angielski wordlist 2 passworld

 0    151 Datenblatt    kieszek21817
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accountant
Lernen beginnen
księgowy
architect
Lernen beginnen
architekt
beautician
Lernen beginnen
kosmetyczka
boss
Lernen beginnen
szef
businessman
Lernen beginnen
biznesmen
businesswoman
Lernen beginnen
biznesmenka
comedian
Lernen beginnen
komik
counsellor
Lernen beginnen
psycholog szkolny
dentist
Lernen beginnen
dentysta
editor
Lernen beginnen
redaktor
electrician
Lernen beginnen
elektryk
employee
Lernen beginnen
pracownik/pracownica
executive
Lernen beginnen
kierownik/kierowniczka
headhunter
Lernen beginnen
łowca/łowczyni głów
instructor
Lernen beginnen
instruktor
journalist
Lernen beginnen
dziennikarz
librarian
Lernen beginnen
bibliotekarz
nanny
Lernen beginnen
niania
novelist
Lernen beginnen
powieściopisarz
owner of a company
Lernen beginnen
właściciel firmy
physician
Lernen beginnen
lekarz/lekarka
physicist
Lernen beginnen
fizyk
presenter
Lernen beginnen
prezenter
programmer
Lernen beginnen
programista
sales representative
Lernen beginnen
przedstawiciel handlowy
scientist
Lernen beginnen
naukowiec
soldier
Lernen beginnen
żołnierz
surgeon
Lernen beginnen
chirurg
technician
Lernen beginnen
technik
badly paid
Lernen beginnen
kiepsko płatny
be in charge of sth
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
change jobs
Lernen beginnen
zmieniać pracę
deal with clients
Lernen beginnen
obsługiwać klientów
employed
Lernen beginnen
zatrudniony
full-time
Lernen beginnen
na cały etat
get promotion
Lernen beginnen
dostawać awans
have promotion opportunities
Lernen beginnen
mają możliwości awansu
involve responsibility
Lernen beginnen
wymagać odpowiedzialności, wiązać się z odpowiedzialnością
part-time
Lernen beginnen
na pół etatu
quit your job
Lernen beginnen
odejść z pracy
self-employed
Lernen beginnen
posiadający własną działalność gospodarczą
stressful
Lernen beginnen
stresujący
unemployed
Lernen beginnen
bezrobotny
work outside/in a team
Lernen beginnen
pracować na zewnątrz / w zespole
work overtime
Lernen beginnen
Pracować po godzinach
challenging
Lernen beginnen
wymagający, ambitny
lucrative
Lernen beginnen
intratny, dochodowy
manual
Lernen beginnen
ręczny, manualny, fizyczny
rewarding
Lernen beginnen
dający satysfakcję
skilled
Lernen beginnen
wykwalifikowany
tedious
Lernen beginnen
żmudny, monotonny
fun atmosphere
Lernen beginnen
przyjemna atmosfera
helpful colleagues
Lernen beginnen
pomocni wpółpracownicy
modern equipment
Lernen beginnen
nowoczesny sprzęt
regular breaks
Lernen beginnen
regularne przerwy
working environment
Lernen beginnen
Środowisko pracy
career
Lernen beginnen
kariera
colleagues
Lernen beginnen
koledzy, kolezanki z pracy
fire
Lernen beginnen
zwalniać, wyrzucać z pracy
job
Lernen beginnen
praca
lay off
Lernen beginnen
zwolnić kogoś z pracy(przy redukcji zatrudnienia)
pay
Lernen beginnen
płaca, gaża, wynagrodzenie
profession
Lernen beginnen
zawód, profesja
staff
Lernen beginnen
pracownicy, personel
resign
Lernen beginnen
rezygnować, zwalniać się z pracy
wages
Lernen beginnen
płaca, zarobki (za dzień/tydzień)
work
Lernen beginnen
praca (zarobkowa), płatne zajęcie
career opportunities
Lernen beginnen
możliwości rozwoju zawodowego
careers adviser
Lernen beginnen
doradca zawodowy
do a test
Lernen beginnen
pisać test, zdawać egzamin
do sth for a living
Lernen beginnen
zajmować się czymś zawodowo, wykonywać jakiś zawód
do well in sth
Lernen beginnen
dobrze sobie w czymś radzić, osiągać dobre wyniki
fast-changing job market
Lernen beginnen
szybko zmieniający się rynek pracy
find / realise your potential
Lernen beginnen
Znajdź / zrealizuj swój potencjał
find employment
Lernen beginnen
