Advanced Expert CAE [unofficial]

 0    191 Datenblatt    kropidlowskialeksander
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wada
Lernen beginnen
drawback
środek do celu
Lernen beginnen
it is a means to and end
lekcewarzenie
Lernen beginnen
flippancy
zbiorowy napad śmiechu
Lernen beginnen
collective hyterics
wierność
Lernen beginnen
allegiances
ciężkie warunki wyprawy
Lernen beginnen
rigours of exploration
coś przydało mu się naprawdę dobrze
Lernen beginnen
sth stood him in good
przydać się
Lernen beginnen
stead
starzeć się
Lernen beginnen
get on a bit
pomyśleć o
Lernen beginnen
reflect on
kilka lat później
Lernen beginnen
some years on
zacząć
Lernen beginnen
start off
odrzucać
Lernen beginnen
turn down
odbić się
Lernen beginnen
bounce back
kompensować, nadrabiać
Lernen beginnen
make up for
zdobyć się na odwagę
Lernen beginnen
pluck up
przepuścić okazję
Lernen beginnen
miss out on
wychowanie pod kloszem
Lernen beginnen
upbringing
zachować otwarty umysł
Lernen beginnen
keep an open mind
praca bez nadziei na awans
Lernen beginnen
dead-end job
podjąć życiowe decyzje
Lernen beginnen
take the plunge
zabijać czas
Lernen beginnen
kill time
godne uwagi, wartościowe
Lernen beginnen
worthwhile
sprawiedliwie traktujący
Lernen beginnen
fair-minded
szybko dochodzący do siebie
Lernen beginnen
resilient
bardzo toważyski
Lernen beginnen
gregaroius
wytrzymały
Lernen beginnen
persistent
przewidywać
Lernen beginnen
expect
przewidywać
Lernen beginnen
anticipate
wystarczający
Lernen beginnen
enough
wystarczający
Lernen beginnen
sufficient
rozprzestrzeniło się drogą pantoflową
Lernen beginnen
spread by word of mouth
dochodowy
Lernen beginnen
lucrative
wprowadzenie w błąd
Lernen beginnen
deception
oszukanie
Lernen beginnen
deceit
chwycić
Lernen beginnen
grasp
dać z liścia
Lernen beginnen
slap
łapać szybko
Lernen beginnen
grab
ucisk, chwytać mocno
Lernen beginnen
clutch
przesądny
Lernen beginnen
superstitious
całkowity przypadek
Lernen beginnen
a sheer coincidence
ilość chłopców
Lernen beginnen
the number of boys is
dużo chłopów
Lernen beginnen
the number of boys are
główna wygrana
Lernen beginnen
jackpot
badanie (np. na wagę)
Lernen beginnen
scrutiny
niegrzeczność
Lernen beginnen
rudeness
przeciwieństwo
Lernen beginnen
inconveniences
celebrty
Lernen beginnen
household name
zaleźć komuś za skórę
Lernen beginnen
get on the wring side with someone
stroić sobie z kogoś żarty
Lernen beginnen
play a joke on sb
akceptować coś jakim jest bez patrzenia na ukryte znaczenie
Lernen beginnen
take sth/sb at face value
być kogoś żal i z tego powodu czuć sympatię, współczuć
Lernen beginnen
feel sorry for someone
mieć nad kimś panowaine
Lernen beginnen
have power over sb
pomóc osiągnąć sukces
Lernen beginnen
take sb for
ciężka praca może pomóć osigąnąć sukces
Lernen beginnen
hard work can take for
rozdać ulotki
Lernen beginnen
hang out a leaflet
mieć możliwość wyrażenia się całkowicie
Lernen beginnen
have a say in
zmienić zdanie ludzi o
Lernen beginnen
change people minds about
przyznać się do porażki
Lernen beginnen
back down
dojsć do kompromisu w
Lernen beginnen
come to compromise about
przyczynić się do
Lernen beginnen
contrubute to
przeprowadzić ankiete
Lernen beginnen
carry out/ conduct a survey
wypełnić formularz
