angielski esgieh

 0    299 Datenblatt    Rose6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ubierać się niezbyt starannie
Lernen beginnen
dress down
wystroić się, ubrać się elegancko
Lernen beginnen
dress up
trzymać się od czegoś z daleka
Lernen beginnen
steer clear of sth
asystentka
Lernen beginnen
personal assistant
raport
Lernen beginnen
report
powtórnie przetwarzać
Lernen beginnen
recycle
ocena (np. pracownika)
Lernen beginnen
appraisal
odnosic sukces (np. zawodowy)
Lernen beginnen
get on
robic postęp w karierze
Lernen beginnen
get ahead
dlatego też
Lernen beginnen
therefore
wyższe kierownictwo
Lernen beginnen
senior management
dostać zaliczenie za coś
Lernen beginnen
get credit for something
zanim zacznie się praca
Lernen beginnen
before the work kicks in
zacząć działać (np. narkotyki)
Lernen beginnen
kick in
kancelaria przyjmująca i rozsyłająca korespondencję (w dużej firmie)
Lernen beginnen
post room
wybór ścieżki kariery
Lernen beginnen
career choice
epidemia
Lernen beginnen
epidemic
harować, ciężko pracować
Lernen beginnen
slave away
biodegradowalny
Lernen beginnen
biodegradable
pójść na dno
Lernen beginnen
sink to the bottom
pozostać bez odpowiedzi
Lernen beginnen
go unanswered
stos, sterta
Lernen beginnen
pile
samobójczy
Lernen beginnen
suicidal
śmiały
Lernen beginnen
daring
nieistotny
Lernen beginnen
irrelevant
uznawać zasługi
Lernen beginnen
give credit for sth
wpadka
Lernen beginnen
foul-up
stymulujące środowisko
Lernen beginnen
stimulating environment
zablokować się w pokoju
Lernen beginnen
to lock oneself in a room
piątek na luzie (ubiór)
Lernen beginnen
dress-down Friday
upadek komunizmu
Lernen beginnen
the collapse of communism
zaszkodzić, osłabić
Lernen beginnen
impair
gładkie przebieg czegoś
Lernen beginnen
smooth running of sth
kask spawacza
Lernen beginnen
welder's helmet
nity
Lernen beginnen
rivets
przedsiębiorca pogrzebowy
Lernen beginnen
undertaker
zastraszony
Lernen beginnen
cringing
pochlebstwo
Lernen beginnen
sycophancy
czołgający się
Lernen beginnen
grovelling
ciąg czegoś
Lernen beginnen
string of sth
główna cecha
Lernen beginnen
main feature
wtopa
Lernen beginnen
cock-up
służalczy, uniżony
Lernen beginnen
cringing
odpowiednik
Lernen beginnen
equivalent
wycofywać się
Lernen beginnen
back down
usługi osobiste
Lernen beginnen
personal service
zobowiązany do czegoś
Lernen beginnen
committed to sth
nagłówek
Lernen beginnen
header
stopka
Lernen beginnen
footer
winda
Lernen beginnen
lift
dyrektor generalny
Lernen beginnen
chief
korporacyjne ględzenie
Lernen beginnen
corporate waffle
posmarowany dżemem, lepki od dżemu
Lernen beginnen
jammy
pole golfowe
Lernen beginnen
golf course
prowadzić biznes
Lernen beginnen
run the business
bierna masa
Lernen beginnen
inert mass
sierota, oferma
Lernen beginnen
lemon
spinacz
Lernen beginnen
paperclip
nieunikniony
Lernen beginnen
inevitable
szczelnie, kurczowo
Lernen beginnen
tightly
zakłopotany, zmieszany, zbity z tropu
Lernen beginnen
disconcerted
bystry, przenikliwy
Lernen beginnen
astute
pozwany, oskarżony
Lernen beginnen
defendant
wrażliwy, wyczulony
Lernen beginnen
responsive
poniesiony, zaciągnięty (np. koszt)
Lernen beginnen
