Ania 17th June 2016 (1 hour)

 0    34 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mniej
więcej
Lernen beginnen
less
more
pierwszy
.
Lernen beginnen
the first
What's the first month of the year?
niż wczoraj
Lernen beginnen
than yesterday
Ona ma mniej książek niż ja.
Lernen beginnen
She has fewer books than me.
Mam więcej przyjaciół niż ty.
Lernen beginnen
I have more friends than you.
dużo
Lernen beginnen
a lot of / lots of / many
Nie mam dużo pieniędzy.
Lernen beginnen
I don't have much money. / I haven't got a lot of money.
Nie mam dużo czasu.
Lernen beginnen
I haven't GOT much time. / I don't have much time.
pierwsza połowa
Lernen beginnen
the first half
mecz
Lernen beginnen
game / match
trwać
.
Lernen beginnen
to last
Our lessons last 60 minutes.
cały...
Lernen beginnen
THE whole game / the whole country / THE whole film
Jestem fanem muzyki klasycznej
Lernen beginnen
I'm into classical music.
Jestem wielkim fanem piłki nożnej
Lernen beginnen
I'm A big football fan.
urządzić imprezę
Lernen beginnen
to throw/ to organise a party
Nie jestem pewna o czym jest ta książka.
Lernen beginnen
I'm not sure what this book is about.
autor
Lernen beginnen
author
Wydaje się być normalna.
Lernen beginnen
It seems to be normal.
Wydawało się być łatwe.
Lernen beginnen
It seemed to be easy.
Mam pomysł!
Lernen beginnen
I have an idea!
To jest dobry pomysł.
Lernen beginnen
It's a good idea.
Chcę, żebyś mi pomogła.
Lernen beginnen
I want you to help me.
Czy masz ochotę na czekoladę?
Lernen beginnen
Would you like SOME chocolate?
Czy masz ochotę na herbatę lub kawę?
Lernen beginnen
Would you like some tea or coffee?
Czy chciałabyś coś do picia?
Lernen beginnen
Would you like something to drink?
zachowanie
Lernen beginnen
behaviour
przeklinać
Lernen beginnen
to swear / to curse / to use F words
Nie przeklinaj!
Lernen beginnen
Don't swear!
Przestań przeklinać.
Lernen beginnen
Stop swearing.
Chciałabym wziąć udział w tej konferencji.
Lernen beginnen
I would like to take part in this conference.
Czy chciałabyś wziąć udział w tym spotkaniu?
Lernen beginnen
Would you like TO take part in this meeting?
Zamek Królewski
Lernen beginnen
Royal Castle
Nie zapomnij włożyć kurtki, bo jest zimno.
Lernen beginnen
Don't forget TO put on a jacket because it's cold.
Nie przeczytałam tej książki jeszcze.
Lernen beginnen
I haven't read this book yet.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.