Aneta 21st Nov 2014

 0    23 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
temat
Lernen beginnen
topic
trzysta
Lernen beginnen
three hundred
trzy tysiące
Lernen beginnen
three thousand
wyjaśnić / wytłumaczyć
Lernen beginnen
to explain
czy jesteś zadowolona z tego co napisałaś?
Lernen beginnen
are you satisfied with what you wrote
być zadowolonym z czegoś
Lernen beginnen
to be satisfied WITH sth
przynajmniej
Z rób przynajmniej trzy ćwiczenia.
Lernen beginnen
at least
Do at least three exercises.
dziwaczny
Lernen beginnen
awkward
niewygodny
WYMOWA!
Lernen beginnen
uncomfortable
jest dużo książek w tej bibliotece
Lernen beginnen
there are plenty of books in this library
związek
Lernen beginnen
relationship
a situation in which two people spend time together or live together, and have romantic or sexual feelings for each other
rzucić kogoś / zerwać z kims
Lernen beginnen
to dump sb
zwłaszcza
Lernen beginnen
especially
Chciałabym mówić biegle po litewsku. / Szkoda, że nie mówię biegle po litewsku.
Lernen beginnen
I wish (THAT) I could speak Lithuanian fluently.
laptop
WYMOWA!
Lernen beginnen
laptop
bez słowa
Lernen beginnen
without saying a word
namówić / przekonać kogoś do czegoś
Lernen beginnen
to persuade sb TO do sth
She persuaded me to make lunch.
opowiedzieć historię
Lernen beginnen
to tell a story
Nie jestem pewna/ Nie mogę powiedzieć na pewno
Lernen beginnen
I can't say for sure.
okłamać kogoś
Lernen beginnen
to tell sb a lie / to lie to sb
powiedzieć prawdę
Lernen beginnen
to tell the truth
bezpiecznego przelotu
Lernen beginnen
have a safe flight
Dokąd jedziecie? / Dokąd lecicie?
Lernen beginnen
Where are you going?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.