ANG 151-200

 0    50 Datenblatt    noopeptpiracetam
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
strona główna
Lernen beginnen
homepage
pasek przewijania poziomego
Lernen beginnen
horizontal scroll bar
hybrydowy układ scalony
Lernen beginnen
hybrid integrated circuit
zintegrowane przetwarzanie danych
Lernen beginnen
integrated data processing
niekompatybilność
Lernen beginnen
incompatibility
informatyka; przetwarzanie informacji
Lernen beginnen
information processing
informatyka
Lernen beginnen
information technology, IT, information theory
sieć lokalna pracująca w podczerwieni
Lernen beginnen
infrared LAN
wbudowany
Lernen beginnen
in-line
procesor wejścia-wyjścia
Lernen beginnen
input/output processor
program instalacyjny
Lernen beginnen
installation program
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Lernen beginnen
integrated colour printer/ copier/scanner
zintegrowany system przetwarzania danych
Lernen beginnen
integrated computing system
warunki spójności
Lernen beginnen
integrity conditions
inteligentne odtwarzanie segmentacji
Lernen beginnen
intelligent segmentation recovery
interfejs
Lernen beginnen
interface
dupleksowanie wewnętrzne
Lernen beginnen
Internal duplexing
przetwarzanie służące do wykrywania włamań
Lernen beginnen
intrusion detection processing
protokół Internetu, protokół IP
Lernen beginnen
Internet Protocol, IP
IRC
Lernen beginnen
internet relay chat
gniazdko
Lernen beginnen
gniazdko Englisch
jack
uprawnienie do zarządzania zadaniami
Lernen beginnen
job control authority
zworka
Lernen beginnen
Jumper
przycisk blokady klawiatury
Lernen beginnen
keyboard lock button
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Lernen beginnen
liquid crystal display
najnowocześniejsze elementy graficzne
Lernen beginnen
leading-edge graphics components
biblioteczna baza danych
Lernen beginnen
Library database
umowa licencyjna
Lernen beginnen
License Agreement
ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu
Lernen beginnen
LIFO last in - first out
protokoły o dużej sprawności
Lernen beginnen
light-weight protocols
monitor ciekłokrystaliczny
Lernen beginnen
liquid crystal display monitor
sterownik ładowalny
Lernen beginnen
loadable driver
lokalny komputer macierzysty
Lernen beginnen
local host
przekazywanie poczty
Lernen beginnen
mail forwarding
sieć zasilająca, sieć elektryczna
Lernen beginnen
mains
administrowanie środowiskami heterogenicznymi
Lernen beginnen
management of multivendor environment
nadrzędny-podległy
Lernen beginnen
master-slave
elastyczność nośników
Lernen beginnen
media flexibility
różnorodność nośników
Lernen beginnen
media versatility
układ zarządzania pamięcią
Lernen beginnen
memory management unit
rozkaz z odwołaniem do pamięci
Lernen beginnen
memory-reference instruction
wyszukiwanie wiadomości
Lernen beginnen
message retrieval
środowisko
Lernen beginnen
mixed vendor network environment
system wielodostępny
Lernen beginnen
multi-access system
transmisje zbiorowe
Lernen beginnen
multicasting
obsługa wielu języków
Lernen beginnen
multilingual support
wielozadaniowość
Lernen beginnen
Multitasking
system wielodostępny
Lernen beginnen
multi-user system
sieciowa baza danych
Lernen beginnen
Network database
sprawność administrowania siecią
Lernen beginnen
network management performance

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.