ANGIELO Lesson 9

 0    17 Datenblatt    biuro627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mieć
Mam samochód, ona ma rower.
Lernen beginnen
to have
I have a car, she has a bicycle.
skurcz, forma ściągnięta
"It's" to forma ściągnięta "it is".
Lernen beginnen
contraction
"It's" is a contraction of "it is."
pozytywny, zdanie twierdzące
"Some" stosujemy w zdaniach twierdzących.
Lernen beginnen
positive
We use "some" in positive sentences.
zdanie przeczące
"Any" używamy w zdaniach przeczących.
Lernen beginnen
negative sentence
We use "any" in negative sentences.
pytający (zdanie)
"Any" stosujemy w zdaniach pytających.
Lernen beginnen
interrogative (sentence)
We use "any" in interrogative sentences.
szczegółowy
Czy może pan być bardziej konkretny?
Lernen beginnen
specific
Could you be more specific?
ogólny
"Any" używamy w zdaniach ogólnych.
Lernen beginnen
non-specific
"ANY" we use in non-specific question.
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
Lernen beginnen
when
When are we going to meet?
na przykład
Oni sprzedają wiele rzeczy, na przykład, przybory biurowe.
Lernen beginnen
for example
They sell many things, for example, office supplies.
jakikolwiek
not any = żaden
Masz jakieś pieniądze?
Lernen beginnen
any
Do you have any money?
jakiś / jakieś
Mamy trochę owoców.
Lernen beginnen
some
We have some fruits.
żaden, nikt
To nie twój interes.
Lernen beginnen
none
It's none of your business.
klasa (grupa ludzi)
W tym roku jestem w klasie 6b.
Lernen beginnen
class
I'm in class 6b this year.
klasa (pomieszczenie)
Klasa była całkowicie pusta.
Lernen beginnen
classroom
The classroom was completely empty.
półka
Odłóż to z powrotem na półkę.
Lernen beginnen
shelf
Put it back on the shelf.
Półki
Moje półki są pełne książek.
Lernen beginnen
shelves
My shelves are full of books.
sprawdzanie, powtórka (przed egzaminem)
Muszę zrobić powtórkę przed jutrzejszym egzaminem.
Lernen beginnen
revision
I need to do a revision before the exam tomorrow.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.