ANGIELO Lesson 8

 0    28 Datenblatt    biuro627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pytanie
Czy mogę zadać pytanie?
Lernen beginnen
question
Can I have a question?
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?
Lernen beginnen
answer
Is this answer correct?
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
Lernen beginnen
use
Our program is easy to use.
akcja, czynność
Film jest pełen akcji.
Lernen beginnen
action
The movie is full of action.
imię
Jak masz na imię?
Lernen beginnen
name
What's your name?
nazwisko
Nawet nie wiem, jak on ma na nazwisko.
Lernen beginnen
last name / surname
I don't even know his surname.
włosy
Twoje włosy są za krótkie.
Lernen beginnen
hair
Your hair is too short.
głowa
Mam ból głowy.
Lernen beginnen
head
I have a headache.
twarz
Masz ładną twarz.
Lernen beginnen
face
You have a pretty face.
czoło
Pocałowałem ją w czoło.
Lernen beginnen
forehead
I kissed her on the forehead.
oko
Będę mieć na ciebie oko.
Lernen beginnen
eye
I will keep an eye on you.
nos
Wytrzyj nos!
Lernen beginnen
nose
Wipe your nose!
policzek
Uściskałam go i pocałowałam go w policzek.
Lernen beginnen
cheek
I hugged him and kissed his cheek.
usta
Nakładam szminkę na usta.
Lernen beginnen
lips
I put lipstick on my lips.
usta
Zamknij buzię.
Lernen beginnen
mouth
Close your mouth.
język
Język ojczysty.
Lernen beginnen
tongue
Mother tongue.
podbródek
On potarł swój podbródek.
Lernen beginnen
chin
He rubbed his chin.
szyja
Mam długą szyję.
Lernen beginnen
neck
I have a long neck.
gardło
Boli mnie gardło.
Lernen beginnen
throat
I have a sore throat
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
Lernen beginnen
ear
Greg whispered something in her ear.
pozostawać
On zdecydował, że zostanie w domu.
Lernen beginnen
remain
He decided to remain at home.
państwo
Gdzie jest twój kraj?
Lernen beginnen
country
Where is your country?
przetłumacz na
Tłumaczę zdanie z angielskiego na polski.
Lernen beginnen
translate into
I’m translating a sentence from English into Polish.
kto
Kto jest twoim ulubionym współczesnym pisarzem?
Lernen beginnen
who
Who is your favourite contemporary writer?
rzecz
Te rzeczy są moje.
Lernen beginnen
thing
These things are mine.
wysoki niski
Czy pan Brown jest niski? Nie, pan Brown nie jest niski, ale wysoki.
Lernen beginnen
tall / short
Is Mr. Brown short? No, Mr. Brown isn't short, but he's tall.
różnica
Jaka jest różnica między tymi zdaniami?
Lernen beginnen
difference
What's the difference between these sentences?
podczas gdy
"Tall" i "short" używamy w stosunku do ludzi, podczas gdy "high" i "low" do rzeczy.
Lernen beginnen
whilst
"Tall" and "short" we use for people, whilst "high" and "low" we use for things.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.