Lernen beginnen
fill in/up a form
pomimo to
Lernen beginnen
besides that
w rzeczywistości, blabla
Lernen beginnen
as a matter of fact, blabla
zresztą, tak czy owak/ bylejak
Lernen beginnen
anyhow
sprzeczać się o
Lernen beginnen
squabbling about
tak zwany
Lernen beginnen
so-called
deptać po palcach
Lernen beginnen
tread on each others’s toes
polubiliśmy się dokładnie od początku
Lernen beginnen
we hit it off from the word go
wyczuć od razu
Lernen beginnen
sense immediately
działa chemia
Lernen beginnen
the chemistry is working
mieć sprzeczkę
Lernen beginnen
have cross words
talk about himself a lot
Lernen beginnen
be full of himself
to nie zawsze jest takie łatwe, piękne
Lernen beginnen
it isn’t allways a bed of roses
mieć dobre oko do czegoś
Lernen beginnen
have a good eye to sth
grzmiąca dyskusja
Lernen beginnen
heated discussion
poóc komuś zajętemu albo z problemami
Lernen beginnen
help sb up
nie zmuci mnie to w ogóle
Lernen beginnen
it doesn’t bother me at all
dużo lepszy ode mnie
Lernen beginnen
better than me by a mile
wiem dość dużo
Lernen beginnen
I know a fair bit about
zazdrość
Lernen beginnen
envy
zazdrosny o
Lernen beginnen
envious of
wychowanie dzieci
Lernen beginnen
child-rearing
w przeciągu czasowym
Lernen beginnen
over time
oczarowani przez
Lernen beginnen
enthralled by
dorastać w ciasno związanej rodzinie
Lernen beginnen
grew up in a tightly-knit family
dalsza rodzina
Lernen beginnen
extended family
podziwiać
Lernen beginnen
look up to
coś pozostaje w rodzinie
Lernen beginnen
run in the family
stracić głowę
Lernen beginnen
fall for
zgodzić się
Lernen beginnen
see eye to eye
być bardzo podobnym do kogoś
Lernen beginnen
take after
schronienie
Lernen beginnen
haven
różnica
Lernen beginnen
distinction
rzemiosło
Lernen beginnen
craft
zamiłowanie
Lernen beginnen
foundness
zobowiązać się
Lernen beginnen
pledge to
ciężkie do zastosowania
Lernen beginnen
difficult to implement
ograniczyć palenie
Lernen beginnen
curb smoking
to jest typowy przykład tego problemu
Lernen beginnen
this epitomise the type of problem
zachować
Lernen beginnen
perserve
źródło utrzymania
Lernen beginnen
livelihood
dożyć
Lernen beginnen
live out
osuszać
Lernen beginnen
drain a glass of water
żuć ostrożnie
Lernen beginnen
chew carefully
pożerać
Lernen beginnen
guzzle food quickly
jeść małe kawałki, bez apetytu
Lernen beginnen
pick at your food
małe kęsy ciasteczka
Lernen beginnen
nibble at a biscuit
pochłonąć
Lernen beginnen
wolf down your food
wypić szybko i z butelki (na ogół)
Lernen beginnen
swig a drink
ssać drinka przez słomkę
Lernen beginnen
suck a drink through a straw
chrupać głośno jabłko
Lernen beginnen
munch an apple
zanieczyszczać
Lernen beginnen
contaminate
wybić wszystkie zwierzęta
Lernen beginnen
wipe out animals
wybić wszystkie zwierzęta
Lernen beginnen
kill off
spalać śmieci
Lernen beginnen
incinerate waste
odżywianie
Lernen beginnen
nutrition
prawdopodobnie
Lernen beginnen
plausible
niedostępny
Lernen beginnen
unattainable
a result of
Lernen beginnen
due to
opłata wstępna
Lernen beginnen
admission fee
kustosz
Lernen beginnen
curator
eksponat
Lernen beginnen
exhibit
włóczyć się bez celu
Lernen beginnen
wander around
iść z trudem
Lernen beginnen
trudge along
maszerować zamaszyście
Lernen beginnen
