AIRCRAFT -Technical Dictionary [A]

 0    186 Datenblatt    misterkoko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
abnormal power system operation
Lernen beginnen
nienormalne warunki pracy układu elektroenergetycznego
abrasive cloth
Lernen beginnen
płótno ścierne
abrasives
Lernen beginnen
materiały ścierne
absestos board
Lernen beginnen
tektura azbestowa
absestos cloth
Lernen beginnen
tkanina azbestowa
absestos cord
Lernen beginnen
sznur azbestowy
absolute pressure
Lernen beginnen
ciśnienie bezwzględne, ciśnienie absolutne
absorption
Lernen beginnen
absorpcja, pochłanianie
acceleration
Lernen beginnen
przyspieszenie
access door
Lernen beginnen
wziernik
accessory gear box
Lernen beginnen
skrzynka napędów
acetate rayon
Lernen beginnen
jedwab octanowy
acetone
Lernen beginnen
aceton
acidity
Lernen beginnen
kwasowość
acidproof (acid-resisting) alloy
Lernen beginnen
stop kwasoodporny
ac power system
Lernen beginnen
układ elektroenergetyczny prądu przemiennego
acrobatic aircraft
Lernen beginnen
samolot akrobatyczny
acrobatics
Lernen beginnen
akrobacja lotnicza
activity factor
Lernen beginnen
zakres ujemnego ciągu
actuator
Lernen beginnen
mechanizm wykonawczy, mechanizm uruchamiający
adapter
Lernen beginnen
łącznik
adjustable propeller
Lernen beginnen
śmigło przestawialne
adjustable stop
Lernen beginnen
zderzak regulowany
advanced training aircraft
Lernen beginnen
samolot treningowy
advance ratio
Lernen beginnen
posuw
aerial camera pod
Lernen beginnen
zasobnik foto, zasobnik dla rozpoznania fotograficznego
aerobatic aeroplane
Lernen beginnen
samolot akrobacyjny
aerobus
Lernen beginnen
aerobus
aerodynamic centre
Lernen beginnen
środek aerodynamiczny
aerodynamic heating
Lernen beginnen
nagrzewanie aerodynamiczne
aftbody
Lernen beginnen
tylna część pływaka (kadłuba)
afterburner
Lernen beginnen
dopalacz
after flight check
Lernen beginnen
przegląd po locie
agricultural aircraft
Lernen beginnen
samolot rolniczy
aileron
Lernen beginnen
lotka, lotki
aileron trim indicator
Lernen beginnen
wskaźnik klapki wytwarzającej (trymera) lotek
aiming, sighting
Lernen beginnen
celowanie
air alert
Lernen beginnen
alarm powietrzny
air attack
Lernen beginnen
atak powietrzny
air base, air depot
Lernen beginnen
baza lotnicza
air battle
Lernen beginnen
walka powietrzna
air battle, air fight
Lernen beginnen
bitwa powietrzna
air bleed
Lernen beginnen
upust powietrza ze sprężarki
air bomb, aerial bomb
Lernen beginnen
bomba lotnicza
airborne jammer system, airborne ECM system
Lernen beginnen
pokładowy nadajnik zakłóceń
airborne target
Lernen beginnen
cel powietrzny
irborne torpedo
Lernen beginnen
torpeda lotnicza
air breathing jet engine
Lernen beginnen
silnik przepływowy, silnik przelotowy
air conditioner
Lernen beginnen
klimatyzator powietrza
air conditioner
Lernen beginnen
klimatyzator
air-cooled piston engine
Lernen beginnen
silnik chłodzony powietrzem
aircraft airworthiness requirements
Lernen beginnen
przepisy zdatności sprzętu lotniczego
aircraft armament
Lernen beginnen
uzbrojenie lotnicze
aircraft-attached documentation
Lernen beginnen
dokumentacja związana z samolotem
aircraft carrier
Lernen beginnen
lotniskowiec
aircraft designer
Lernen beginnen
konstruktor lotniczy
aircraft engine works, aircraft engine plant, aircraft engine manufacturing factory
Lernen beginnen
wytwórnia silników lotniczych
aircraft gun, aircraft cannon
Lernen beginnen
działko lotnicze
aircraft type
Lernen beginnen
typ samolotów
air crew
Lernen beginnen
załoga samolotu
air defence
Lernen beginnen
obrona przeciwlotnicza
air distributor
Lernen beginnen
rozdzielacz powietrza
