ANGIELO Lesson 1

 0    60 Datenblatt    biuro627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pióro / długopis
To jest pióro / długopis.
Lernen beginnen
pen
This's a pen.
ołówek
Co to jest? To jest ołówek.
Lernen beginnen
pencil
What’s this? It’s a pencil.
książka
Czy ten długopis jest w książce? Nie, the długopis nie jest w książce, ale (on jest) pod książką.
Lernen beginnen
book
Is the pen in the book? No, the pen isn’t in the book, but it’s under the book.
co (jest)?
Co to jest? To jest pokój.
Lernen beginnen
what is? / what’s?
What’s this? It’s a room.
to (jest)
To jest sufit.
Lernen beginnen
it is / it’s
It’s a ceiling.
stół
Ten stół jest długi czy krótki? Ten stół jest długi.
Lernen beginnen
table
Is the table long or short? The table’s long.
krzesło
W kuchni są cztery krzesła.
Lernen beginnen
chair
There are four chairs in the kitchen.
światło
Co to jest? To jest światło.
Lernen beginnen
light
What’s this? It’s a light.
ściana
Co to jest? To jest ściana.
Lernen beginnen
wall
What’s this? It’s a wall.
podłoga / piętro
Na podłodze jest dywan.
Lernen beginnen
floor
There is a carpet on the floor.
pokój
To jest mój pokój.
Lernen beginnen
room
This is my room.
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?
Lernen beginnen
window
Could you close the window?
sufit
Ten sufit jest biały.
Lernen beginnen
ceiling
This ceiling is white.
drzwi
Zamknij drzwi.
Lernen beginnen
door
Close the door.
karta
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Lernen beginnen
card
Can I pay with credit card?
pudełko
Co jest w tym pudełku?
Lernen beginnen
box
What's inside this box?
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
Lernen beginnen
picture
The girl is as pretty as a picture!
krótki, długi
Ten ołówek jest krótki.
Lernen beginnen
short, long
This pencil’s short.
duży mały
Tobi jest duży.
Lernen beginnen
large, small
Tobi’s large.
miasto
Londyn to ogromne miasto.
Lernen beginnen
city
London is a huge city.
miasteczko
Malbork to miasteczko.
Lernen beginnen
town
Malbork is a town.
wieś
Jegłownik to mała wioska.
Lernen beginnen
village
Jegłownik is a small village.
tak ... jak
Tobi jest tak duży jak Bobi.
Lernen beginnen
as ... as
Tobi’s as large as Bobi is.
lub, czy
Gotówką czy kartą?
Lernen beginnen
or
Cash or credit card?
mężczyzna
Znam tego mężczyznę.
Lernen beginnen
man
I know this man.
kobieta
Ona jest atrakcyjną kobietą.
Lernen beginnen
woman
She is an attractive woman.
chłopiec
On nie jest przeciętnym chłopcem.
Lernen beginnen
boy
He's not an average boy.
dziewczynka
Ta dziewczyna to moja siostra.
Lernen beginnen
girl
This girl is my sister.
rodzina
Co to jest? To jest rodzina.
Lernen beginnen
family
What’s this? It’s a family.
jeden dwa trzy cztery pięć
Lernen beginnen
one, two, three, four, five
w, on, pod
Kot jest w/na/pod słoikiem.
Lernen beginnen
in, on, under
The cat is in/on/under the jar.
Pan / Pani
To jest pan Brown.
Lernen beginnen
Mr / Mrs
This is Mr Brown.
kawaler / licencjat (tytuł naukowy)
On jest zatwardziałym kawalerem.
Lernen beginnen
bachelor
He is a confirmed bachelor.
panna
Czy to jest pani Brown? Nie, to nie jest pani Brawn, ale panna Brown.
Lernen beginnen
Miss
Is this Mrs Brown? No, it isn’t Mrs Brown, but it’s miss brown.
czarny
Jeden z moich kotów jest czarny.
Lernen beginnen
black
One of my cats is black.
biały
Chciałbym, żeby moje zęby były takie białe jak twoje.
Lernen beginnen
white
I wish my teeth were as white as yours.
zielony
Jakiego koloru jest ten trawnik? Ten trawnik jest zielony.
Lernen beginnen
green
What colour's this loan? This loan's green.
brązowy
Jakiego koloru są te drzwi? Te drzwi są brązowe.
Lernen beginnen
brown
What colour's this door? This door's brown.
bordowy
Jakiego koloru jest ta sukienka? Ta sukienka jest bordo.
Lernen beginnen
claret
What colour's this dress? This dress is claret.
granatowy
Jakiego koloru jest ta koszulka? Ta koszulka jest granatowa.
Lernen beginnen
navy
What colour's this T-shirt? This T-shirt's navy blue.
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
Lernen beginnen
colour
What colour is his car?
sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć
Pracuję sześć dni w tygodniu.
Lernen beginnen
six, seven, eight, nine, ten
I work six days a week.
gdzie?
Gdzie jest książka? Książka jest na stole.
Lernen beginnen
where?
Where’s the book? The book’s on the table.
to
To jest to.
Lernen beginnen
this
This is it.
meble
Dlaczego nie ma tutaj mebli?
Lernen beginnen
furniture
Why is there no furniture in here?
roleta
Ona zamknęła roletę.
Lernen beginnen
window shade
She closed the window shade.
fotel
On siedzi na swoim fotelu.
Lernen beginnen
armchair
He is sitting in his armchair.
dywan
Dywan wymaga czyszczenia.
Lernen beginnen
carpet
The carpet needs cleaning.
matka
Moja mama jest nauczycielką.
Lernen beginnen
mother
My mother is a teacher.
ojciec
Mój tata pracuje w banku.
Lernen beginnen
father
My father works in a bank.
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
Lernen beginnen
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.
Lernen beginnen
brother
My brother is my best friend.
babcia
Kocham moją babcię.
Lernen beginnen
grandmother
I love my grandmother.
dziadek
Jej dziadek ma 70 lat.
Lernen beginnen
grandfather
Her grandfather is 70 years old.
teściowa
Jego teściowa jest bardzo miła.
Lernen beginnen
mother-in-law
His mother-in-law is very nice.
teść
Jego teść stoi za nim.
Lernen beginnen
father-in-law
His father-in-law is standing behind him.
szwagierka, bratowa / szwagier
Mam dobre stosunki z moją bratową.
Lernen beginnen
sister-in-law / brother-in-law
I get on well with my sister-in-law.
ciocia, wujek
Czy to jest twoja ciocia? Nie, to nie jest moja ciocia, ale mój wujek.
Lernen beginnen
aunt, uncle
Is this your aunt? No, it isn't my aunt, but it's my uncle.
kuzyn
To jest mój kuzyn, Pete.
Lernen beginnen
cousin
That's my cousin, Pete.
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
Lernen beginnen
mirror
She looked at herself in the mirror.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.