All Talking With a Single Voice

 0    71 Datenblatt    ahajka11
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to deal with
Lernen beginnen
mieć do czynienia z, radzić sobie, uporać się z
unanimously
Lernen beginnen
jednogłośnie
more than anything else
Lernen beginnen
bardziej niż cokolwiek innego
to influence
Lernen beginnen
wpływ, oddziaływanie; wpływać
perhaps
Lernen beginnen
(być) może
sit next to
Lernen beginnen
siedzieć obok
even though
Lernen beginnen
chociaż, mimo że
instantly
Lernen beginnen
natychmiast; w mgnieniu oka; od razu
form an opinion about
Lernen beginnen
tworzyć opinię o
base on
Lernen beginnen
opierać na, zasadzać
likewise
Lernen beginnen
podobnie, również, ponadto
overhear
Lernen beginnen
podsłuchiwać, przypadkiem podsłyszeć
snatch
Lernen beginnen
urywek, strzęp
unconsciously
Lernen beginnen
bezwiednie, automatycznie, podświadomie
label with (cultural stereotypes)
Lernen beginnen
przypiąć komuś łatkę, etykietkę,
it is very likely
Lernen beginnen
jest możliwe, prawdopodobne
to fit
Lernen beginnen
odpowiedni; nadawać się do czegoś, pasować
encounter
Lernen beginnen
natknąć się, napotykać
briefly
Lernen beginnen
krótko, pokrótce, zwięźle, krótko mówiąc, przelotnie
indeed
Lernen beginnen
naprawdę, w samej rzeczy
benefit
Lernen beginnen
pożytek, korzyść
likely
Lernen beginnen
możliwy, przypuszczalny, prawdopodobny
and indeed
Lernen beginnen
i faktycznie
nevertheless
Lernen beginnen
jednak, pomimo to, tym niemniej
according to
Lernen beginnen
według
an existence
Lernen beginnen
egzystencja, byt, istnienie
a good/great deal
Lernen beginnen
dużo, wiele, mnóstwo
certain
Lernen beginnen
pewny, pewien, niewątpliwy, określony, ustalony
particular
Lernen beginnen
szczególny, poszczególny
perceive
Lernen beginnen
dostrzegać, spostrzegać
entire
Lernen beginnen
cały, calkowity
outlook on life
Lernen beginnen
nastawienie, pogląd na życie
speech-feeling
Lernen beginnen
wyczucie językowe
limit
Lernen beginnen
kres, ograniczenie
way of thinking
Lernen beginnen
sposób myślenia
to set apart (from)
Lernen beginnen
odróżniać (od)
attitude
Lernen beginnen
postawa, stosunek
heritage
Lernen beginnen
dziedzictwo, spuścizna
to force sb to do sth
Lernen beginnen
zmuszać, forsować
in order to
Lernen beginnen
w celu, aby
to reduce power
Lernen beginnen
zmniejszyć potęgę
simplification
Lernen beginnen
uproszczenie
technological progress/advance
Lernen beginnen
postęp technologiczny
result
Lernen beginnen
wynik
politics
Lernen beginnen
polityka
of
Lernen beginnen
spośród
estimate
Lernen beginnen
szacować, oceniać; ocena
protect
Lernen beginnen
ochraniać, zabezpieczać
fewer
Lernen beginnen
mniej
necessarily
Lernen beginnen
z konieczności, siłą rzeczy
mean
Lernen beginnen
znaczyć, mieć na myśli
bloodshed
Lernen beginnen
rozlew krwi, konflikt
to occur
Lernen beginnen
mieć miejsce, wydarzyć się
share
Lernen beginnen
dzielić się, podzielać
variety
Lernen beginnen
różnorodność
incredible
Lernen beginnen
niewiarygodny, niesamowity
come about
Lernen beginnen
stać się
speculate about
Lernen beginnen
snuć domysły na temat
adjust
Lernen beginnen
modyfikować, dostosowywać do
environment
Lernen beginnen
środowisko
phenomena
Lernen beginnen
zjawisko
expression
Lernen beginnen
wyrażenie, zwrot
striking
Lernen beginnen
uderzający
similar
Lernen beginnen
podobny
our understanding of other cultures become deeper
Lernen beginnen
nasze rozumienie innych kultur pogłębia się
take on
Lernen beginnen
przyjąć, zmierzyć się z
probably
Lernen beginnen
prawdopodobnie
allow
Lernen beginnen
pozwalać
for certain
Lernen beginnen
na pewno, z pewnością
occurrence
Lernen beginnen
zjawisko, wystepowanie
to simplify
Lernen beginnen
upraszczać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.