aga czasy teraźniejsze ćwiczenia

 0    68 Datenblatt    englishmasters
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ona pierze swoje jeasny w każdy weekend
Lernen beginnen
she washes her jeans in every week
ten samochód kosztuje 20 dolarów
Lernen beginnen
this car costs 20 $
my czasami oglądamy tv
Lernen beginnen
we sometimes watch TV
mój wujek łowi ryby w morzu
Lernen beginnen
my unckle fishes fish in sea
marta nie pomaga rodzicom
Lernen beginnen
marta does not help her parents
on nie myje podłogi
Lernen beginnen
he does not wash the floor
czy ty grasz na pianinie?
Lernen beginnen
do you play the piano?
ona nie gra na gitarze
Lernen beginnen
she does not play the guitar
ja nie jem mięsa
Lernen beginnen
I don't eat meat
ja idę do szkoly w każdy ranek
Lernen beginnen
I go to school in every morning
ja zazwyczaj wstaje o 8 rano
Lernen beginnen
I usually wake up at 8 a.m.
ja zawsze pomagam moim przyjaciolom
Lernen beginnen
I always help my friends
pies nigdy nie je bananów
Lernen beginnen
The dog never eats a bananas
ania lubi czytanie ksiażek
Lernen beginnen
ania likes reading a books
marta często pije herbatę
Lernen beginnen
marta often drinks a tea
on chce z tobą rozmawiać
Lernen beginnen
he want to talk to you
moja siostra lubi granie w tenisa bardzo
Lernen beginnen
my sisters likes playing tennis very much
ja nie mówię po angielsku bardzo dobrze
Lernen beginnen
I don't speak english very well
marysia nie lubi swojego brata
Lernen beginnen
marysia does not like your brother
czy często pijesz mleko?
Lernen beginnen
do you often drink milk?
czy rozumiesz trochę po angielsku?
Lernen beginnen
do you understand english a little?
o której zazwyczaj wstajesz?
Lernen beginnen
what time do you usually get up?
jak często jezdzisz do warszawy?
Lernen beginnen
how often do you go to warsaw?
ja rzadko chodzę do kina
Lernen beginnen
I seldom go to the cinema
nie myje często moich rak
Lernen beginnen
I don't wash my hands very often
ja nigdy nie rozmawiam z moimi sąsiadami
Lernen beginnen
I never talk to my neighbours
zawsze piję kawę rano
Lernen beginnen
I always drink a coffee in the morning
często spaceruję z moim psem
Lernen beginnen
I often walk my dog
zawsze oglądam tv wieczorem
Lernen beginnen
I always watch tv in the evening
ja znam odpowiedź
Lernen beginnen
I know the answer
ja nigdy nie chodzę do kosciola
Lernen beginnen
I never go to church
moja mama piecze ciasta w każdy weekend
Lernen beginnen
my mother bakes a cakes every week
marta wygląda dobrze
Lernen beginnen
marta looks very well
zawsze im ufam
Lernen beginnen
I always trust them
gdzie idziesz teraz?
Lernen beginnen
where are you going now?
czy mówisz po polsku?
Lernen beginnen
do you speak polish?
czy jesteś zmęczony?
Lernen beginnen
are you tired?
ile masz pieniadzy?
Lernen beginnen
how much money do you have?
czy lubisz mnie?
Lernen beginnen
do you like me?
gdzie jest twój dom?
Lernen beginnen
where is your home?
kiedy wyjeżdzasz?
Lernen beginnen
when are you leaving?
dlaczego jesteś smutny?
Lernen beginnen
why are you sad?
czy ona jest głodna?
Lernen beginnen
is she hungry?
ile to kosztuje?
Lernen beginnen
how much is it?
jesteś spozniony?
Lernen beginnen
are you late?
co robisz teraz?
Lernen beginnen
what are you doing now?
ciotka siedzi na sofie
Lernen beginnen
the aunt is sitting on the sofa
pies biegnie za kotem
Lernen beginnen
the dog is running after the cat
gdzie idziesz teraz?
Lernen beginnen
where are you going?
tom goli się w łazience
Lernen beginnen
tom is shaving in the bathroom
na co czekasz?
Lernen beginnen
what are you waiting for?
kto stoi przy oknie?
Lernen beginnen
who is standing at the window?
ja nie śpie w tym momencie
Lernen beginnen
i am not sleeping at the moment
słuchasz mnie?
Lernen beginnen
are you listening to me?
oszukujesz cały czas
Lernen beginnen
you are cheating all the time
gdzie on stoi?
Lernen beginnen
where is he standing?
nie pracuje teraz
Lernen beginnen
i am not working now
kto śpiewa?
Lernen beginnen
who is singing?
ja pale od 20 lat
Lernen beginnen
I have smoked since 20 years
złamałem noge
Lernen beginnen
I have broken a leg
nigdy nie byłam w paryzu
Lernen beginnen
I never have been in paris
pracuje w intermarche przez 5 lat
Lernen beginnen
I have worked in intermarche for 5 year
on nie pali papierosów przez 2 tygodnie
Lernen beginnen
he has not smoked for two weeks
przeczytałem tą ksiażkę
Lernen beginnen
I have read this book
jestem tutaj od 2 miesięcy
Lernen beginnen
I have been here since 2 months
gdzie jesteś?
Lernen beginnen
where are you?
co ty lubisz?
Lernen beginnen
what do you like?
co lubi ania?
Lernen beginnen
what does ania like?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.