incurred
media (woda, prąd)
Lernen beginnen
utilities
transport
Lernen beginnen
transportation
środki produkcji, kapitałowe dobra inwestycyjne
Lernen beginnen
capital goods
Produkty luksusowe
Lernen beginnen
consumer discretionary
produkty o stałym zapotrzebowaniu konsumpcyjnym
Lernen beginnen
consumer staples
usługi dla biznesu
Lernen beginnen
commercial services
przegląd, ogólny zarys
Lernen beginnen
overview
wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny
Lernen beginnen
comprehensive
istota, rdzeń
Lernen beginnen
core
zobowiązania
Lernen beginnen
payables
inwentarz, spis
Lernen beginnen
inventory
rejestracja zleceń
Lernen beginnen
order entry
przygaszone światło lampy
Lernen beginnen
subdued lamp light
wygięty, zakrzywiony
Lernen beginnen
curvy
być wzorowanym na czymś
Lernen beginnen
be modelled on something
świeżo mielona kawa
Lernen beginnen
freshly ground coffee
jaja wiejskie
Lernen beginnen
free-range eggs
ciężarówka
Lernen beginnen
lorry
optować za czymś, wybierać coś
Lernen beginnen
plump for sth
napój gazowany
Lernen beginnen
fizzy drink
złote łuki
Lernen beginnen
golden arches
owoce czyjejś pracy
Lernen beginnen
fruits of one's labour
oszczerstwo
Lernen beginnen
libel
zgniły, zdemoralizowany
Lernen beginnen
rotten
emblematyczny, symboliczny
Lernen beginnen
emblematic
spędzać sen z powiek, niepokoić
Lernen beginnen
loom large
pogarda, lekceważenie
Lernen beginnen
disdain
gąbczaste zwyrodnienie mózgu
Lernen beginnen
bovine spongiform encephalopathy (BSE)
kurczący się, zanikający
Lernen beginnen
dwindling
potknięcie
Lernen beginnen
pratfall
litania, lista
Lernen beginnen
litany
dopasowany na wymiar
Lernen beginnen
fitted
świadectwo szkolne
Lernen beginnen
report card
nierzucający się w oczy, niezwracający na siebie uwagi
Lernen beginnen
unobtrusive
kroplówka
Lernen beginnen
drip
nienaruszający równowagi ekologicznej, zrównoważony
Lernen beginnen
sustainable
flota
Lernen beginnen
fleet
wieprzowina
Lernen beginnen
pork
stanowić część czegoś
Lernen beginnen
account for sth
krzykliwy, jaskrawy
Lernen beginnen
garish
oświetlenie jarzeniowe
Lernen beginnen
strip lighting
tandetny
Lernen beginnen
tacky
złowieszczy
Lernen beginnen
sinister
błaznować
Lernen beginnen
clown
pociągający, kuszący
Lernen beginnen
appealing
chata z drewnianych bali, domek z bali
Lernen beginnen
log cabin
wyskakiwać, pojawić się
Lernen beginnen
pop up
elegancki, wymuskany, gładki, lśniący
Lernen beginnen
sleek
oczywisty, widoczny; pozorny
Lernen beginnen
apparent
krykiet
Lernen beginnen
cricket
hamburger zawierający ćwierć funta wołowiny
Lernen beginnen
quarter-pounder
mieć przypisywane sobie zasługi za
Lernen beginnen
be credited with something
Dyrektor Naczelny
Lernen beginnen
Chief Executive
fortuna; los, dola (policzalne)
Lernen beginnen
fortune
chichot, stłumiony śmiech
Lernen beginnen
chuckle
przywrzeć, przylgnąć do czegoś
Lernen beginnen
cling to something
utknąć w martwym punkcie
Lernen beginnen
stall
hangar, w którym są hodowane kurczaki
Lernen beginnen
chicken shed
walenie (młotkiem)
Lernen beginnen
hammering
natrętny
Lernen beginnen
intrusive
być pouczanym, moralizowanym
Lernen beginnen
