AI/1.3. Wzywanie pomocy medycznej

 0    19 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Potrzebuję pomocy medycznej.
Lernen beginnen
I require medical assistance.
Jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna?
Lernen beginnen
What kind of assistance is required?
Potrzebuję łodzi, aby przewieźć chorego do szpitala.
Lernen beginnen
I require boat for hospital transfer.
Potrzebuję radiowej porady medycznej.
Lernen beginnen
I require radio medical advice.
Potrzebuję helikoptera z lekarzem.
Lernen beginnen
I require helicopter with doctor.
Wyślę / załatwię łódź.
Lernen beginnen
I / will send boat.
Wyślę / załatwię helikopter z lekarzem.
Lernen beginnen
I / will helicopter with doctor.
Wyślę / załatwię helikopter, aby podjął chorego(ych).
Lernen beginnen
I / will send helicopter to pick up person(s).
Wyślę / załatwię radiową poradę medyczną na kanale ... UKF / częstotliwości...
Lernen beginnen
I / will arrange for radio medical advice on VHF Channel ... / frequency...
Łódź / helikopter przybędzie o ... UTC / w ciągu ... godzin.
Lernen beginnen
Boat / helicopter ETA at ... UTC / within ... hours.
Czy masz lekarza na statku?
Lernen beginnen
Do you have doctor on board?
Tak, mam lekarza na statku.
Lernen beginnen
Yes, I have doctor on board.
Nie, nie mam lekarza na statku.
Lernen beginnen
No, I have no doctor on board.
Czy możesz się spotkać na pozycji ...?
Lernen beginnen
Can you make rendezvous in position ...?
Tak, mogę się spotkać na pozycji ... o ... UTC / w ciągu ... godzin.
Lernen beginnen
Yes, I can make rendevous UTC / within ... hours.
Nie, nie mogę się spotkać.
Lernen beginnen
No, I cannot make rendezvous.
Wyślę łódź / helikopter, aby przewieźć lekarza.
Lernen beginnen
I will send boat / helicopter to transfer doctor.
Przekaż chorego(ych) na mój statek / MV ... łodzią / helikopterem.
Lernen beginnen
Transfer person(s) to my vessel / to MV ... by boat / helicopter.
Przekazanie chorego(ych) jest niemożliwe.
Lernen beginnen
Trensfer of person(s) in not possible.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.