Angielski 2

 0    219 Datenblatt    jolpo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
praca fizyczna
Lernen beginnen
blue collar jobs
praca siedząca
Lernen beginnen
white collar jobs
fizyczny, manualny
Lernen beginnen
physical/manual
florystka
Lernen beginnen
a florist
lekarz pierwszego kontaktu
Lernen beginnen
GP – General Practitional
presenter TV
Lernen beginnen
TV presenter
wybieg
Lernen beginnen
Catwalk
dyrygent
Lernen beginnen
Conductor
rybak
Lernen beginnen
Fisherman
praca siedząca
Lernen beginnen
a sedentary job (= sitting all the time)
praca dorywcza
Lernen beginnen
Odd job/casual job
[promise, dream, desire, hope, prophecy] (realize, carry out) spełni|ć, -ać; z|realizować [ambition]; zaspok|oić, -ajać [need, desire];
Lernen beginnen
Fulfill
w pełni wykorzystać swoje możliwości
Lernen beginnen
to fulfil one’s potential
pozw|olić, -alać realizować się (komuś) [person];
Lernen beginnen
fulfill(satisfy) [job, way of life, role]
mieć satysfakcję (z tego, co się robi)
Lernen beginnen
to be/feel fulfilled
jeżeli nie zostaną spełnione te warunki
Lernen beginnen
unless these conditions are fulfilled
spełni|ć, -ać się
Lernen beginnen
to fulfil oneself
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
Sasisfying/ satisfactory
posłuszny, skromny2. (deferential) [person] pokorny, uniżony
Lernen beginnen
Humble
przełożony
Lernen beginnen
Superior
zakon
Lernen beginnen
Nunnery
Menaging Director
Lernen beginnen
MD –
Chief Executive Officer
Lernen beginnen
CEO –
Chief Financial Officer
Lernen beginnen
CFO-
kreda
Lernen beginnen
Chalk –
Chirurg operował pacjenta.
Lernen beginnen
Surgeon operated on a patient. -
zdrezygnować z pracy
Lernen beginnen
To hand in notice – to resign from a job –
dodatki niepieniężne
Lernen beginnen
Perks - benefits –
extra money
Lernen beginnen
Bonus –
osoba która przemieszcza się komunikacją miejską
Lernen beginnen
Commuter –
dodatki socjalne
Lernen beginnen
Social benefits –
wakat
Lernen beginnen
job vacancy –
wolny pokój
Lernen beginnen
room vacancy –
praca stała
Lernen beginnen
permanent job
płaca dniowa. tygodniowa
Lernen beginnen
wage –
brutto
Lernen beginnen
revenue –
dochód
Lernen beginnen
income –
makes sure machines, etc. are not dangerous to use
Lernen beginnen
safety officer –
makes sure thieves/criminals cannot enter
Lernen beginnen
security officer –
looks after the staffs interests
Lernen beginnen
union representative –
kadrowy
Lernen beginnen
personnel officer
pracownik naukowy
Lernen beginnen
research-worker
przełożony
Lernen beginnen
supervisor
ordinary office worker
Lernen beginnen
clerk –
dyrektor
Lernen beginnen
director
dyrektor wykonawczy
Lernen beginnen
executive
fizjoterapeuta
Lernen beginnen
physiotherapist –
employed babysitter
Lernen beginnen
child-minder –
urzędnik państwowy
Lernen beginnen
civil servant –
krawiec
Lernen beginnen
tailor/dressmaker –
cieśla, rzemieślnik
Lernen beginnen
carpenter –
Co robisz (jako zawód)?
Lernen beginnen
What do you do for living? I’m in publishing/banking.
Ciężko jest zarobić na życie jako freelancer.
Lernen beginnen
It’s hard to make a living as a freelance worker.
