Angielskie czasowniki złożone 1 a-p

 0    39 Datenblatt    byniu26
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
set off
When are you planning to set off?
Lernen beginnen
wyruszać, ruszać
Kiedy planujecie wyruszyć?
set on
John set on the watch.
Lernen beginnen
nakręcać, podjudzać kogoś na kogoś
John nakręca zegarek.
set up
John set up this new database.
Lernen beginnen
utworzyć, ustawiać, zainstalować
John utworzy tą nową bazę danych.
set back
He deliberately sets the whole process back.
Lernen beginnen
opóźniać, cofać
(rzecz. wpadka)
Specjalnie opóźnia cały proces.
set into
Lernen beginnen
ułożyć się w coś
(np. w złośliwy uśmiech)
set for
Are you set for success?
Lernen beginnen
gotowy na coś
Czy jesteś gotowy na sukces?
set in
Set in the year 1935, at the city of Chicago.
Lernen beginnen
nastać, ustalać się, wchodzić, nadciągać
Nastał rok 1935 w mieście Chicago.
come across
She is the most difficult student I have ever come across.
Lernen beginnen
natknąć się na kogoś/coś
Ona jest najtrudniejszą uczennicą, na jaką kiedykolwiek się natknąłem.
come about
This problem may come about anytime.
Lernen beginnen
zdarzyć się, odwracać się
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
come back
Go away and never come back!
Lernen beginnen
wrócić
Odejdź i nigdy nie wracaj!
come in
I think that a warm day come in.
Lernen beginnen
wejść, nadchodzić, przybyć
Myślę że nadchodzi ciepły dzień.
come over
John should come over to our grandmother.
Lernen beginnen
przyjść do kogoś, odwiedzić
John powinien przyjść do naszej babci.
make out
Honorata was going to make out the difficult task.
Lernen beginnen
zrozumieć, rozpoznać, wypisać
Honorata zamierzała zrozumieć trudne zadanie...
make up
You have to make up the form.
Lernen beginnen
uzupełniać, zmontować
Musisz uzupełnić formularz.
find out
How did you find out about it?
Lernen beginnen
dowiedzieć się
Jak się o tym dowiedziałeś?
get away
Many Jews get away from Poland during the II World War.
Lernen beginnen
uciekać, wyjechać
Wielu Żydów uciekło z Polski podczas II wojny światowej.
get back
Many companies get back their costs within six months.
Lernen beginnen
odzyskać, wrócić
Wiele firm odzyskuje koszty w przeciągu sześciu miesięcy.
get behind
He deliberately get the whole process behind.
Lernen beginnen
opóźniać się
Specjalnie opóźnia cały proces.
get in / got in /got (gotten) in
gotten (US)
He got in and took the lift to the seventh floor.
Lernen beginnen
wchodzić, przyjść, przyjechać
Wszedł do środka i wjechał windą na siódme piętro.
get off (clothes)
Get off your jacket, it's hot inside.
Lernen beginnen
zdjąć (ubranie), wysiadać, zsiadać, wyruszać
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
get over
I get over in the end
Lernen beginnen
wyzdrowieć, przeboleć, dojść do siebie
W końcu doszedłem do siebie.
get together
In front of city hall people get together.
Lernen beginnen
spotkać się, zbierać się
Ludzie zbierają się przed ratuszem.
go ahead
The black horse go ahead.
Lernen beginnen
zacząć, naprzód, śmiało (ZACHĘTA), pchać się
Czarny koń wychodzi na prowadzenie.
go away
Go away and never come back.
Lernen beginnen
odchodzić, uciekać, wyjechać, zgrzeszyć
Odejdź i nigdy nie wracaj.
go by
Does the time go by?
Lernen beginnen
minąć, przestrzegać, kierować się czymś
Czy czas już minął?
go down
Have you heard that my grandfather went down the roof?
Lernen beginnen
zmniejszać się, maleć, spadać, dochodzić
Czy słyszałaś że dziadak spadł z dachu?
go up
Does Waclaw go up to the croud center?
Lernen beginnen
wchodzić, zwiększać, wznosić się
Czy Wacław wszedł już do środka tłumu?
go off
I have heard that three bombs go off last year.
Lernen beginnen
wyruszać, wybuchać, być wyłączonym
Słyszałem, że trzy bomby wybuchły w zeszłym roku.
go without
You could go without an umbrella.
Lernen beginnen
obyć się
bez czegoś
Mogłaś obyć się bez parasola.
keep up
He will keep up mowing a lawn even if will be raining.
Lernen beginnen
kontynuować, nadążać
Będzie kontynuował koszenie trawnika, nawet jak będzie padać.
keep up with
I don't know if i'll keep up with you.
Lernen beginnen
dotrzymać kroku
Nie wiem czy dotrzymam ci kroku.
look about
I look about a free spot.
Lernen beginnen
rozglądać się
Rozglądam się za wolnym miejscem.
look after
If you have a pet you have to look after it.
Lernen beginnen
opiekować się
Jeśli masz zwierzątko, musisz się nim opiekować.
look down upon
He rose to his feet and looked down upon her.
Lernen beginnen
spoglądać z góry na
On wstał i spojrzał na nią z góry.
look forward
That girl hes looked forward for her boyfriend for over an hour.
Lernen beginnen
oczekiwać
na coś niecierpliwie
Tamta dziewczyna oczekuje na chłopaka ponad godzinę.
look out
You can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.
Lernen beginnen
wejrzeć, patrzeć, uważać
rzecz. uważaj!
Możecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.
look over
look over something / look something over
You look over your shoulder.
Lernen beginnen
przejrzeć spojrzeć
patrzeć za coś / przeglądać coś,
Spójrz przez ramię.
write down
Write down this number.
Lernen beginnen
zanotować
odpisać dług
Zapisz ten numer.
write something off, write off
I'm going to write off to my sister.
Lernen beginnen
spisać na straty, napisać z prośbą
Zamierzam napisać z prośbą do mojej siostry.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.