Angielski 2

 0    220 Datenblatt    jolpo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
blue collar jobs
Lernen beginnen
praca fizyczna
white collar jobs
Lernen beginnen
praca umysłowa
physical/manual
Lernen beginnen
fizyczny, manualny
a florist
Lernen beginnen
florystka
GP – General Practitional
Lernen beginnen
lekarz pierwszego kontaktu
TV presenter
Lernen beginnen
presenter TV
Catwalk
Lernen beginnen
wybieg
Conductor
Lernen beginnen
dyrygent
Fisherman
Lernen beginnen
rybak
a sedentary job (= sitting all the time)
Lernen beginnen
praca siedząca
Odd job/casual job
Lernen beginnen
praca dorywcza
Fulfill
Lernen beginnen
[promise, dream, desire, hope, prophecy] (realize, carry out) spełni|ć, -ać; z|realizować [ambition]; zaspok|oić, -ajać [need, desire];
to fulfil one’s potential
Lernen beginnen
w pełni wykorzystać swoje możliwości
fulfill(satisfy) [job, way of life, role]
Lernen beginnen
pozw|olić, -alać realizować się (komuś) [person];
to be/feel fulfilled
Lernen beginnen
mieć satysfakcję (z tego, co się robi)
unless these conditions are fulfilled
Lernen beginnen
jeżeli nie zostaną spełnione te warunki
to fulfil oneself
Lernen beginnen
spełni|ć, -ać się
Sasisfying/ satisfactory
Lernen beginnen
satysfakcjonujący
Humble
Lernen beginnen
posłuszny, skromny2. (deferential) [person] pokorny, uniżony
Superior
Lernen beginnen
przełożony
Nunnery
Lernen beginnen
zakon
MD –
Lernen beginnen
Menaging Director
CEO –
Lernen beginnen
Chief Executive Officer
CFO-
Lernen beginnen
Chief Financial Officer
Chalk –
Lernen beginnen
kreda
Surgeon operated on a patient.
Lernen beginnen
Chirurg operował pacjenta.
To hand in notice – to resign from a job –
Lernen beginnen
zdrezygnować z pracy
Perks - benefits –
Lernen beginnen
dodatki niepieniężne
Bonus –
Lernen beginnen
extra money
Commuter –
Lernen beginnen
osoba która przemieszcza się komunikacją miejską
Social benefits –
Lernen beginnen
dodatki socjalne
job vacancy –
Lernen beginnen
wakat
room vacancy –
Lernen beginnen
wolny pokój
permanent job
Lernen beginnen
praca stała
wage –
Lernen beginnen
płaca dniowa. tygodniowa
revenue –
Lernen beginnen
brutto
income –
Lernen beginnen
dochód
safety officer –
Lernen beginnen
makes sure machines, etc. are not dangerous to use
security officer –
Lernen beginnen
makes sure thieves/criminals cannot enter
union representative –
Lernen beginnen
looks after the staffs interests
personnel officer
Lernen beginnen
kadrowy
research-worker
Lernen beginnen
pracownik naukowy
supervisor
Lernen beginnen
przełożony
clerk –
Lernen beginnen
ordinary office worker
director
Lernen beginnen
dyrektor
executive
Lernen beginnen
dyrektor wykonawczy
physiotherapist –
Lernen beginnen
fizjoterapeuta
child-minder –
Lernen beginnen
employed babysitter
civil servant –
Lernen beginnen
urzędnik państwowy
tailor/dressmaker –
Lernen beginnen
krawiec
carpenter –
Lernen beginnen
cieśla, rzemieślnik
What do you do for living? I’m in publishing/banking.
Lernen beginnen
Co robisz (jako zawód)?
It’s hard to make a living as a freelance worker.
Lernen beginnen
Ciężko jest zarobić na życie jako freelancer.
She is not prepared to take on that job – (suggests having personal responsibility)
Lernen beginnen
Nie jest przygotowana do tej pracy.
