ANGIELO Lesson 4

 0    15 Datenblatt    biuro627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pomiędzy
Kot jest pomiędzy psami.
Lernen beginnen
between
The cat's between the dogs.
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
Lernen beginnen
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
Lernen beginnen
pupil
There are twenty pupils in each class.
student
Nadal jestem studentem.
Lernen beginnen
student
I'm still a student.
trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt
Styczeń ma trzydzieści jeden dni.
Lernen beginnen
thirty, forty, fifty, sixty, seventy
January has thirty one days.
osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, sto, tysiąc, milion
Ona dożyła stu lat.
Lernen beginnen
eighty, ninety, a hundred, thousand, million
She lived to be a hundred years old.
numery
Dam ci swój numer.
Lernen beginnen
numbers
I'll give you my number.
trzysta trzynaście
Co to za cyfra? To trzysta trzynaście.
Lernen beginnen
three hundred and thirteen
What number's this? It’s three hundred and thirteen.
dwa plus dwa równa się cztery
Co to jest? To dwa plus dwa równa się cztery.
Lernen beginnen
two plus two equals four
What’s this? It’s 2+2=4
Ile?
używane z rzeczownikami niepoliczalnymi
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much?
How much is it? / How much does it cost?
Ile?
używane z rzeczownikami policzalnymi
Ile palców widzisz?
Lernen beginnen
How many?
How many fingers can you see?
Tam jest
Czy na tej książce są teraz dwa pióra? Tak, tam są dwa pióra na tej książce.
Lernen beginnen
There is / There are
Are there two pens on the book now? Yes, there are two pens on the book now.
teraz
Jesteś teraz w domu?
Lernen beginnen
now
Are you at home now?
Tam nie ma / Tam nie ma
Czy na stole jest krzesło? Nie nie ma krzesła na stole.
Lernen beginnen
There isn't / There aren't
Is there a chair on the table? No, there isn't a chair on the table
wysoki / niski
Czy ten stół jest wysoki? Nie, ten stół nie jest wysoki, ale niski.
Lernen beginnen
high / low
Is the table high? No, the table isn't high, but it's low.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.