Nie jest gotowa do tej pracy
Lernen beginnen
She is not prepared to take on that job – (suggests having personal responsibility)
pracować na zmiany
Lernen beginnen
To do shift –work/work shifts
pracować w zmiennym czasie
Lernen beginnen
to be on flexi-time
pracować od 9 do 17
Lernen beginnen
to work nine-t o-five
brać udział w strajku
Lernen beginnen
to go on strike to get the sack
być zwolnionym
Lernen beginnen
to be fired
być zwolnionym
Lernen beginnen
to be dismissed
to be made redundant
Lernen beginnen
– być zwolnionym przy redukcji
wylać
Lernen beginnen
to be laid off _(more informal than redundant)
urlop macierzyńki/ojcowski
Lernen beginnen
to be on/to take maternity/paternity leave
być na zwolnieniu
Lernen beginnen
to be on sick/take sick leave
przejść na wcześniejsza emeryturę
Lernen beginnen
to take early riterement
być pracoholikiem
Lernen beginnen
to be workaholic
dostać awans
Lernen beginnen
to be promoted
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
to apply for a job
rzutnik
Lernen beginnen
overhead projector (OHD) -
kleszcze
Lernen beginnen
forceps –
gablota na file
Lernen beginnen
filing cabinet –
zszywacz
Lernen beginnen
stapler –
płóg
Lernen beginnen
plough –
stodoła
Lernen beginnen
barn –
praca stała/czasowa
Lernen beginnen
permanent work/ temporary work
cecha f;
Lernen beginnen
trait /treı, treıt/ n
cecha charakteru;
Lernen beginnen
personality trait
cecha genetyczna/narodowa
Lernen beginnen
a genetic/national trait
łobuz m, zabijaka m (znęcający się nad słabszymi) (adult) despota m, tyran m; (hired thug) oprych
Lernen beginnen
bully /'b lı/
dziwadło n, odmieniec m infml
Lernen beginnen
weirdo /'wı d / n infml
1. wycieraczka f 2. fig pej popychadło n
Lernen beginnen
doormat /'d mæt/ n
1. (animal) ludojad m 2. infml fig hum or pej (woman) modliszka
Lernen beginnen
man-eater /'mæni t (r)/ n
on ciągle spogląda na zegarek
Lernen beginnen
clock-watcher /'kl kw t∫ (r)/ n he is a clock-watcher
egocentry|k m, -czka f
Lernen beginnen
egomaniac /'eg 'meınıæk, 'i g-, US 'i g-/ n
spec m infml;
Lernen beginnen
whizz /wız, US hwız/ infml (expert) (at sth od czegoś)
jest specem od komputerów, wie wszystko o komputerach
Lernen beginnen
he’s a computer whizz
wrak człowieka
Lernen beginnen
nervous wreck -a human wreck
plotkara
Lernen beginnen
backstabber –
odpowiedzialność f;
Lernen beginnen
liability /'laı 'bıl tı/Jur (responsibility)
wziąć na siebie odpowiedzialność za coś;
Lernen beginnen
to admit liability for sth
nie wziąć na siebie odpowiedzialności za coś;
Lernen beginnen
to deny liability for sth
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Lernen beginnen
liability insurance
opowiadać dowcipy
Lernen beginnen
crack jokes
(= to dress in a simple manner, not trying to look super-attractive)
Lernen beginnen
to dress modestly
(= looking tidy, clean and neat)
Lernen beginnen
personal grooming
(= a set of rules on what people can wear)
Lernen beginnen
a dress code
(= to feel fresh and energetic)
Lernen beginnen
to feel well-rested
(= when you learn new skills)
Lernen beginnen
personal growth
(= to discover the exact reason of something) - wskazać
Lernen beginnen
to put a finger on sth
(= long term goals, i.e. the things you want to achieve)
Lernen beginnen
long-range objectives
(= to change the town where you live)
Lernen beginnen
to relocate
(= to take further action connected with something)
Lernen beginnen
to follow up
powtarzać
Lernen beginnen
to reiterate ri 'ıt reıt (= restate, say one more time) -
(= a scheduled period for something)
Lernen beginnen
a timeframe
(= a good professional relationship) dobre stosunki plt (with sb z kimś) (between sb and sb między kimś a kimś);
Lernen beginnen
a rapport
w dobrych stosunkach z kimś
Lernen beginnen
in rapport with sb
(= to provide someone with enough money so that they do not have to work for the rest of their life)
Lernen beginnen
The profits she gained from the trust fund set her up for life.
