Angielski Naturę p. 3

 0    56 Datenblatt    kubadrazan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ulegający biodegradacji
Lernen beginnen
biodegradable
wprowadzić bardziej surową kontrolę czegoś
Lernen beginnen
bring under stricter control
niewydzielający dwutlenku węgla
Lernen beginnen
carbon neutral
przyjazny dla środowiska
Lernen beginnen
environment-friendly
oszczędzać wodę i energię
Lernen beginnen
conserve water and energy
zużywają mniej
Lernen beginnen
consume less
pas dla rowerów
Lernen beginnen
cycle lane
ścieżka rowerowa
Lernen beginnen
cycle path
zlikwidować coś
Lernen beginnen
do away with sth
działacz ekologiczny
Lernen beginnen
ecological activist
energooszczędne oświetlenie
Lernen beginnen
energy-saving lighting
stabilnosc ekologiczna
Lernen beginnen
environmental sustainability
generują mniej zanieczyszczeń
Lernen beginnen
generate less pollution
produkty ekologiczne
Lernen beginnen
green products
lokalnie uprawianych żywności
Lernen beginnen
locally grown food
redukcji emisji CO2
Lernen beginnen
reduce CO2 emissions
zminimalizowanie własnego wpływu na środowisko
Lernen beginnen
minimise one's impact on the environment
żywność ekologiczna
Lernen beginnen
organic food
stopniowo coś eliminować z użycia
Lernen beginnen
phase sth out
sadzenia drzew
Lernen beginnen
plant trees
ponownie przetwarzać
Lernen beginnen
recycle
recykling
Firma specjalizuje się w recyklingu elektroniki komputerowej.
Lernen beginnen
recycling
The company specializes in recycling your computer electronics.
przywrócenia równowagi naturalnej
Lernen beginnen
redress the natural balance
zmniejszenie zageszczenie ruchu
Lernen beginnen
reduce traffic congestion
sortowania śmieci
Lernen beginnen
sort rubbish
korzystania z transportu publicznego
Lernen beginnen
use public transport
Rezerwat przyrody
Lernen beginnen
wildlife reserve
asteroida
Lernen beginnen
asteroid
Czarna dziura
Lernen beginnen
Black hole
kometa
Lernen beginnen
comet
gwiazdozbiór
Lernen beginnen
constellation
pyl
Lernen beginnen
dust
Promieniowanie elektromagnetyczne
Lernen beginnen
electromagnetic radiation
równonoc
Lernen beginnen
equinox
galaktyka
Lernen beginnen
galaxy
przypływ / odpływu
Lernen beginnen
high/low tide
rok świetlny
Lernen beginnen
light year
księżycowy / zaćmienie Słońca
Lernen beginnen
lunar / solar eclipse
roj meteorów
Lernen beginnen
meteor shower
meteoryt
Lernen beginnen
meteorite
mgławica
Lernen beginnen
nebula
orbita
Lernen beginnen
orbit
okrazac
Lernen beginnen
orbit
fazy księżyca
Lernen beginnen
phases of the moon
pulsar
Lernen beginnen
pulsar
czerwony olbrzym
Lernen beginnen
Red giant
obracać
Lernen beginnen
rotate
spadająca gwiazda
Lernen beginnen
shooting star
przesilenie dnia z nocą
Lernen beginnen
solstice
Supernowa
Lernen beginnen
supernova
biały karzeł
Lernen beginnen
white dwarf
w linii prostej
Lernen beginnen
as the crow flies
czuć się jak ryba wyjęta z wody
Lernen beginnen
feel like a fish out of water
on nie skrzywdziłby muchy
Lernen beginnen
he wouldn't hurt a fly
wyglądają jak nieszczescie
Lernen beginnen
look like something the cat brought in
nie ma jak się obrócić
Lernen beginnen
there s no room to swing a cat

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.