To do shift –work/work shifts
Lernen beginnen
pracować na zmiany
to be on flexi-time
Lernen beginnen
pracować w zmiennym czasie
to work nine-t o-five
Lernen beginnen
pracować od 9 do 17
to go on strike to get the sack
Lernen beginnen
brać udział w strajku
to be fired
Lernen beginnen
być zwolnionym
to be dismissed
Lernen beginnen
być zwolnionym
to be made redundant
Lernen beginnen
– być zwolnionym przy redukcji
to be laid off _(more informal than redundant)
Lernen beginnen
wylać
to be on/to take maternity/paternity leave
Lernen beginnen
urlop macierzyńki/ojcowski
to be on sick/take sick leave
Lernen beginnen
być na zwolnieniu
to take early riterement
Lernen beginnen
przejść na wcześniejsza emeryturę
to be workaholic
Lernen beginnen
być pracoholikiem
to be promoted
Lernen beginnen
dostać awans
to apply for a job
Lernen beginnen
ubiegać się o pracę
overhead projector (OHD) -
Lernen beginnen
rzutnik
forceps –
Lernen beginnen
kleszcze
filing cabinet –
Lernen beginnen
gablota na file
stapler –
Lernen beginnen
zszywacz
plough –
Lernen beginnen
płóg
barn –
Lernen beginnen
stodoła
permanent work/ temporary work
Lernen beginnen
praca stała/czasowa
trait /treı, treıt/ n
Lernen beginnen
cecha f;
personality trait
Lernen beginnen
cecha charakteru;
a genetic/national trait
Lernen beginnen
cecha genetyczna/narodowa
bully /'b lı/
Lernen beginnen
łobuz m, zabijaka m (znęcający się nad słabszymi) (adult) despota m, tyran m; (hired thug) oprych
weirdo /'wı d / n infml
Lernen beginnen
dziwadło n, odmieniec m infml
doormat /'d mæt/ n
Lernen beginnen
1. wycieraczka f 2. fig pej popychadło n
man-eater /'mæni t (r)/ n
Lernen beginnen
1. (animal) ludojad m 2. infml fig hum or pej (woman) modliszka
clock-watcher /'kl kw t∫ (r)/ n he is a clock-watcher
Lernen beginnen
on ciągle spogląda na zegarek
egomaniac /'eg 'meınıæk, 'i g-, US 'i g-/ n
Lernen beginnen
egocentry|k m, -czka f
whizz /wız, US hwız/ infml (expert) (at sth od czegoś)
Lernen beginnen
spec m infml;
he’s a computer whizz
Lernen beginnen
jest specem od komputerów, wie wszystko o komputerach
nervous wreck -a human wreck
Lernen beginnen
wrak człowieka
backstabber –
Lernen beginnen
plotkara
liability /'laı 'bıl tı/Jur (responsibility)
Lernen beginnen
odpowiedzialność f;
to admit liability for sth
Lernen beginnen
wziąć na siebie odpowiedzialność za coś;
to deny liability for sth
Lernen beginnen
nie wziąć na siebie odpowiedzialności za coś;
liability insurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
crack jokes
Lernen beginnen
opowiadać dowcipy
to dress modestly
Lernen beginnen
(= to dress in a simple manner, not trying to look super-attractive)
personal grooming
Lernen beginnen
(= looking tidy, clean and neat)
a dress code
Lernen beginnen
(= a set of rules on what people can wear)
to feel well-rested
Lernen beginnen
(= to feel fresh and energetic)
personal growth
Lernen beginnen
(= when you learn new skills)
to put a finger on sth
Lernen beginnen
(= to discover the exact reason of something) - wskazać
long-range objectives
Lernen beginnen
(= long term goals, i.e. the things you want to achieve)
to relocate
Lernen beginnen
(= to change the town where you live)
to follow up
Lernen beginnen
(= to take further action connected with something)
to reiterate ri 'ıt reıt (= restate, say one more time) -
Lernen beginnen
powtarzać
a timeframe
Lernen beginnen
(= a scheduled period for something)
a rapport
Lernen beginnen
(= a good professional relationship) dobre stosunki plt (with sb z kimś) (between sb and sb między kimś a kimś);
in rapport with sb
Lernen beginnen
w dobrych stosunkach z kimś
The profits she gained from the trust fund set her up for life.