mieć każdą chorobę pod słońcem
Lernen beginnen
have every illness under the sun
nie ufać ani troche
Lernen beginnen
do not trust an inch
szklany sufit
Lernen beginnen
glass ceiling
ekstrawagancki; [colour] krzykliwy; [gestures] ekspresyjny
Lernen beginnen
flamboyant /flæm'b ı nt/ adj[person, behaviour, clothes, lifestyle, image]
hojny, szczodry; [offer] szlachetny; 2. (magnanimous) wspaniałomyślny, wielkoduszny3. (plentiful) [harvest, meal, helping] obfity; [pay, award] sowity; [size, hem] duży; [soil] żyzny; [wine] mocny
Lernen beginnen
generous /'d en r s/ adj 1. (lavish) [person, gesture, donation]
nie szczędzić czegoś [time, money, praise];
Lernen beginnen
to be generous with sth
to bardzo szlachetnie z twojej strony
Lernen beginnen
that’s very generous of you
najłagodniej rzecz ujmując..., przy najprzychylniejszej interpretacji...
Lernen beginnen
the most generous interpretation is that...
uczynny; [manner] uprzejmy;
Lernen beginnen
obliging / 'blaıd ıŋ/ adj [person]
bardzo uprzejmie z ich strony, że to robią
Lernen beginnen
it is obliging of them to do it
1. sumienny, skrupulatny 2. (founded on moral sense) [scruples, objections] moralny
Lernen beginnen
conscientious /'k n∫ı'en∫ s/ adj
dać się ponieść
Lernen beginnen
to get carried away-
uparty
Lernen beginnen
stubborn -
uparty
Lernen beginnen
pig-headed
1. (courageous) [soldier] waleczny; [fight, attempt] mężny; [deed] chwalebny 2. dat (courteous) [man, conduct, bow] pełen galanterii 3. arch (imposing) [horse, steed] pyszny; [ship] wspaniały
Lernen beginnen
gallant 'gæl nt/n arch or hum galant m dat
powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig
Lernen beginnen
superficial su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]
utalentowany, uzdolniony;
Lernen beginnen
gifted /'gıftıd/ adj [artist, athlete, child]
być uzdolnionym wokalnie/aktorsko;
Lernen beginnen
to be gifted at singing/acting
ma zdolności językowe or talent do języków; linguistically/musically gifted językowo/muzycznie uzdolniony;
Lernen beginnen
he is gifted at languages
mieć wrodzone zdolności;
Lernen beginnen
to be naturally gifted
uzdolniony or utalentowany amator;
Lernen beginnen
a gifted amateur
być obdarzonym cierpliwością/delikatnością or taktem
Lernen beginnen
to be gifted with patience/tact
nietaktowny;
Lernen beginnen
tactless 'tæktlıs/ adj
zadawanie takich pytań było z jego strony nietaktem
Lernen beginnen
it was tactless of him to ask such questions
roztropny
Lernen beginnen
sagacious /s 'geı∫ s/ adj fml [person, remark, decision, action]
- intuicyjny
Lernen beginnen
intuitive
skąpy;
Lernen beginnen
stingy /'stınd ı/ adj pej [person, firm, amount, allowance]
skąpić czegoś [money, food, paint],
Lernen beginnen
to be stingy with sth
skłonny zwlekać, ociągać się
Lernen beginnen
inclined to procrastinate
1. (industrious) [person] pracowity; [pupil, student] pilny 2. (conscientious) [worker, researcher] sumienny; [supporter, campaigner] gorliwy (in doing sth w czymś/w robieniu czegoś) 3. [work, research] sumienny, skrupulatny; [efforts] usilny,
Lernen beginnen
diligent /'dılıd nt/ adj
łagodny; [sea, place, situation] spokojny
