Angielski słówka Ania - 21 (african Eve)

 0    15 Datenblatt    czubert
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
perpetrated
Lernen beginnen
popełniony
to perpetrate
Lernen beginnen
popełniać
np. błąd
antiquity
Lernen beginnen
antyczność, starożytność, antyk
on the contrary
Lernen beginnen
powinno być na odwrót, przeciwnie
contrary
I am not against change - quite the contrary - but at some stage we need to calm down, and I think, in two weeks, we will end up doing that.
Lernen beginnen
przeciwny, sprzeczny
Nie jestem przeciwny zmianom - wprost przeciwnie; ale na jakimś etapie musimy się uspokoić i sądzę, że za dwa tygodnie, tak się stanie.
incommensurate
Lernen beginnen
nieproporcjonalny, niewspółmierny
strung out
Lernen beginnen
wyniszczony, wycieńczony
origin
Lernen beginnen
zaczątek
zaczątek kultury
domesticated
Lernen beginnen
udomowiony
to confine [noun]
Lernen beginnen
ograniczyć
confined [adj]
Lernen beginnen
ograniczony
odd
The lack of reports from Spain and France is particularly odd in this regard.
Lernen beginnen
dziwny, niespotykany
Brak zgłoszeń z Hiszpanii i Francji jest szczególnie dziwny w tym względzie.
contribution
Advertising also makes an important contribution to providing consumers with information.
Lernen beginnen
wkład, udział
wkład w coś, udział w czymś
Reklama ma również ważny udział w dostarczaniu konsumentom informacji.
sophisticated
Lernen beginnen
wyrafinowany, wyszukany, skomplikowany
to merge
Lernen beginnen
scalić, dokonać fuzji, połączyć

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.