Angielskie zwroty #32 - Praca - Zawody

 0    7 Datenblatt    Przydatne zwroty po angielsku
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zawsze chciałem zostać lekarzem.
Lernen beginnen
I've always wanted to be a doctor.
Rodzice chcieli, żebym został prawnikiem.
Lernen beginnen
My parents wanted me to become a lawyer.
Jest duży popyt na programistów.
Lernen beginnen
There's a high demand for programmers.
Trudno zarobić na życie jako artysta.
Lernen beginnen
It's hard to make a living as an artist.
Bycie nauczycielem to ogromna odpowiedzialność.
Lernen beginnen
Being a teacher is a huge responsibility.
On jest bardzo obiecującym biznesmenem.
Lernen beginnen
He is a very promissing businessman.
Ona jest dentystką z zawodu.
Lernen beginnen
She's a dentist by profession.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.