air duct
Lernen beginnen
kanał powietrzny, przewód powietrzny
air-filler valve
Lernen beginnen
zawór ładowania powietrza
air filter, dust filter
Lernen beginnen
filtr powietrza, filtr przeciwpyłowy
airframe
Lernen beginnen
płatowiec
airframe log-book
Lernen beginnen
książka płatowca
air freight shipment
Lernen beginnen
wysyłka frachtem lotniczym
air gunnery
Lernen beginnen
strzelanie
air inlet, air intake
Lernen beginnen
wlot powietrza, część wlotowa
air intake casing
Lernen beginnen
kadłub wlotowy
airlane, air route
Lernen beginnen
linia lotnicza
airline, air carrier
Lernen beginnen
towarzystwo lotnicze, przewoźnik lotniczy
airman
Lernen beginnen
lotnik
air mine
Lernen beginnen
mina lotnicza
air photograph
Lernen beginnen
zdjęcie lotnicze
airplane production
Lernen beginnen
produkcja samolotów
airplane response
Lernen beginnen
reakcja samolotu
air raid
Lernen beginnen
nalot
air reconnaissance
Lernen beginnen
rozpoznanie powietrzne
airship
Lernen beginnen
sterowiec
airspeed indicator
Lernen beginnen
prędkościomierz
air stairs, entrance stairway
Lernen beginnen
schodki pasażerskie
airsteps, built-in airstairs
Lernen beginnen
integralne schodki pasażerskie
air superiority, air supremacy
Lernen beginnen
panowanie w powietrzu
air support
Lernen beginnen
wsparcie lotnicze
air surveillance radar, ASR
Lernen beginnen
radar poszukiwawczy
air survey camera
Lernen beginnen
aparat fotograficzny lotniczy
air-to-air radar, air search radar
Lernen beginnen
radala pokładowy dla wykrywania celów powietrznych
air-to-surface radar
Lernen beginnen
radar pokładowy dla wykrywania celów naziemnych
air-to-surface (vessel) radar, airbone sea-search radar
Lernen beginnen
radar pokładowy dla wykrywania celów nawodnych
air traffic
Lernen beginnen
przewozy lotnicze
air traffic control radar
Lernen beginnen
radar kontroli ruchu lotniczego
airworthiness requirmenets
Lernen beginnen
wymagane zdatności do lotu
aisle way
Lernen beginnen
przejście między fotelami
alder
Lernen beginnen
olcha
alkaline cleaner
Lernen beginnen
zmywacz alkaliczny
alleron
Lernen beginnen
lotka
alloyed steel
Lernen beginnen
stal stopowa
all-weather aircraft
Lernen beginnen
samolot na każdą pogodę
all-weather missile
Lernen beginnen
rakieta naprowadzona niezależnie od pogody
alternate ejection control, alternate firing control
Lernen beginnen
uchwyt awaryjnego wyrzucania, uchwyt awaryjnego katapultowania
alternating current (AC)
Lernen beginnen
prąd przemienny
alternator
Lernen beginnen
prądnica prądu przemiennego
altimeter
Lernen beginnen
wysokościomierz
altitude indicator
Lernen beginnen
wskaźnik wysokości
altitude power
Lernen beginnen
moc na wysokości
aluminium alloy
Lernen beginnen
stop aluminium
amateur-built aircraft
Lernen beginnen
samolot amatorski
ambient air intake
Lernen beginnen
chwyt powietrza zewnętrznego
ambulance aircraft
Lernen beginnen
samolot sanitarny
ammunition
Lernen beginnen
amunicja
amphibian
Lernen beginnen
amfibia
amphibolite abesestos
Lernen beginnen
azbest amfibolowy
amplifier
Lernen beginnen
wzmacniacz
amplifier-computer
Lernen beginnen
wzmacniacz-komputer
amplitude
Lernen beginnen
amplituda
amplitude modulation (AM)
Lernen beginnen
modulacja amplitudy
anchorage
Lernen beginnen
kotwiczenie
anchor nut
Lernen beginnen
nakrętka kotwiczna
aneroid actuated initiator
Lernen beginnen
mechanizm aneroidowy, mechanizm barometryczny
angle
Lernen beginnen
kątownik
angle file
Lernen beginnen
pilnik trójkątny
angle of attack indicator
Lernen beginnen
wskaźnik kąta natarcia
angle of wrap, wrap angle, wrapping angle
Lernen beginnen
kąt opasania