to be preached at
ziarenko
Lernen beginnen
bean
kurczak z chowu przemysłowego
Lernen beginnen
battery chicken
dowolny, uznaniowy
Lernen beginnen
discretionary
dyskrecjonalny
Lernen beginnen
discretional
oprogramowanie / programowy
Lernen beginnen
software / software
telekomunikacja, łączność
Lernen beginnen
telecoms
logistyka
Lernen beginnen
logistics
nieruchomości
Lernen beginnen
real estate
prawo własności
Lernen beginnen
proprietorship
właściciel
Lernen beginnen
proprietor
indywidualna działalność gospodarcza
Lernen beginnen
sole proprietorship
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
Enterprise Resource Planning
partnerstwo / spółka osobowa
Lernen beginnen
partnership / partnership
procesy
Lernen beginnen
processes
przetworzony
Lernen beginnen
processed
przegląd, ogólny zarys
Lernen beginnen
overview
platforma przetwarzająca dane
Lernen beginnen
computing platform
obliczyć, wyliczyć
not „calculate”
Lernen beginnen
compute
magazyn, skład, przechowywalnia
Lernen beginnen
repository
magazynować
Lernen beginnen
store
kontrola dostępu
Lernen beginnen
access control
inwentaryzacja
Lernen beginnen
inventory
wysyłka
Lernen beginnen
shipping
HR
Lernen beginnen
Human Resources
Zarządzanie relacjami z klientami
Lernen beginnen
Customer Relationship Management
Łańcuch dostaw
Lernen beginnen
Supply chain
sporządzić, naszkicować (przygotować najważniejsze informacje)
Lernen beginnen
draw up
przełożony, zwierzchnik
Lernen beginnen
line manager
umawiać spotkania
Lernen beginnen
make appointments
badanie przesiewowe
Lernen beginnen
screening
pozyskiwanie, uzyskiwanie
Lernen beginnen
sourcing
profil graniczny (osoby na stanowisko)
Lernen beginnen
borderline profile
pula kandydatów
Lernen beginnen
pool of candidates
odfiltrować, przesiewać
Lernen beginnen
screen out
przyciągać
Lernen beginnen
attract
subtelny, delikatny
Lernen beginnen
subtle
obsadzić stanowisko
Lernen beginnen
fill a position
przekazywać (np. władzę, odpowiedzialność)
Lernen beginnen
hand over
podtrzymać przepływ energii
Lernen beginnen
keep the energy flowing
menadżer ds. rekrutacji
Lernen beginnen
hiring manager
wkładać wysiłek w coś
Lernen beginnen
put effort into sth
zbierać informacje zwrotne
Lernen beginnen
collect feedback
wprowadzać poprawki
Lernen beginnen
make adjustments
składać ofertę
Lernen beginnen
make an offer
celować w stopę akceptacji oferty na poziomie 95%
Lernen beginnen
target an offer acceptance rate of 95%
zmieniający się
not „changing”
Lernen beginnen
shifting
wprowadzenie, przeszkolenie
Lernen beginnen
orientation
pojawić się
phrasal verb
Lernen beginnen
show up
kolega z pracy
Lernen beginnen
colleague
wskazówka, rada
Lernen beginnen
tip
pole minowe
Lernen beginnen
minefield
mieć zamiar coś zrobić, planować coś zrobić
Lernen beginnen
be out to do sth
szantaż
Lernen beginnen
blackmail
szantażysta
Lernen beginnen
blackmailer
porwać, uprowadzić
Lernen beginnen
kidnap
dobrowolnie, na ochotnika, z własnej woli
Lernen beginnen
voluntarily
dobrowolny, nieodpłatny (o pracy)
Lernen beginnen
voluntary
zgłosić się na ochotnika / ochotnik
Lernen beginnen
volunteer / volunteer
poważny, rzeczowy
Lernen beginnen