Lernen beginnen
(= to provide someone with enough money so that they do not have to work for the rest of their life)
have every illness under the sun
Lernen beginnen
mieć każdą chorobę pod słońcem
do not trust an inch
Lernen beginnen
nie ufać ani troche
glass ceiling
Lernen beginnen
szklany sufit
flamboyant /flæm'b ı nt/ adj[person, behaviour, clothes, lifestyle, image]
Lernen beginnen
ekstrawagancki; [colour] krzykliwy; [gestures] ekspresyjny
generous /'d en r s/ adj 1. (lavish) [person, gesture, donation]
Lernen beginnen
hojny, szczodry; [offer] szlachetny; 2. (magnanimous) wspaniałomyślny, wielkoduszny3. (plentiful) [harvest, meal, helping] obfity; [pay, award] sowity; [size, hem] duży; [soil] żyzny; [wine] mocny
to be generous with sth
Lernen beginnen
nie szczędzić czegoś [time, money, praise];
that’s very generous of you
Lernen beginnen
to bardzo szlachetnie z twojej strony
the most generous interpretation is that...
Lernen beginnen
najłagodniej rzecz ujmując..., przy najprzychylniejszej interpretacji...
obliging / 'blaıd ıŋ/ adj [person]
Lernen beginnen
uczynny; [manner] uprzejmy;
it is obliging of them to do it
Lernen beginnen
bardzo uprzejmie z ich strony, że to robią
conscientious /'k n∫ı'en∫ s/ adj
Lernen beginnen
1. sumienny, skrupulatny 2. (founded on moral sense) [scruples, objections] moralny
to get carried away-
Lernen beginnen
dać się ponieść
stubborn -
Lernen beginnen
uparty
pig-headed
Lernen beginnen
uparty
gallant 'gæl nt/n arch or hum galant m dat
Lernen beginnen
1. (courageous) [soldier] waleczny; [fight, attempt] mężny; [deed] chwalebny 2. dat (courteous) [man, conduct, bow] pełen galanterii 3. arch (imposing) [horse, steed] pyszny; [ship] wspaniały
superficial su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]
Lernen beginnen
powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig
gifted /'gıftıd/ adj [artist, athlete, child]
Lernen beginnen
utalentowany, uzdolniony;
to be gifted at singing/acting
Lernen beginnen
być uzdolnionym wokalnie/aktorsko;
he is gifted at languages
Lernen beginnen
ma zdolności językowe or talent do języków; linguistically/musically gifted językowo/muzycznie uzdolniony;
to be naturally gifted
Lernen beginnen
mieć wrodzone zdolności;
a gifted amateur
Lernen beginnen
uzdolniony or utalentowany amator;
to be gifted with patience/tact
Lernen beginnen
być obdarzonym cierpliwością/delikatnością or taktem
tactless 'tæktlıs/ adj
Lernen beginnen
nietaktowny;
it was tactless of him to ask such questions
Lernen beginnen
zadawanie takich pytań było z jego strony nietaktem
sagacious /s 'geı∫ s/ adj fml [person, remark, decision, action]
Lernen beginnen
roztropny
intuitive
Lernen beginnen
- intuicyjny
stingy /'stınd ı/ adj pej [person, firm, amount, allowance]
Lernen beginnen
skąpy;
to be stingy with sth
Lernen beginnen
skąpić czegoś [money, food, paint],
inclined to procrastinate
Lernen beginnen
skłonny zwlekać, ociągać się
diligent /'dılıd nt/ adj
Lernen beginnen
1. (industrious) [person] pracowity; [pupil, student] pilny 2. (conscientious) [worker, researcher] sumienny; [supporter, campaigner] gorliwy (in doing sth w czymś/w robieniu czegoś) 3. [work, research] sumienny, skrupulatny; [efforts] usilny,
