ANG Ani Artykuł mięsień 1

 0    34 Datenblatt    ania10022
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mięsień
Napiął mięśnie by zaimponować dziewczynom.
Lernen beginnen
muscle
He flexed his muscles to impress the girls.
skręcenie
Lernen beginnen
sprain
szkodzić
Lernen beginnen
injure
regenerować
Lernen beginnen
regenerate
modelka
Lernen beginnen
model
palpacja
Lernen beginnen
palpation
skaleczenie
Lernen beginnen
laceration
siniak
Pięć dużych siniaków pojawiło się na jej nodze po tym, jak sturlała się w dół zejściówki.
Lernen beginnen
bruise
Five big bruises appeared on her leg after she rolled down the companionway.
faza
Lernen beginnen
phase
martwica
Lernen beginnen
necrosis
tkanka
Uszkodzoną tkankę można szybko naprawić za pomocą krioterapii.
Lernen beginnen
tissue
Damaged tissue can be quickly repaired with cryotherapy.
Klasyfikacja
Lernen beginnen
classification
zgodny
Nasze systemy są w pełni kompatybilne ze sobą.
Lernen beginnen
consistent
Our systems are fully compatible with each other.
naprawa
Lernen beginnen
repair
uzdrowić
Lernen beginnen
heal
powiązane
Lernen beginnen
interrelated
objętość
Lernen beginnen
capacity
wrzecionowaty
Lernen beginnen
fusiform
towarzyszący
Lernen beginnen
concomitant
przekrój
Lernen beginnen
cross-section
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
Lernen beginnen
moderate
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.
Lernen beginnen
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
wada
Musimy znaleźć tę wadę.
Lernen beginnen
defect
We need to find this defect.
blizna
Lernen beginnen
scar
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
Lernen beginnen
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
Lernen beginnen
mild
I prefer mild flavours.
martwicze
Lernen beginnen
necrotic
umowa
Nie podpisuj umowy, jeśli nie jesteś absolutnie pewien, co robisz.
Lernen beginnen
contract
Don't sign the contract if you're not absolutely sure of what you're doing.
zniszczenie
Lernen beginnen
destruction
rozciąganie
Lernen beginnen
tensile
formacja
Lernen beginnen
formation
zapalny
Lernen beginnen
inflammatory
proliferacja
Lernen beginnen
proliferation
szkieletowy
Lernen beginnen
skeletal

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.