Lernen beginnen
placid 'plæsıd/ adj [person, animal, smile]
pej (of person, animal) przebiegłość f2. (clever) [trick, plot] sprytny; [device] zmyślny 3. US (pretty, cute) [baby, kitten] milutki
Lernen beginnen
cunning 'k nıŋ/n
to szczwany lis
Lernen beginnen
he’s a cunning old fox
przebiegły 2. (secretive) [smile, look, wink] chytry;
Lernen beginnen
sly 1. (cunning) [person, animal, trick, look]
infml szczwany lis
Lernen beginnen
a sly (old) dog
ukradkiem, po cichu
Lernen beginnen
on the sly infml
troubled or distressed by
Lernen beginnen
plagued by worry –
dowcipny
Lernen beginnen
witty
having good judgment - bystry, sprytny; [move] sprytny, mądry; [investment] trafny; [assessment] przenikliwy;
Lernen beginnen
shrewd ∫ru d/ adj [person]-
coś mi się zdaje, że...;
Lernen beginnen
I have a shrewd idea or suspicion that...
zgadnąć
Lernen beginnen
to make a shrewd guess
krzykliwy, jaskrawy
Lernen beginnen
a flashy -
ponury, posępny
Lernen beginnen
morose /m 'r s/ adj
ponury, posępny
Lernen beginnen
sullen
posiadający ostry język
Lernen beginnen
sharp-tongued –
szukający winnych
Lernen beginnen
a fault-finder
(about sth) wybredny, grymaśny (jeśli chodzi o coś);
Lernen beginnen
picky
być wybrednym w jedzeniu
Lernen beginnen
to be a picky eater
1. (of dynasty, person, government) upadek m; (of rain, snow) opad
Lernen beginnen
downfall
doprowadziła go do upadku
Lernen beginnen
she proved to be his downfall
uparty; [persistence, determination] zawzięty; [defence, resistance] zacięty;
Lernen beginnen
dogged d gıd, US 'd gıd/ adj [person, character, insistence, refusal]
wytrwały orędownik praw kobiet
Lernen beginnen
a dogged campaigner for women’s rights
gospodarny; oszczędny (w czymś); [meal, lifestyle] skromny
Lernen beginnen
thrifty (in sth)
pracowity; [student] pilny
Lernen beginnen
industrious /ın'd strı s/ adj [worker, bee]
uparty; [look, expression] zacięty
Lernen beginnen
mulish 'mju lı∫/ adj [person]
trzeźwy
Lernen beginnen
sober
trafny; (terse) zwięzły
Lernen beginnen
pithy [remark, style] (incisive)
lapidarny; [answer, article] krótki, zwięzły; [person] oszczędny w słowach; lakoniczny liter (negatywnie)
Lernen beginnen
terse / adj [style]
małomówny (pozytywnie)
Lernen beginnen
taciturn /'tæsıtз n/ adj [person]
odporny na krytykę, niewrażliwy
Lernen beginnen
thick-skinned - gruboskórny, θık'skınd/ adj
człowiek m o mało wybrednych gustach; prosta|k m, -czka f offensive; o niewybrednych gustach; [entertainment] niewyszukany; [music, literature, newspaper] na niskim poziomie, niskich or niewysokich lotów,
Lernen beginnen
low-brow l bra / pej
lekkomyślny; (bold) [person, assault] zuchwały; [driving] niebezpieczny, brawurowy;
Lernen beginnen
reckless /'reklıs/ adj (foolish) [person, behaviour]
nie zważać na coś
Lernen beginnen
to be reckless of sth
extroverted
Lernen beginnen
outward – looking –
introverted
Lernen beginnen
inward-looking –
towarzyski
Lernen beginnen
gregarious -
niegrzeczny, nieuprzejmy
Lernen beginnen
discourteus /dıs'kз tı s/ adj
liberalny; [parent, attitude] pobłażliwy;
Lernen beginnen
permissive -
zajmować liberalne stanowisko w sprawie czegoś