anhedral (catherdral)
Lernen beginnen
wznios ujemny
annual ring, growth ring
Lernen beginnen
słój roczny
antenna, aerial
Lernen beginnen
antena
anti-aircraft artillery
Lernen beginnen
artyleria przeciwlotnicza
antidetonator, antiknock (agent)
Lernen beginnen
antydetonator
antigalling compound
Lernen beginnen
mieszanka przeciw zatarciu, środek przeciw zatarciu
anti-G valve
Lernen beginnen
zawór przyśpieszeniowy
anti-icer
Lernen beginnen
układ przeciwoblodzeniowy
anti-icing
Lernen beginnen
ochrona przed oblodzeniem
anti-icing air manifold
Lernen beginnen
kolektor instalacji przeciwoblodzeniowej
antiskid device, automatic braking device, antiskid system
Lernen beginnen
automat hamowania, automat przeciwpoślizgowy
antiskid device, maxaret
Lernen beginnen
urządzenie przeciwpoślizgowe, automat hamowania
anti-submarine helicopter
Lernen beginnen
helikopter przeciw okrętom podwodnym
anvil
Lernen beginnen
kowadło
approach
Lernen beginnen
zbliżanie
approach descent, glide
Lernen beginnen
zniżanie
approach system
Lernen beginnen
system zbliżania
archive
Lernen beginnen
archiwum
armoured case
Lernen beginnen
pancerna obudowa
armour-glass, windshield
Lernen beginnen
szyba pancerna
armour plate
Lernen beginnen
pancerz
arm restraint
Lernen beginnen
unieruchomienie rąk
aromatic hydrocarbons
Lernen beginnen
węglowodory aromatyczne
arrival
Lernen beginnen
przylot
articulated joint
Lernen beginnen
przegub, połączenie przegubowe
artificial cellulose fiber
Lernen beginnen
włókna celulozowe sztuczne
artificial earth satelilite
Lernen beginnen
sztuczny satelita
asbestos fibre
Lernen beginnen
włókna azbestowe
ash
Lernen beginnen
jesion
ashes content
Lernen beginnen
zawartość popiołu, popielistość
asjustment
Lernen beginnen
regulacja
aspect ratio
Lernen beginnen
wydłużenie
assembly, installation
Lernen beginnen
montaż, zabudowa
assembly shop
Lernen beginnen
wydział montażu
atomic bomb, A-bomb
Lernen beginnen
bomba atomowa
atomic-hydrogen welding
Lernen beginnen
spawanie atomowe
attachment, coupling, connection
Lernen beginnen
przyłączenie
attitude indicator, artificial horizon
Lernen beginnen
wskaźnik położenia sztuzny horyzont
audio panel
Lernen beginnen
pulpit radiostacji
audio waves
Lernen beginnen
fale dźwiękowe, częstotliwość akustyczna
authorization for receipt
Lernen beginnen
upoważnienie do odbioru
autogiro
Lernen beginnen
wiatrakowiec
automatic circuit breake
Lernen beginnen
bezpiecznik automatyczny
automatic direction finder
Lernen beginnen
radiobusola
automatic direction finder, ADF, radiocompass
Lernen beginnen
automatyczna radiobusola, radiokompas
automatic lathe
Lernen beginnen
automat tokarski
automatic liferaft inflation
Lernen beginnen
automatyczne napełnianie pontonu
autopilot
Lernen beginnen
pilot automatyczny
autopilot layout
Lernen beginnen
schemat blokowy
autopilot panel
Lernen beginnen
pulpit autopilota
autorotation
Lernen beginnen
autorotacja
auxiliary float, wing (tip) float
Lernen beginnen
pływak skrzydłowy
auxiliary tank
Lernen beginnen
zbiornik pomocniczy
availlable friction
Lernen beginnen
tarcie rozporządzalne
average current
Lernen beginnen
prąd średni
aviation gasoline, aviation petrol, avgas
Lernen beginnen
benzyna lotnicza
axial pistol pump
Lernen beginnen
pompa tłokowa osiowa
axial-piston
Lernen beginnen
tłokowo-osiowy
axial-(radial or centrifugal-, mixed axial-radial-) compressor turbojet engine
Lernen beginnen
silnik odrzutowy ze sprężarką osiową (promieniową lub odśrodkową) mieszaną osiowo-odśrodkową
axle
Lernen beginnen
azimuth
Lernen beginnen
azymut

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.