placid 'plæsıd/ adj [person, animal, smile]
Lernen beginnen
łagodny; [sea, place, situation] spokojny
cunning 'k nıŋ/n
Lernen beginnen
pej (of person, animal) przebiegłość f2. (clever) [trick, plot] sprytny; [device] zmyślny 3. US (pretty, cute) [baby, kitten] milutki
it was very cunning of him
Lernen beginnen
to było bardzo sprytne z jego strony;
he’s a cunning old fox
Lernen beginnen
to szczwany lis
sly 1. (cunning) [person, animal, trick, look]
Lernen beginnen
przebiegły 2. (secretive) [smile, look, wink] chytry;
a sly (old) dog
Lernen beginnen
infml szczwany lis
on the sly infml
Lernen beginnen
ukradkiem, po cichu
plagued by worry –
Lernen beginnen
troubled or distressed by
witty
Lernen beginnen
dowcipny
shrewd ∫ru d/ adj [person]-
Lernen beginnen
having good judgment - bystry, sprytny; [move] sprytny, mądry; [investment] trafny; [assessment] przenikliwy;
I have a shrewd idea or suspicion that...
Lernen beginnen
coś mi się zdaje, że...;
to make a shrewd guess
Lernen beginnen
zgadnąć
a flashy -
Lernen beginnen
krzykliwy, jaskrawy
morose /m 'r s/ adj
Lernen beginnen
ponury, posępny
sullen
Lernen beginnen
ponury, posępny
sharp-tongued –
Lernen beginnen
posiadający ostry język
a fault-finder
Lernen beginnen
szukający winnych
picky
Lernen beginnen
(about sth) wybredny, grymaśny (jeśli chodzi o coś);
to be a picky eater
Lernen beginnen
być wybrednym w jedzeniu
downfall
Lernen beginnen
1. (of dynasty, person, government) upadek m; (of rain, snow) opad
she proved to be his downfall
Lernen beginnen
doprowadziła go do upadku
dogged d gıd, US 'd gıd/ adj [person, character, insistence, refusal]
Lernen beginnen
uparty; [persistence, determination] zawzięty; [defence, resistance] zacięty;
a dogged campaigner for women’s rights
Lernen beginnen
wytrwały orędownik praw kobiet
thrifty (in sth)
Lernen beginnen
gospodarny; oszczędny (w czymś); [meal, lifestyle] skromny
industrious /ın'd strı s/ adj [worker, bee]
Lernen beginnen
pracowity; [student] pilny
mulish 'mju lı∫/ adj [person]
Lernen beginnen
uparty; [look, expression] zacięty
sober
Lernen beginnen
trzeźwy
pithy [remark, style] (incisive)
Lernen beginnen
trafny; (terse) zwięzły
terse / adj [style]
Lernen beginnen
lapidarny; [answer, article] krótki, zwięzły; [person] oszczędny w słowach; lakoniczny liter (negatywnie)
taciturn /'tæsıtз n/ adj [person]
Lernen beginnen
małomówny (pozytywnie)
thick-skinned - gruboskórny, θık'skınd/ adj
Lernen beginnen
odporny na krytykę, niewrażliwy
low-brow l bra / pej
Lernen beginnen
człowiek m o mało wybrednych gustach; prosta|k m, -czka f offensive; o niewybrednych gustach; [entertainment] niewyszukany; [music, literature, newspaper] na niskim poziomie, niskich or niewysokich lotów,
reckless /'reklıs/ adj (foolish) [person, behaviour]
Lernen beginnen
lekkomyślny; (bold) [person, assault] zuchwały; [driving] niebezpieczny, brawurowy;
to be reckless of sth
Lernen beginnen
nie zważać na coś
outward – looking –
Lernen beginnen
extroverted
inward-looking –
Lernen beginnen
introverted
gregarious -
Lernen beginnen
towarzyski
discourteus /dıs'kз tı s/ adj
Lernen beginnen
niegrzeczny, nieuprzejmy
permissive -
Lernen beginnen