businesslike
wyróżniać kogoś jako
Lernen beginnen
mark someone out as
uznanie, bycie rozpoznawalnym
Lernen beginnen
recognition
czołgać się, płaszczyć się (przed kimś)
Lernen beginnen
grovel
skulić się
Lernen beginnen
cringe
pachołki na drodze
Lernen beginnen
cones in the road
potknięcie, fuszerka x2
Lernen beginnen
bungle, cock-up
pochlebca, lizus x2
Lernen beginnen
sycophant, backslapper
bezwładny, bierny x2
Lernen beginnen
inert, lifeless
służalczy, płaszczący się x2
Lernen beginnen
cringing, servile
szczęśliwy, pomyślny x2
Lernen beginnen
fortunate, jammy
odstępstwo od czegoś
Lernen beginnen
aberration
klasyfikować, szeregować x2
Lernen beginnen
classify, marshal
nieunikniony
Lernen beginnen
inevitable
poczucie beztroski
Lernen beginnen
sense of gay abandon
przewodniczący, prezes
Lernen beginnen
chairperson
pociągać ludzi do odpowiedzialności (stale)
Lernen beginnen
hold people accountable
kompetencja międzykulturowa
Lernen beginnen
intercultular competence
samoświadomość
Lernen beginnen
self-awareness
metodyczna analiza
Lernen beginnen
disciplined analysis
analizować
Lernen beginnen
analyse
traktować priorytetowo
Lernen beginnen
prioritize
dostosować się do czegoś z łatwością
Lernen beginnen
to adapt with ease to sth
zmieszany, zbity z tropu
Lernen beginnen
disconcerted
atrybut, cecha, przymiot
Lernen beginnen
attribute
samokształcenie
Lernen beginnen
self-study
rozwijać się przez coś
Lernen beginnen
to develop through sth
zastosowanie w praktyce
Lernen beginnen
practical application
zważywszy, biorąc pod uwagę
Lernen beginnen
given
stanąć na wysokości zadania
Lernen beginnen
rise to the challenge
niepokój, obawa, troska
Lernen beginnen
concern
zaznaczać swoją pozycję, utwierdzać swój autorytet
Lernen beginnen
assert oneself
mieć przewagę, zdobywać przewagę
Lernen beginnen
get the upper hand
żonglować wszystkimi innymi projektani
Lernen beginnen
juggle all the other projects
bać się, lękać
Lernen beginnen
dread
planować do przodu
Lernen beginnen
to plan ahead
wykonać zadanie w określonym czasie
Lernen beginnen
be time-bound
SMART (rozwiń)
Lernen beginnen
Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound)
wymierne cele
Lernen beginnen
measurable objectives
precyzyjny, dokładny
Lernen beginnen
precise
celowy, wskazany
Lernen beginnen
advisable
cele krótko- i długoterminowe
Lernen beginnen
short-term and long-term objectives
przeglądać etapy, które osiągasz po drodze
Lernen beginnen
to review the stages you reach on the way
jasne wytyczne
Lernen beginnen
clear guidelines
pisemny zapis czegoś
Lernen beginnen
written record of sth
realistyczne cele
Lernen beginnen
realistic targets
cenny wgląd w coś
Lernen beginnen
valuable insight into sth
okresowa ocena pracownika
Lernen beginnen
performance appraisal
stawać się defensywnym
Lernen beginnen
get defensive
umiejętności oceny
Lernen beginnen
evaluation skills
otwarty, szczery
Lernen beginnen
upfront
uporządkować sprawy
Lernen beginnen
put things right
poniesiony, zaciągnięty (koszt) przez
Lernen beginnen
incurred from
pokryć koszty
Lernen beginnen
meet costs
cele pośrednie
Lernen beginnen
interim targets
oddany, zaangażowany (w coś)
Lernen beginnen