stride
ulegać fizycznym i psychicznym naciskom
Lernen beginnen
succumb to mental and physical pressure
wewnętrzny przymus
Lernen beginnen
compulsion
pomyśleć o kimś ze spółczuciem
Lernen beginnen
spare a throught for Ben
wzór do naśladowania
Lernen beginnen
role model
kupno
Lernen beginnen
purchase
nadmierne
Lernen beginnen
excessive
pełen obaw
Lernen beginnen
apprehensive
spadł kamień z serca
Lernen beginnen
be a weight off your mind
w siódmym niebie
Lernen beginnen
be over the moon
zaprzątać głowę
Lernen beginnen
prey on your mind
okazało się dużą niespodzianką
Lernen beginnen
come as a huge surprise
uradowany
Lernen beginnen
elated
zdepresowany, przygnębiony
Lernen beginnen
dejected
nagły
Lernen beginnen
sudden
rozpusta
Lernen beginnen
vice
przyzywczajeni
Lernen beginnen
accustomed
wysoko położony
Lernen beginnen
city is perched high
ukłonić się popularnej presji
Lernen beginnen
bow to popular pressure
ufać
Lernen beginnen
confide in
zamknąć szczelnie (obszar)
Lernen beginnen
seal off (the area)
brać udział w przestępstwie
Lernen beginnen
attend the scene of crime
prędkościomierz, suszarka
Lernen beginnen
speed gun
nagroda
Lernen beginnen
reward
postawić w stan oskarżenia
Lernen beginnen
arraign
fałszowanie
Lernen beginnen
forging
wystraszyć
Lernen beginnen
scare away
wystraszyć
Lernen beginnen
frighten off
wyjaśnić
Lernen beginnen
account for
smutne
Lernen beginnen
plaintive
substancja o gryzącym zapachu
Lernen beginnen
pungent substance
odpowiadać w takim samym duchu, robić to samo
Lernen beginnen
respond in kind
polegać na
Lernen beginnen
depend on, look to
łącznie z
Lernen beginnen
down to, including
ryczeć ze śmiechu
Lernen beginnen
roar with laughter
ryczeń (lew)
Lernen beginnen
roar
warczeć (pies)
Lernen beginnen
growl
rechotać
Lernen beginnen
croak
burczeć (słoń, brzuch)
Lernen beginnen
rumble
trąbić (słoń, o czymś)
Lernen beginnen
trumpet
piszczeć (mysz, buty)
Lernen beginnen
squeak
coś mi tu śmierdzi
Lernen beginnen
smell a rat
wypuścić parę z ust
Lernen beginnen
let the cat out of the bag
mieć informacje z pierwszej ręki
Lernen beginnen
hear sth from the horse’s mouth
gadać jak najęty
Lernen beginnen
talk the hind leg off a donkey
ględzić o czymś
Lernen beginnen
rabbit on about sth
być bojaźliwym
Lernen beginnen
wouldn’t say boo to a goose
papugować
Lernen beginnen
say sth parrot fashion
przekroczyć
Lernen beginnen
exceed
nadmiernie
Lernen beginnen
excessive
odkryć przez przypadek
Lernen beginnen
stumble across
dać podwaliny czemuś
Lernen beginnen
underpin, privide a solid basis for
znak towarowy
Lernen beginnen
trademark
przekleństwa
Lernen beginnen
nondescript words
trzaść się na myśl
Lernen beginnen
shudder at the thought
trząść się z zarzenowaniem
Lernen beginnen
shudder with embarressment
talent do, smykałka do
Lernen beginnen
knack for
mieć do czegoś pasje
Lernen beginnen
passion for
ryzyko porażki
Lernen beginnen
risk of failure
przywiązanie uwagi do szczegółów
Lernen beginnen
attention to detail
intelektualny film
Lernen beginnen
highbrow movie
tandetna książka
Lernen beginnen
trashy book
zawiera coś
Lernen beginnen
consit of sth
zaiwera coś
Lernen beginnen
comprise sth
uciekać się do czegoś
Lernen beginnen
resort to sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.