liberalny; [parent, attitude] pobłażliwy;
to take a permissive view on sth
Lernen beginnen
zajmować liberalne stanowisko w sprawie czegoś
unprincipled
Lernen beginnen
– bez zasad; [behaviour] bez skrupułów
blunt
Lernen beginnen
– bezceremonialny, tępy
abrupt
Lernen beginnen
– nagły, gwałtowny
curt
Lernen beginnen
- szorstki; [manner, greeting, tone] oschły, szorstki
indulgent (to or towards sb/sth)
Lernen beginnen
pobłażliwy (dla kogoś/wobec czegoś)
untrustworthy
Lernen beginnen
niegodny zaufania
candid /'kændıd/ adj
Lernen beginnen
szczery; [photograph] nieupozowany;
a candid biography
Lernen beginnen
biografia nieprzemilczająca niczego;
candid camera
Lernen beginnen
ukryta kamera
well-organized, orderly –
Lernen beginnen
uporządkowany
cholery|k m
Lernen beginnen
(raptus) hothead
he was hot-tempered by nature;
Lernen beginnen
był cholerykiem z usposobienia
a man with a gloomy temperament
Lernen beginnen
człowiek o ponurym usposobieniu
he’s short-tempered
Lernen beginnen
ma wybuchowy temperament
choleric temperament;
Lernen beginnen
temperament choleryczny Psych.
phlegmatic temperament;
Lernen beginnen
temperament flegmatyczny Psych.
melancholic temperament;
Lernen beginnen
temperament melancholiczny Psych.
sanguine temperament
Lernen beginnen
temperament sangwiniczny Psych.
gregarious /grı'ge rı s/ adj [person]
Lernen beginnen
towarzyski; [animal, instinct] stadny
to be in or under the spotlight
Lernen beginnen
być w centrum uwagi;
she loves the spotlight
Lernen beginnen
ona uwielbia być w centrum uwagi;
domineering, imperious
Lernen beginnen
– władczy
meticulous
Lernen beginnen
– skrupulatny, drobiazgowy
scrupulous
Lernen beginnen
– skrupulatny, dokładny
even-minded
Lernen beginnen
– spokojny, bezstronny
home-bird, stay-at-home
Lernen beginnen
- domator
sluggish
Lernen beginnen
– powolny, ospały
go-ahead
Lernen beginnen
przebojowy, energiczny, rzutki, przedsiębiorczy
Enterprising
Lernen beginnen
przedsiębiorczy, rzutki, inicjatywny, energiczny, ruchliwy
Brisk
Lernen beginnen
energiczny, rześki, żywy, żwawy, ożywiony, raźny
• single-minded
Lernen beginnen
(= very determined to accomplish something) - zdeterminowana
Nasty
Lernen beginnen
– złośliwy
a scientific mind
Lernen beginnen
– umysł ścisły
keep in mind / bear in mind
Lernen beginnen
pamiętać
opportunistic /' p tju 'nıstık, US -tu 'n-/ adj
Lernen beginnen
oportunistyczny
chauvinistic /'∫ vı'nıstık/ adj
Lernen beginnen
szowinistyczny
a born leader
Lernen beginnen
– urodzony przywódca
rebellious /rı'belı s/ adj [tribes, subjects, attitudes]
Lernen beginnen
buntowniczy;
[my class was getting a bit rebellious
Lernen beginnen
moja klasa zaczynała się trochę buntować
affectionate / 'fek∫ n t/ adj (friendly) [smile, person, kiss]
Lernen beginnen
serdeczny; (loving) czuły, tkliwy; [animal] przywiązany; [child] kochający; [memory] miły, serdeczny;
an affectionate couple
Lernen beginnen
zakochana para;
superficial /'su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]
Lernen beginnen
powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig
to be inclined to do sth (have tendency)
Lernen beginnen
mieć skłonność do robienia czegoś

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.