aga czas przeszly cwiczenia

 0    60 Datenblatt    englishmasters
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ja nie napisałem tego listu
Lernen beginnen
I did not write this letter
kto pił wczoraj?
Lernen beginnen
Who did drink yesterday?
czy oni byli wczoraj w kinie?
Lernen beginnen
Did they go to the cinema yesterday?
jak się ona czuła wczoraj?
Lernen beginnen
how did she feel yesterday?
czy ty o tym naprawdę myślałes?
Lernen beginnen
did you really think about it?
dlaczego wybrałes to miejsce?
Lernen beginnen
why did you choose this place?
co robiłes w niedziele?
Lernen beginnen
what did you do on sunday?
czy kupiłaś cos ładnego w warszawie?
Lernen beginnen
did you buy something nice in warsaw?
dzieci nie jadły zupy
Lernen beginnen
the children didn't eat the soup
jak dużo zapłaciłeś za tą sukienkę?
Lernen beginnen
how much did you pay for this dress?
gdzie dostałeś takie piękne róże?
Lernen beginnen
where did you get such beautiful roses?
on nie powiedział nic
Lernen beginnen
he didn't say anything
czy ona zdała egzamin?
Lernen beginnen
did she pass the exam?
gdzie ją spotkałeś?
Lernen beginnen
where did you meet her?
my wysłaliśmy paczkę 2 tygodnie temu
Lernen beginnen
we received the parcel 2 week ago
ja odpowiedziałem na list 1 tydzień temu
Lernen beginnen
I answered this letter 1 week ago
on spa; w niedziele
Lernen beginnen
he slept on sunday
gdzie byłeś?
Lernen beginnen
where were you?
ja szedłem do szkoły
Lernen beginnen
I went to school
ja sprzatałam dom
Lernen beginnen
I was cleaning home
ja nie sprzatałam domu
Lernen beginnen
I was not cleaning home
on namalował obraz
Lernen beginnen
he painted a picture
kto tańczył z tobą?
Lernen beginnen
who was dancing with you?
ja pracowałam przez 10 lat
Lernen beginnen
I had worked for 10 years
ja nigdy nie paliłam
Lernen beginnen
I never had smoked
co sie stalo?
Lernen beginnen
what happend?
kto posprzątał ten pokoj?
Lernen beginnen
who did clean room?
kto otworzył okno?
Lernen beginnen
who did open the window?
czy ona była głodna?
Lernen beginnen
was she hungry?
dlaczego byłeś smutny?
Lernen beginnen
why were you sad?
czy widziałeś to?
Lernen beginnen
did you see it?
czy rozmawiałeś z martą wczoraj?
Lernen beginnen
did you speak with Marta yesterday?
kto ci powiedział?
Lernen beginnen
who told you?
ja nie byłam w paryżu
Lernen beginnen
i was not in paris
ja nie pracowałam w ogrodzie
Lernen beginnen
i was not working in garden
my słuchaliśmy muzyki w radio wczoraj
Lernen beginnen
we were listening to music in the radio yesterday
dzwonek zadzwonił
Lernen beginnen
the bell rang
spiker powiedział bardzo dobrze
Lernen beginnen
The speaker spoke very well
my wstaliśmy za późno
Lernen beginnen
we got up too late
dziecko przebiegło ulice
Lernen beginnen
the child ran across the street
naczyciel przyszedł o 8 am
Lernen beginnen
the teacher came at 8 a.m.
kot wypił całe mleko
Lernen beginnen
the cat drank all the milk
ona sprzedała stare mieszkanie
Lernen beginnen
she sold old flat
ja zjadłam banana
Lernen beginnen
i ate a banana
marta kupiła piękne kwiaty wczoraj
Lernen beginnen
marta bought beutiful flowers yesterday
ja nie chciałam go spotkać
Lernen beginnen
i did not meet him
ona usiadła i wzieła filiżankę herbaty
Lernen beginnen
she sat down and took a cap of tea
on wziął gazetę i pobiegł
Lernen beginnen
he toke a newspaper and ran
ona pożyczyła ode mnie 1000 dolarów i nigdy nie oddała
Lernen beginnen
she borrowed 1000 $ from me and never gave it back
on nie pomógł zrobić mi pracy domowej
Lernen beginnen
he did not help me to do this homework
jak go nazwaliście?
Lernen beginnen
how did you call him?
czy zrozumiałeś coś z tego przemówienia?
Lernen beginnen
did you understand anything from this speech?
spotkałem 3 piekne dziewczyny 1 miesiąc temu
Lernen beginnen
I met 3 beautiful girls 1 month ago
wczoraj znalazłem 100 dolarów na ulicy
Lernen beginnen
yesterday I found 100 $ in the street
co marta gotowała?
Lernen beginnen
what was marta cooking?
o czym śniłes?
Lernen beginnen
what were you dreaming about?
ja nie rozmawiałam z nią
Lernen beginnen
i was not talking with her
kto otwierał wino?
Lernen beginnen
who was opening the wine?
jak długo ty spałeś?
Lernen beginnen
how long were you sleeping?
oni nie pili kawy
Lernen beginnen
they were not drinking a coffee

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.