committed
obejmować (np. umowa)
Lernen beginnen
cover
poza domem (o spędzaniu czasu)
Lernen beginnen
out and about
całkowicie komuś odpowiadać
Lernen beginnen
suit somebody down to the ground
zniszczyć czyjąś reputację
Lernen beginnen
blow one’s reputation
prezes zarządu (np. spółki)
Lernen beginnen
Chairman of the board
sprzyjać; pielęgnować, rozwijać, wspierać
Lernen beginnen
foster
być wycelowanym, skierowanym na
Lernen beginnen
be targeted at
Napływ uchodźców
Lernen beginnen
influx of refugees
uciekający
Lernen beginnen
fleeing
wnieść pod kontrolę
Lernen beginnen
bring under control
opóźniony w rozwoju, zacofany
Lernen beginnen
backward
rolniczy
Lernen beginnen
agricultural
przemysłowy
Lernen beginnen
industrial
odważny, śmiały
Lernen beginnen
bold
potrafiący się przystosować
Lernen beginnen
adaptable
introwertyczny / ekstrowertyczny
Lernen beginnen
introverted / extroverted
pomysłowy
Lernen beginnen
ingenious
dostojny
Lernen beginnen
dignified
spostrzegawczy
Lernen beginnen
observant
mądry, znający się na rzeczy, obeznany
Lernen beginnen
knowledgeable
pewny siebie, asertywny
Lernen beginnen
self-assertive
refleksyjny
Lernen beginnen
reflective
spontaniczny
Lernen beginnen
spontaneous
godny zaufania
Lernen beginnen
trustworthy
spięty, zdenerwowany
Lernen beginnen
tense
bystry, dowcipny, błyskotliwy
Lernen beginnen
witty
kwadrant
Lernen beginnen
quadrant
cecha (np. charakteru)
Lernen beginnen
trait
szyba
Lernen beginnen
pane
opanowany, skupiony, spokojny
Lernen beginnen
collected
Nie mam najmniejszego pojęcia
Lernen beginnen
I haven’t the slightest idea
bardzo duże sumy pieniędzy
Lernen beginnen
megabucks
Nie mam pojęcia
Lernen beginnen
I haven’t got a clue
oferta przetargowa
Lernen beginnen
bid
dowodzić
Lernen beginnen
head up
headhunting team
Lernen beginnen
executive search team
zarządzanie załogą (zakład pracy)
Lernen beginnen
shop floor management
stopniowo / równomiernie
Lernen beginnen
steadily
wykorzystywać, wywierać nacisk na kogoś
Lernen beginnen
leverage
wiarygodność
Lernen beginnen
credibility
odbywać praktykę
Lernen beginnen
serve an apprenticeship
przemysł chemiczny
Lernen beginnen
chemicals industry
naukowiec prowadzący badania
Lernen beginnen
research scientist
analityk ekonomii
Lernen beginnen
economics analyst
Redaktor naczelny
Lernen beginnen
Editor-In-Chief
nakład (np. gazety)
Lernen beginnen
circulation
być pokrzywdzonym
Lernen beginnen
be hard done by
udziałowiec, akcjonariusz
Lernen beginnen
shareholder
szklany sufit
Lernen beginnen
glass ceiling
godny zaufania, niezawodny
Lernen beginnen
dependable
pogodzić coś z czymś (na pozór odmienne rzeczy)
Lernen beginnen
reconcile sth with sth
zwiększyć, poprawiać (np. szanse)
Lernen beginnen
enhance
stosowność, odpowiedniość, nadawanie się (do czegoś)
Lernen beginnen
suitability
drażliwy
Lernen beginnen
irritable
poniżej pasa
Lernen beginnen
below the belt
wiedza specjalistyczna
Lernen beginnen
know-how
osoba przedsiębiorcza
Lernen beginnen
self-starter
intuicyjny
Lernen beginnen
intuitive
walić głowa w ścianę
Lernen beginnen
bang one’s head against a brick wall

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.