Lernen beginnen
to take a permissive view on sth
– bez zasad; [behaviour] bez skrupułów
Lernen beginnen
unprincipled
– bezceremonialny, tępy
Lernen beginnen
blunt
– nagły, gwałtowny
Lernen beginnen
abrupt
- szorstki; [manner, greeting, tone] oschły, szorstki
Lernen beginnen
curt
pobłażliwy (dla kogoś/wobec czegoś)
Lernen beginnen
indulgent (to or towards sb/sth)
niegodny zaufania
Lernen beginnen
untrustworthy
szczery; [photograph] nieupozowany;
Lernen beginnen
candid /'kændıd/ adj
biografia nieprzemilczająca niczego;
Lernen beginnen
a candid biography
ukryta kamera
Lernen beginnen
candid camera
uporządkowany
Lernen beginnen
well-organized, orderly –
(raptus) hothead
Lernen beginnen
cholery|k m
był cholerykiem z usposobienia
Lernen beginnen
he was hot-tempered by nature;
człowiek o ponurym usposobieniu
Lernen beginnen
a man with a gloomy temperament
he’s short-tempered
Lernen beginnen
ma wybuchowy temperament
choleric temperament;
Lernen beginnen
temperament choleryczny Psych.
phlegmatic temperament;
Lernen beginnen
temperament flegmatyczny Psych.
melancholic temperament;
Lernen beginnen
temperament melancholiczny Psych.
sanguine temperament
Lernen beginnen
temperament sangwiniczny Psych.
towarzyski; [animal, instinct] stadny
Lernen beginnen
gregarious /grı'ge rı s/ adj [person]
być w centrum uwagi;
Lernen beginnen
to be in or under the spotlight
ona uwielbia być w centrum uwagi;
Lernen beginnen
she loves the spotlight
– władczy
Lernen beginnen
domineering, imperious
– skrupulatny, drobiazgowy
Lernen beginnen
meticulous
– skrupulatny, dokładny
Lernen beginnen
scrupulous
– spokojny, bezstronny
Lernen beginnen
even-minded
- domator
Lernen beginnen
home-bird, stay-at-home
– powolny, ospały
Lernen beginnen
sluggish
przebojowy, energiczny, rzutki, przedsiębiorczy
Lernen beginnen
go-ahead
przedsiębiorczy, rzutki, inicjatywny, energiczny, ruchliwy
Lernen beginnen
Enterprising
energiczny, rześki, żywy, żwawy, ożywiony, raźny
Lernen beginnen
Brisk
(= very determined to accomplish something) - zdeterminowana
Lernen beginnen
• single-minded
– złośliwy
Lernen beginnen
Nasty
– umysł ścisły
Lernen beginnen
a scientific mind
pamiętać
Lernen beginnen
keep in mind / bear in mind
oportunistyczny
Lernen beginnen
opportunistic /' p tju 'nıstık, US -tu 'n-/ adj
szowinistyczny
Lernen beginnen
chauvinistic /'∫ vı'nıstık/ adj
– urodzony przywódca
Lernen beginnen
a born leader
buntowniczy;
Lernen beginnen
rebellious /rı'belı s/ adj [tribes, subjects, attitudes]
moja klasa zaczynała się trochę buntować
Lernen beginnen
[my class was getting a bit rebellious
serdeczny; (loving) czuły, tkliwy; [animal] przywiązany; [child] kochający; [memory] miły, serdeczny;
Lernen beginnen
affectionate / 'fek∫ n t/ adj (friendly) [smile, person, kiss]
zakochana para;
Lernen beginnen
an affectionate couple
powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig
Lernen beginnen
superficial /'su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]
mieć skłonność do robienia czegoś
Lernen beginnen
to be inclined to do sth (have tendency)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.