Angielskie kolokacje +

 0    120 Datenblatt    madspike
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spadać z drabiny
Lernen beginnen
to fall down the ladder
być w pracy na czas
Lernen beginnen
to be at work on time
jutrzejszy
Lernen beginnen
tomorrow's
bukiet
Lernen beginnen
bouquet
wazon
Lernen beginnen
vase
waza
Lernen beginnen
tureen
ruletka
Lernen beginnen
roulette
robić coś jako pierwszy
Lernen beginnen
to be the first to do sth
studzienka, kanał, rura kanalizacyjna
Lernen beginnen
drain
mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się
Lernen beginnen
to take a place
jak zwykle
Lernen beginnen
as usual
główny księgowy
Lernen beginnen
chief accountant
przelew bankowy
Lernen beginnen
bank transfer
wpis
Lernen beginnen
entry
młody biznes, nowe przedsięwzięcie
Lernen beginnen
start-up
pomimo czegoś
Lernen beginnen
in spite of sth
kampania socjalna
Lernen beginnen
social campaign
być obrażonym
Lernen beginnen
to be offended
pieczątka, pieczęć, plomba
Lernen beginnen
seal
korespondencja
Lernen beginnen
post
pójść dobrze (np. test)
Lernen beginnen
to go well
przed chwilą
Lernen beginnen
a while ago
błahostki, drobnostki
Lernen beginnen
trifles
układać komuś włosy
Lernen beginnen
to do one's hair
wyłaniać się/ wychodzić z czegoś
Lernen beginnen
to emerge from something
kosmetyczka
Lernen beginnen
beautician
być na odpowiedzialnym stanowisku
Lernen beginnen
to hold a responsible post
narzucać coś komuś, obciążać kogoś czymś (np. odpowiedzialnością)
Lernen beginnen
to impose sth on sb
gwarancja, gwarantować
Lernen beginnen
guarantee
zjeżdżać z górki na sankach
Lernen beginnen
to go downhill on sledges
godnie reprezentować
Lernen beginnen
to represent proudly
namówić kogoś na coś
Lernen beginnen
to talk sb into sth
dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
to provide
kaprys, zachcianka, grymas
Lernen beginnen
whim
spoken rzucać (sympatię)
Lernen beginnen
to dump
posiwieć
Lernen beginnen
to go grey
odwodzić (od czegoś), zniechęcać
Lernen beginnen
to discourage sb from sth
wybijać rytm
Lernen beginnen
to keep the time
pożyczkodawca, kredytodawca
Lernen beginnen
lender
płacić za kogoś
Lernen beginnen
to pay for sb
w restauracji
Lernen beginnen
in a restaurant
udawać
Lernen beginnen
to pretend
wjechać windą na (siódme) piętro
Lernen beginnen
to take the lift to the (seventh) floor
sumienie
Lernen beginnen
conscience
pilna sprawa
Lernen beginnen
urgent matter
polecenie, sprawa do załatwienia
Lernen beginnen
errand
załatwiać sprawunki
Lernen beginnen
to run errands
przekroczyć sumę 10 dolarów
Lernen beginnen
to break 10 dollars
młody chłopak, młodzieniec
Lernen beginnen
youngster
niedola, nieszczęście, przeciwności losu
Lernen beginnen
adversities
ten drugi, ten ostatni (np. z wymienionych osób)
Lernen beginnen
latter
stać w drzwiach
Lernen beginnen
to stand at the door
wózek widłowy
Lernen beginnen
forklift
wstydzić się czegoś
Lernen beginnen
to be ashamed of/about sth
dorobić się fortuny
Lernen beginnen
to make a fortune
negocjacje
Lernen beginnen
negotiations
bać się, mieć pietra
Lernen beginnen
to get/have a cold feet
być przyjętym
Lernen beginnen
to be admitted
druhna, świadek
Lernen beginnen
the maid of honour
bukiet panny młodej
Lernen beginnen
bridal bouquet
podwykonawca
Lernen beginnen
subconcractor
powód do
Lernen beginnen
reason for
opracować, opracowywać w szczegółach
Lernen beginnen
to elaborate on sth
złośliwy
Lernen beginnen
mean
rada nadzorcza
Lernen beginnen
supervisory board
oszustwo
Lernen beginnen
fraud
wyłamać rygiel
Lernen beginnen
to break a deadlock
prezes
Lernen beginnen
president
wściekły, rozwścieczony
Lernen beginnen
furious
pompka
Lernen beginnen
pump
skurcz
Lernen beginnen
cramp
pojemnik
Lernen beginnen
container
szokować kogoś
Lernen beginnen
to come as a shock to sb
wpatrywać się w
Lernen beginnen
to gaze at
spędzać czas na czymś
Lernen beginnen
spend time in/ at sth
bezpodstawny, czczy, daremny, jałowy (np. działanie)
Lernen beginnen
idle
przyznać się do czegoś
Lernen beginnen
to confess to sth
rowój, ekspansja firmy
Lernen beginnen
expansion
debata na temat
Lernen beginnen
debate on
zniechęcić kogoś do czegoś, odwieźć kogoś od czegoś, odstraszyć kogoś od czegoś
Lernen beginnen
to deter from sth
stanowisko
Lernen beginnen
post
odpowiadać za coś
Lernen beginnen
to account for sth
przynosić straty, wykazywać straty
Lernen beginnen
to make a loss
popaść w długi
Lernen beginnen
to run into debts
pochwalać coś, zaaprobować coś
Lernen beginnen
to approve of sth
paluszki do jedzenia
Lernen beginnen
beer fingers
konserwatywny
Lernen beginnen
conservative
spalony na popiół
Lernen beginnen
burned to ashes
zapalony do czegoś, chętny do czegoś
Lernen beginnen
to be keen on sth
spuścić z tonu (kat.: potoczny)
Lernen beginnen
to come down a peg
rzadko
Lernen beginnen
rarely
rzucić szkołę
Lernen beginnen
to dropped out (of college)
ścigać, gonić
Lernen beginnen
to chase
wietrzyć pokój
Lernen beginnen
to air the room
okradać kogoś z czegoś
Lernen beginnen
to rob sb of sth
głupota
Lernen beginnen
stupidity
boże miłosierdzie
Lernen beginnen
God's Mercy
latarka, pochodnia
Lernen beginnen
torch
nabój
Lernen beginnen
bullet
czasami
Lernen beginnen
every now and then
informatyk
Lernen beginnen
IT specialist
zatrzymywać się
Lernen beginnen
to halt
postój, przystanek, stacja
Lernen beginnen
halt
przybierać na wadzę
Lernen beginnen
to put on weight
góra lodowa
Lernen beginnen
iceberg
tłum
Lernen beginnen
crowd
plotkara
Lernen beginnen
gossip girl
powołanie
Lernen beginnen
vocation
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
strive
ogrzać, rozgrzać
Lernen beginnen
to warm up
dotrzymać tajemnicę
Lernen beginnen
to keep a promise
faktura
Lernen beginnen
invoice
za siebie, do tyłu, wstecz
Lernen beginnen
backwards
kleisty
Lernen beginnen
sticky
gęsty, krzaczasty
Lernen beginnen
bushy
płochliwe zwierzę
Lernen beginnen
skittish animal
zmierzać do czegoś (w wypowiedzi)
Lernen beginnen
to drive at sth
ignorować kogoś
Lernen beginnen
to pay no mind to
pralnia; pranie (brudne ubrania)
Lernen beginnen
laundry
ośmielać się
Lernen beginnen
to dare

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.