Aneta 15th Feb 2016 #3

 0    30 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mieć czegoś dosyć
Lernen beginnen
to be fed up with sth
Czy masz dosyć tej książki?
Lernen beginnen
Are you fed up with (reading) this book?\
Ona ma dosyć mieszkania w Wilnie.
Lernen beginnen
She's fed up with living in Vilnius.
Nie zrobię tego.
Lernen beginnen
I won't do it.
Nie jestem w stanie tego naprawić.
Lernen beginnen
I'm not able to fix it.
Nie jestem w stanie rozwiązać tego problemu.
Lernen beginnen
I'm not able to solve this problem.
naprawić problem
Lernen beginnen
to solve a problem
Ile zapłaciłaś za te buty na wysokim obcasie?
Lernen beginnen
How much did you pay for these high heels?
Nie, jestem trzeźwa.
Lernen beginnen
No, I'm sober.
po lewej stronie jest dużo sklepów
Lernen beginnen
on the left there ARE a lot of shops
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory / obligatory
Chciałabym podkreślić, że to jest ważne.
Lernen beginnen
I'd like to underline/ stress / emphasise that it's important.
Znalazłam ten artykuł w Internecie.
Lernen beginnen
I found this article on the Internet.
znaleźć
Lernen beginnen
znaleźć Englisch
to find - found - found
Gdzie to znalazłaś?
Lernen beginnen
Where did you find it?
Chcę ci pomóc.
Lernen beginnen
I want to help you.
całe mieszkanie
Lernen beginnen
the whole flat
On chciałby nauczyć się niemieckiego.
Lernen beginnen
He'd like to learn German.
Zapomniałam odrobić lekcje.
Lernen beginnen
I forgot to do my homework.
Ona zapomniała do mnie zadzwonić.
Lernen beginnen
She forgot to call me.
Ona pomogła nam zbudować nasz dom.
Lernen beginnen
She helped us to build our house.
dzień wolny od pracy
Lernen beginnen
bank holiday
Dzień Niepodległości
Lernen beginnen
Independence Day
na szczęście
Lernen beginnen
fortunately
podmiot
Lernen beginnen
subject
Kto napisał tę książkę?
Lernen beginnen
Who wrote this book?
Kto wysłał ten list?
Lernen beginnen
Who sent this letter?
Kto to zrobił?
Lernen beginnen
Who did it?
Czy twoja siostra zrobiła to ciasto?
Lernen beginnen
Did your sister make this cake?
Kto mówi po angielsku w twojej klasie?
Lernen beginnen
Who speaks English in your class?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.