Angielski 2 12.10.2014

 0    33 Datenblatt    domiist
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
impetous
Lernen beginnen
raptowny, porywczy
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
Lernen beginnen
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
effusive
Lernen beginnen
wylewny
excitable
Lernen beginnen
pobudliwy
pushy
Lernen beginnen
nachalny
garrulous
Lernen beginnen
gadatliwy
taciturn
Lernen beginnen
małomówny
aloof, reserved, not involved, unfriendly
Lernen beginnen
powściągliwy, rozważny, nie zaangażowany, nieprzyjazny
diffident
Lernen beginnen
niepewny
disdainful
Lernen beginnen
pogardliwy
unapproachable
Lernen beginnen
niedostępny
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
Lernen beginnen
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
flirt
Lernen beginnen
flirtowniś
self-confident
Lernen beginnen
pewny siebie
modest
Lernen beginnen
skromny
naive
Lernen beginnen
naiwny
gullible
Lernen beginnen
łatwowierny
pig-headed
Lernen beginnen
uparty jak osioł
obstinate
Stop being so obstinate and listen to what we have to say!
Lernen beginnen
zawzięty
Przestań być taka uparta i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia!
unscrupulous
Lernen beginnen
bez skrupułów
womanizer
Lernen beginnen
kobieciarz
self-assured DEFINITION: [adjective] - having confidence in your own abil
Lernen beginnen
pewny siebie
pompous
Lernen beginnen
pompatyczny
petty
Lernen beginnen
małostkowy
light-headed
Lernen beginnen
lekkomyślny
easy going
Lernen beginnen
Na luzie
boastful
Lernen beginnen
chełpliwy
fussy
Lernen beginnen
wybredny
stubborn
Lernen beginnen
uparty
candid
Lernen beginnen
szczery
frank
Lernen beginnen
szczery
truthful
Lernen beginnen
prawdomówny
vain
Lernen beginnen
próżny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.