znaleźć pracę
find sth out
Lernen beginnen
dowiedzieć się czegoś
follow a career
Lernen beginnen
wybierać drogę zawodową
look for a job
Lernen beginnen
szukać pracy
employ/employment
Lernen beginnen
zatrudniać/zatrudnienie
employer/employee
Lernen beginnen
pracodawca/pracownik
employable
Lernen beginnen
zdolny do pracy
unemployable
Lernen beginnen
bez szans na zatrudnienie
succeed
Lernen beginnen
odnośić sukces
success
Lernen beginnen
sukces
succesful
Lernen beginnen
udany, odnoszący sukces
unsuccessful
Lernen beginnen
nieudany, bez powodzenia
communicate
Lernen beginnen
komunikować się
communication
Lernen beginnen
komunikacja
communicator
Lernen beginnen
osoba, potrafiąca się porozumiewać z innymi
communicative
Lernen beginnen
komunikatywny
uncommunicative
Lernen beginnen
nie komunikatny, mało mówny
help
Lernen beginnen
pomagać
helper
Lernen beginnen
pomocnik
helpful
Lernen beginnen
pomocny
unhelpful
Lernen beginnen
mało pomocny
helpless
Lernen beginnen
bezradny
create
Lernen beginnen
tworzyć
creation
Lernen beginnen
dzieło
creativity
Lernen beginnen
kreatywność
creator
Lernen beginnen
twórca
creative
Lernen beginnen
kreatywny, twórczy
lead
Lernen beginnen
prowadzić, przewodniczyć
leadership
Lernen beginnen
kierownictwo, rprzywództwo
leader
Lernen beginnen
przywódca, lider,
leading
Lernen beginnen
wiodący, czołowy
satisfy
Lernen beginnen
satysfakcjonować, zaspokajać
satisfaction
Lernen beginnen
satysfakcja
satisfied
Lernen beginnen
zadowolony
dissatisfied
Lernen beginnen
niezadowolony
unsatisfied
Lernen beginnen
nieusatysfakcjonowany
imagine
Lernen beginnen
wyobrażać sobie
imagination
Lernen beginnen
wyobraźnia
imaginary
Lernen beginnen
zmyślony
imaginable
Lernen beginnen
dający się wyobraźić
imaginative
Lernen beginnen
pomysłowy, z wyobraźnią
unimaginative
Lernen beginnen
bez wyobraźni
apply for the post/possition of
Lernen beginnen
złożyć wniosek o stanowisko / posadę
be good at (doing sth)
Lernen beginnen
być dobry w (czymś)
be good with children
Lernen beginnen
mieć podejście do dzieci (być dobry z dziećmi)
be good with numbers
Lernen beginnen
mieć głowę do liczb
be paid weekly
Lernen beginnen
być opłacanym co tydzień
be paid monthly
Lernen beginnen
być opłacanym co miesiąc
be responsible for
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za coś
capable of sth
Lernen beginnen
kompetentny w jakiejś dziedzinie
enclose a CV
Lernen beginnen
załączyć CV
hire sb
Lernen beginnen
zatrudnić kogoś
hold a certificate
Lernen beginnen
posiadać świadectwo
strength
Lernen beginnen
mocna strona
strong point
Lernen beginnen
mocna strona
suitable candidate
Lernen beginnen
odpowiedni kandydat/kandydatka
summer job
Lernen beginnen
praca wakacyjna
team player
Lernen beginnen
osoba umiejąca pracować w zespole
weakness
Lernen beginnen
słaba strona
as still as the grave
Lernen beginnen
(panowała) śmiertelna cisza
attitude
Lernen beginnen
postawa/nastawienie
badge
Lernen beginnen
identyfikator
cartoon strip
Lernen beginnen
komiks
cartoonist
Lernen beginnen
rysownik kreskówek
do an apprenticeship
Lernen beginnen
odbywać praktykę
drop out
Lernen beginnen
rezygnować (ze studiów, nauki w szkole)
flexible
Lernen beginnen
elastyczny
get paid
Lernen beginnen
zarabiać, dostawać pieniądze
hesitate
Lernen beginnen
wahać się
income
Lernen beginnen
dochód
open-plan office
Lernen beginnen
otwarta przestrzeń biurowa
outline
Lernen beginnen
zarysować, przedstawić w skrócie
raise eyebrows
Lernen beginnen
zadziwiać
regulation
Lernen beginnen
przepis, nakaz
security
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
snore
Lernen beginnen
chrapać
work and play
Lernen beginnen
praca i zabawa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.