchnięcie
Lernen beginnen
blow
integrować / wcielać / włączać / łączyć w całość
Lernen beginnen
to integrate
przyzwyczaić się do (czegoś) / oswoić się z (czymś) / przywyknąć do (czegoś)
Lernen beginnen
to get used to (something)
podejrzany / podejrzliwy / nieufny
Lernen beginnen
suspicious
złapanie / kruczek / haczyk / pułapka (ukryty problem/trudność)
Lernen beginnen
catch
hojny / wspaniałomyślny / szczodry / obfity / sowity
Lernen beginnen
generous
w zamian / w rewanżu
Lernen beginnen
in return
duchowość / metafizyczność
Lernen beginnen
spirituality
co do (czegoś) / co się tyczy (czegoś)
Lernen beginnen
as for (something)
stromy / wygórowany / gwałtowny / przesadzony
Lernen beginnen
steep
krzywa uczenia się (wykres pokazujący tempo uczenia się)
Lernen beginnen
learning curve
przystosowywać (się) / dostosowywać (się) / modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) / nastawiać / regulować / wyrównywać
Lernen beginnen
to adjust
bułka z masłem / łatwizna / drobnostka / pestka
Lernen beginnen
walk in the park
mieć dość (czegoś)
Lernen beginnen
to have enough of (something)
formularz / blankiet / kształt / forma (kondycja)
Lernen beginnen
form
wypełniać (coś) / wypisywać (coś)
Lernen beginnen
to fill out (something)
z wyjątkiem / za wyjątkiem / oprócz
Lernen beginnen
but
poza (czymś) / pomijając (coś)
Lernen beginnen
apart from (something)
praktyka (np. zawodowa)
Lernen beginnen
apprenticeship
stopień uniwersytecki
Lernen beginnen
university degree
debata / dyskusja
Lernen beginnen
debate
zanik / ubytek / utrata / spadek / zmniejszenie się / schyłek / pochylenie (terenu)
Lernen beginnen
decline
ponury / posępny
Lernen beginnen
glum
pełen sensu / głęboki / wymowny / znaczący / porozumiewawczy / istotny / mający znaczenie
Lernen beginnen
meaningful
organizacja charytatywna / dobroczynność / cele dobroczynne / jałmużna
Lernen beginnen
charity
leczyć / traktować / brać / rozważać / fundować / "stawiać" / zabezpieczać (np. przed rdzą) / uzdatniać / częstować
Lernen beginnen
to treat
czuć się swobodnie
Lernen beginnen
to feel at ease
posiłek / mączka / mąka
Lernen beginnen
meal
Nie zrozum mnie źle.
Lernen beginnen
Don't get me wrong.
niewdzięczny / chłodno nastawiony / niechętny
Lernen beginnen
unappreciative
nie być sobą / zachowywać się inaczej, niż zwykle
Lernen beginnen
to be not oneself
chory / niesmaczny (np. o żarcie) / wymiociny / super / ekstra / odjazdowy
Lernen beginnen
sick
być może / może / możliwie
Lernen beginnen
perhaps
w połowie drogi / na półmetku / w pół drogi / w miarę (np. przyzwoity)
Lernen beginnen
halfway
roboty budowlane
Lernen beginnen
building works
około / w przybliżeniu
Lernen beginnen
approximately
około (przyrostek do tworzenia przymiotników)
Lernen beginnen
-ish
czas trwania
Lernen beginnen
duration
imiesłów bierny / imiesłów czasu przeszłego
Lernen beginnen
past participle
tak jakby / poniekąd / całkiem / trochę / dość / dosyć / swego rodzaju
Lernen beginnen
kind of
nadmienać / wspominać / wspominać o
Lernen beginnen
to mention
jakość / cecha / cecha charakterystyczna / przymiot / właściwość / wysoka klasa / dobry jakościowo
Lernen beginnen
quality
obmyślać (coś) / opracowywać (coś) / obliczać (coś) / wyliczać (coś) / zrozumieć (coś) / rozgryźć (coś) / rozpracować (coś)
Lernen beginnen
to work (something) out
kalkulator
Lernen beginnen
calculator
wycena / oszacowanie (np. wartości) / ocena (np. pracownika)
Lernen beginnen
appraisal
pracowity (np. dzień, czas) / zajęty / zapracowany / ruchliwy / zatłoczony / zajęty (o linii telefonicznej) / wymyślny / przeładowany szczegółami / zajęte! (np. gdy ktoś puka do drzwi w toalecie)
Lernen beginnen
busy
niemal / prawie / blisko (o ilości czegoś)
Lernen beginnen
nearly
być winnym/dłużnym (pieniądze) / być winnym zrobienia/dania komuś czegoś (np. przysługi) / musieć (coś zrobić, ponieważ komuś coś się należy, np. szacunek)
Lernen beginnen
to owe
iść do przodu (zmieniać coś na lepsze) / rozwijać się / unowocześniać się / zmieniać temat / jechać dalej / mijać (czas)
Lernen beginnen
to move on
w pułapce (o zwierzęciu) / niemożliwy do ucieczki/poruszania się/przesunięcia ze względu na przeszkodę / niemożliwy do ucieczki od sytuacji / zaklinowany / zapobiegający wydostawaniu (o gazie, wodzie lub energii)
Lernen beginnen
trapped
nic nie wskórać / nic nie zdziałać (w jakiejś sytuacji)
Lernen beginnen
to not get anywhere
plus / zaleta / ponad / przeszło (używane po liczbie) / dodatni (np. o temperaturze) / w dodatku / na dodatek / dodatkowo / ponadto / co więcej / poza tym
Lernen beginnen
plus
przewijać w górę
Lernen beginnen
to scroll up
nie mieć nic przeciwko
Lernen beginnen
to don't mind
radzić sobie / robić postępy w (czymś) / kontynuować (coś)
Lernen beginnen
