AI/2. Przekazywanie pilnych wiadomości.

 0    26 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie odpowiadam za swoje ruchy.
Lernen beginnen
I am not under command.
Jakie masz kłopoty?
Lernen beginnen
What problems do you have?
Mam kłopoty z silnikiem(ami) / urządzeniem sterowym / ze śrubą.
Lernen beginnen
I have problems with engine(s) / steering gear / propeller.
Manewruję z trudnością.
Lernen beginnen
I am manoeuvring with difficulty.
Trzymaj się z dala ode mnie / od MV...
Lernen beginnen
Keep clear of me / MV...
Nawiguj z ostrożnością.
Lernen beginnen
Navigate with caution.
Potrzebuję pomocy holownika / asysty.
Lernen beginnen
I require tug assistance / escort.
Próbuję płynąć bez pomocy.
Lernen beginnen
I try to proceed without assistance.
Utrzymuj nasłuch na kanale ... UKF / częstotliwości...
Lernen beginnen
Stand by on VHF Channel ... / frequency...
Utrzymuję nasłuch na kanale ... UKF / częstotliwości...
Lernen beginnen
Standing by on VHF Channel ... / frequency...
Zgubiłem niebezpieczny ładunek klasy IMO ... na pozycji...
Lernen beginnen
I have lost dangerous goods of IMO-Class ... in position...
Kontenery / beczki / bębny / worki / ... z niebezpiecznym ładunkiem klasy IMO ... dryfują blisko pozycji...
Lernen beginnen
Containers / barrels / drums / bags / ... with dangerous goods of IMO-Class ... adrift near position...
Mam wyciek niebezpiecznego ładunku klasy IMO ... na pozycji...
Lernen beginnen
I am spilling dangerous goods of IMO-Class ... in position...
Mam wyciek ropy / ... na pozycji...
Lernen beginnen
I am spilling crude oil / ... in position...
Potrzebuję pomocy w usuwaniu ropy - grozi zanieczyszczenie (środowiska).
Lernen beginnen
I require oil clearance assistance - danger of pollution.
Jestem niebezpiecznym źródłem promieniowania.
Lernen beginnen
I am dangerous source of radiaton.
Mam uszkodzenia powyżej / poniżej linii wodnej.
Lernen beginnen
I have damage above / below waterline.
Jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna?
Lernen beginnen
What kind of assistance is required?
Potrzebuje pomocy holownika.
Lernen beginnen
I require tug assistance.
Potrzebuję pomocy lodołamacza / asysty.
Lernen beginnen
I require ice-breaker assitance / escort.
Mam kłopoty ze statecznością - duże oblodzenie.
Lernen beginnen
I have stability problems - heavy icing.
Czy możesz płynąć bez pomocy?
Lernen beginnen
Can you proceed without assistance?
Tak, mogę płynąć bez pomocy.
Lernen beginnen
Yes, I can proceed without assistance.
Nie, nie mogę płynąć bez pomocy.
Lernen beginnen
No, I cannot proceed without assistance.
Utrzymuj nasłuch na kanale ... UKF / częstotliwości...
Lernen beginnen
Stand by on VHF Channel ... / frequency...
Utrzymuję nasłuch na kanale ... UKF / częstotliwości...
Lernen beginnen
Standing by on VHF Channel ... / frequency...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.