angielski kartkoweczka

 0    110 Datenblatt    Elvis1989
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
obawiam się,że
Lernen beginnen
I'm afraid
oddzwonić
Lernen beginnen
call back
nie mogę się dodzwonić
Lernen beginnen
get though
nie usłyszałem
Lernen beginnen
I didn't catch
umiejętność
Lernen beginnen
ability
pytanie/prośba
Lernen beginnen
requests
oferta/propozycja
Lernen beginnen
offer
obecna praca
Lernen beginnen
current job
jestem odpowiedzialny za
Lernen beginnen
I'm responsible for
okres wypowiedzenia
Lernen beginnen
notice period
kariera
Lernen beginnen
carrers
ambitny
Lernen beginnen
ambitions
iśc do przodu w karierze
Lernen beginnen
get aheat in carrer
wdzięk
Lernen beginnen
charm
robić postępy
Lernen beginnen
to progress
szanse, możliwości
Lernen beginnen
opportunites/chance
pracownik
Lernen beginnen
employee
gotowy, chetny
Lernen beginnen
willing
szybko rozwijająca się firma
Lernen beginnen
rapidly graving company
zarabiać na zycie
Lernen beginnen
make a living
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
get the sach
dostać premię
Lernen beginnen
get a bonus
popełnić błąd
Lernen beginnen
make a mistake
przeprowadzic badanie
Lernen beginnen
do research
robic coś jak najlepiej
Lernen beginnen
do your best
zrobię to najlepiej aby ci pomoc zrobię co w mojej mocy
Lernen beginnen
I will do my best do help you
dam ci znać w następny weekend
Lernen beginnen
I can let you know next week
emerytura
Lernen beginnen
pension
przejść na wcześniejszą emeryture
Lernen beginnen
earlier retimevent
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexitime
godziny uniemożliwiające kontakty towarzyskie
Lernen beginnen
anti sociat hours
nadgodziny
Lernen beginnen
overtime
korzystny
Lernen beginnen
corvenient
niedogodny
Lernen beginnen
inconvenient
osiągać
Lernen beginnen
to archieve
jestem odpowiedzialny
Lernen beginnen
I'm responsible for
dzwoniący
Lernen beginnen
caller
móc/umieć
Lernen beginnen
can
chciałbym
Lernen beginnen
would
móc/mógł/mógłbyś
Lernen beginnen
could
Jak masz na imię
Lernen beginnen
Whats your name
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
Where are you live?
Gdzie pracujesz?
Lernen beginnen
Where are you working
Czy pracujesz?
Lernen beginnen
Are you working?
Jakie masz hobby?
Lernen beginnen
Whats your hobby?
Określić zadania
Lernen beginnen
to autline tasks
delegować zadania
Lernen beginnen
to delegate tasks
ocenić postęp
Lernen beginnen
to evaluate progress
zasługiwać na awans
Lernen beginnen
to deserve a promotion
osiągnąć cel
Lernen beginnen
to reach a goal
pozycja/stanowisko
Lernen beginnen
a position
wystąpienie/rynek/efektywność
Lernen beginnen
performance
opanować umiejętność
Lernen beginnen
to master a skill
odmówić
Lernen beginnen
refuse
założyć firme
Lernen beginnen
establisch
podejmować wyzwanie
Lernen beginnen
take a chellenge on
popadać w rutyne
Lernen beginnen
settle in to a routine
poszukiwać zadowolenia
Lernen beginnen
seeh a satisfaction
Co jest celem kazdego połaczenia?
Lernen beginnen
What is the purpose of each call?
czy rozmówcy znają siebie?
Lernen beginnen
Do the callers know each other?
Czy mogę rozmawiać z...
Lernen beginnen
Can I talk to...
Chwileczke
Lernen beginnen
just a moment
będe łączyć się
Lernen beginnen
I'll connect you
Czy rozmawiam z Carmen Diaz?
Lernen beginnen
Am I speaking to Carmen Diaz?
Tak, to ja
Lernen beginnen
Yes, its me
Powodem rozmowy jest
Lernen beginnen
The reason I'm calling is
Czy mozesz mi pomóc?
Lernen beginnen
Can you help me?
Czy możesz to powtórzyć, prosze
Lernen beginnen
Can you repeat that, please
W czym mogę pomóc?
Lernen beginnen
Can I help you?
Czy chciałbyś drinka?
Lernen beginnen
Would you like a drink?
Umiem mówic po francuzku i hiszpansku
Lernen beginnen
I can speak French and Spanish
Umiał rozmawiac w 4 językach, zanim miał 10 lat
Lernen beginnen
He could speak four lenguages before he was ten
nawiązywać połączenie
Lernen beginnen
making calls
czy mogłbym rozmawiać z laurą, please?
Lernen beginnen
Could I speak to laura, please?
tak to jest ernest z kmw
Lernen beginnen
yes this is ernest from kmv
mówię o...
Lernen beginnen
I'm calling about...
Mógłbyś powiedziec jemu/jej ze dzwoniłem?
Lernen beginnen
Could you tell him/her that I rang?
Mogłbyś poprosić go/ją aby oddzwonili?
Lernen beginnen
Could you ask him/her to call me back?
odbieranie połaczen
Lernen beginnen
receiving calls
Kto dzwoni/proszę?
Lernen beginnen
Who's calling, please?
mógłbys mi powiedzieć o co chodzi?
Lernen beginnen
Could you tell me what it's about?
Połącze się
Lernen beginnen
I'll put you though
Mogłbyś się zatrzymać?
Lernen beginnen
Can you hold?
polepszyć
Lernen beginnen
improve
prowadzący
Lernen beginnen
leading
zarys
Lernen beginnen
outline
cele
Lernen beginnen
goals
oceniać
Lernen beginnen
evaluate
długo terminowy
Lernen beginnen
long term
przez/poprzez
Lernen beginnen
through
zadania
Lernen beginnen
task
rozszerzać
Lernen beginnen
broaden
uczęszczać/uczestniczać
Lernen beginnen
attend
uspołeczniać się
Lernen beginnen
socialise
dotrzeć/osiągnąć
Lernen beginnen
reach
zasługiwać
Lernen beginnen
deserve
wydajność/efektywność
Lernen beginnen
performance
szukać
Lernen beginnen
szukać Englisch
seek
rozwiązywać
Lernen beginnen
solve
Znacznie
Lernen beginnen
significantly
przed/naprzód
Lernen beginnen
ahead
zarabiać
Lernen beginnen
earn
droga kariery
Lernen beginnen
career move
przerwa kariery
Lernen beginnen
career break
plan kariery
Lernen beginnen
career plan
możliwości kariery
Lernen beginnen
career opportunities
Jak ambitny jesteś?
Lernen beginnen
How ambitious are you?
pracować dla jednej firmy podczas swojej kariery
Lernen beginnen
Work for one company during your career
pracowac dla kilku różnych firm
Lernen beginnen
work for several different companies
pracować dla siebie
Lernen beginnen
work for yourself

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.