to get on with (something)
wpatrywać się / gapić się
Lernen beginnen
to stare
gwiazda (na niebie, znana osoba) / gwiazdka (znak *) / osoba, która jest bardzo pomocna lub miła
Lernen beginnen
star
pożyczać (coś komuś lub o banku)
Lernen beginnen
to lend
odnowić / odrestaurować
Lernen beginnen
to renovate
korytarz / kuluary / lobby / grupa nacisku / nacisk / wpływ (np. na parlament)
Lernen beginnen
lobby
roboty budowlane
Lernen beginnen
building works
z powodu (czegoś) / ze względu na (coś) / dzięki (komuś/czemuś)
Lernen beginnen
due to
wiedzieć coś na pewno
Lernen beginnen
to know something for a fact
zmywać naczynia
Lernen beginnen
to do the dishes
źle (kogoś) zrozumieć
Lernen beginnen
to get (somebody) wrong
trudny do uwierzenia
Lernen beginnen
hard to believe
mieć dość (czegoś / kogoś) / znudzić się (czymś)
Lernen beginnen
to be sick of (something/somebody)
niech wypuszczać / pozwolić opuścić / wydawać / emitować (np. dźwięk) / wynajmować (komuś np. mieszkanie) / poszerzyć (ubranie)
Lernen beginnen
to let out
(coś) wydaje się być rozsądne do zrobienia
Lernen beginnen
there's no harm in doing (something)
skończyć (np. gdzieś) / "wylądować"
Lernen beginnen
to end up
obmyślać (coś) / opracowywać (coś) / obliczać (coś) / wyliczać (coś) / zrozumieć (coś) / rozgryźć (coś) / rozpracować (coś)
Lernen beginnen
to work (something) out
nie mieć nic przeciwko
Lernen beginnen
to not mind
rozwiązywać (np. problem) / postanawiać, zdecydować się / rozkładać / rozpuszczać się / ulegać rozkładowi
Lernen beginnen
to resolve
mieć dosyć (czegoś) / mieć (czegoś) powyżej uszu
Lernen beginnen
to be fed up with/of (something)
źle zrozumieć
Lernen beginnen
to misunderstand
zwrot / wyrażenie (kolokacja)
Lernen beginnen
collocation
dążyć do / realizować / prowadzić / kontynuować / ścigać / gonić / puszczać się w pogoń / nagabywać / uprawiać (zawód lub czynność) / prześladować
Lernen beginnen
to pursue
księgowy / księgowa
Lernen beginnen
accountant
architekt
Lernen beginnen
architect
naukowiec
Lernen beginnen
scientist
prawnik / mecenas
Lernen beginnen
lawyer
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
Lernen beginnen
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
inżynier / monter / technik
Lernen beginnen
engineer
ekonomista
Ekonomiści używają modeli matematycznych do określenia wartości prac domowych.
Lernen beginnen
economist
Economists use mathematical models to estimate the value of housework.
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
Lernen beginnen
nurse
Polish nurses find employment in England.
zmartwić / zasmucić / zmieniać / zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) / potrącać / przewracać / zachwiać / pobić / pokonać / obalić (przeciwnika)
Lernen beginnen
to upset
hałasujący (np. dzieci) / hałaśliwy (np. miejsce)
Lernen beginnen
noisy
dojeżdżać (np. do pracy/szkoły) / zmienić / wymienić / łagodzić karę
Lernen beginnen
to commute
nauczyć się fachu / pojąć sztukę / zjeść na czymś zęby
Lernen beginnen
to learn the ropes
bierki (gra towarzyska)
Lernen beginnen
pick-up sticks
podnosić (coś) / poruszać (coś) / napomykać o (czymś, np. temat) / wyświetlać (coś) / pokazywać (coś, np. na ekranie komputera) / wymiotować (czymś) / zwymiotować (czymś) / zwracać (czymś) / powiększać (coś) / zwiększać (coś)
Lernen beginnen
to bring up (something)
rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym/powstanie, zaistnienie np. choroby) / polepszenie / opracowanie / zabudowa / zagospodarowanie / zabudowanie / budowa / nowe budownictwo / nowa zabudowa / zmiana / nowość / wywołanie (zdjęć/filmu)
Lernen beginnen
development
podwyżka płac
Lernen beginnen
pay rise
stroma krzywa uczenia się (Okres, w którym uczymy się czegoś nowego i bardzo szybko przyswajamy nową wiedzę. Niekiedy tego zwrotu używa się do podkreślenia trudności na początkowym etapie nauki.)
Lernen beginnen
steep learning curve
praktykant / stażysta / kursant / uczestnik szkolenia
Lernen beginnen
trainee
osiągać / zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) / zrealizować / ukończyć (zakończyć pomyślnie robienie czegoś) / dokonywać / spełniać / wypełniać / dobrze sobie radzić / mieć sukcesy (np. w danej dziedzinie)
Lernen beginnen
to achieve
doceniać (np. ważność problemu, znaczenie czegoś) / być wdzięcznym / cenić sobie (np. dobre jedzenie, muzykę) / wzrastać / zyskiwać na wartości / zdawać sobie sprawę
Lernen beginnen
to appreciate
podstawa / szlaban / uziemienie (zakaz wychodzenia z domu jako kara dla dziecka) / zakaz lotów / nie zezwolenie na lot / osiadanie na moeliźnie (o statku)
Lernen beginnen
grounding
tęsknić (do czegoś/za kimś) / pragnąć (czegoś)
Lernen beginnen
to long for

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.