ANIA kwiecień 2016 KOLOKACJE

 0    233 Datenblatt    mirellastone
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umówić spotkanie
Lernen beginnen
make an appointment
robić co tylko można
Lernen beginnen
do one's best
polepszać
Lernen beginnen
make better
upewniać się, zapewniać
Lernen beginnen
make certain/sure
narzekać
Lernen beginnen
make a complaint
eksperymentować
Lernen beginnen
do an experiment
podejmować decyzje
Lernen beginnen
make a decisions
szukać wymówek/robić wymówki
Lernen beginnen
make an excuse (for)
pogarszać
Lernen beginnen
make worse
wypełniać obowiązki
Lernen beginnen
do one's duty
podejmować trud, wysiłek
Lernen beginnen
make an effort
zbłaźnić się/zrobić gafę
Lernen beginnen
make a fool of
uciec
Lernen beginnen
make an escape
uciec
Lernen beginnen
to leg it
próbować zgadnąć
Lernen beginnen
make a guess
zaprzyjaźnić się z kimś
Lernen beginnen
make friends (with)
ćwiczyć
Lernen beginnen
do an exercises
rezerwować
Lernen beginnen
make a reservation
sugerować
Lernen beginnen
make a suggestion
pogorszyć sprawę
Lernen beginnen
make matters worse
robić krzywdę, niszczyć
Lernen beginnen
do harm/damage
odrabiać zadanie domowe
Lernen beginnen
do one's homework
zarabiać pieniądze
Lernen beginnen
make money/profit
bałaganić
Lernen beginnen
make a mess
dzwonić/telefonować
Lernen beginnen
make a phone call
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
czynić cuda
Lernen beginnen
do wonders
oferować
Lernen beginnen
make an offer
wyrządzać krzywdę/pomagać
Lernen beginnen
do wrong/right
wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
to make ends meet
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś w pełni, czerpać garściami
Lernen beginnen
make the most of
hałasować
Lernen beginnen
make a noise
dobrze sobie radzić/źle sobie radzić
Lernen beginnen
do well/badly
zaplanować coś, zawrzeć umowę
Lernen beginnen
make an arrangement
robić różnicę
Lernen beginnen
make a difference
nabijać się z kogoś(idiom)
Lernen beginnen
make fun of
zniszczyć coś, zrujnować
Lernen beginnen
do a job
dokonać wyboru
Lernen beginnen
make a choice
prosić, wystąpić z prośbą
Lernen beginnen
make a request
mieć sens
Lernen beginnen
make sense
podróżować
Lernen beginnen
make a trip/voyage/journey
zrobić/popelnić błąd
Lernen beginnen
make a mistake
zrobić przysługę
Lernen beginnen
do a favor
postanowić, namyślić się
Lernen beginnen
make up one's mind
zrobić co tylko można, bardzo się postarać
Lernen beginnen
make the best of
złożyć zapytania
Lernen beginnen
make the enquiries into
robić badania na jakiś temat
Lernen beginnen
do research on
zrobić na kimś wrażenie
Lernen beginnen
to make a good impression on
zrobić raport, zaraportować
Lernen beginnen
make a report on
wpaść w kłopoty
Lernen beginnen
get into trouble
narobić kłopotów
Lernen beginnen
make trouble for
zrobić z czegoś użytek
Lernen beginnen
make use of
zrewanżować się czymś złym za coś złego, czego się od kogoś doświadczyło
Lernen beginnen
do justice to
mieć swój wkład w coś
Lernen beginnen
make a contribute to
czuć się jak u siebie w domu
Lernen beginnen
to make yourself at home
zrobić komuś krzywdę
Lernen beginnen
do harm to
ustąpić drogi, umożliwić coś
Lernen beginnen
make way for
zmieniać buty
Lernen beginnen
change shoes
łamać komuś serce
Lernen beginnen
break someone's heart
przewracać stronę
Lernen beginnen
turn a page
łamać prawo
Lernen beginnen
to break the law
przesiadać się
Lernen beginnen
change trains/buses
przyciągać uwagę
Lernen beginnen
to catch attention
zwracać uwagę, zwrócić uwagę/przyciągnąć
Lernen beginnen
draw sb's attention
odzwyczajać się, rzucać nałóg
Lernen beginnen
break a habit
zmieniać kierunek
Lernen beginnen
change a direction
przebierać się, zmieniać ciuchy
Lernen beginnen
change clothes
łamać obietnicę
Lernen beginnen
break a promise
dochodzić do siebie, wychodzić z kryzysu
Lernen beginnen
turn a corner
zmieniać temat
Lernen beginnen
change the subject
nowy rozdział w życiu
Lernen beginnen
turn the page
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change your mind
łamać ciszę
Lernen beginnen
break the silence
łamać lody
Lernen beginnen
break the ice
wyciągać broń
Lernen beginnen
draw weapons
pobijać rekord
Lernen beginnen
break the record
przerwać, skrócić
Lernen beginnen
cut short
przerwać rozmowę
Lernen beginnen
cut short
znaczny, znaczący
Lernen beginnen
considerable
generalnie
Lernen beginnen
by and large
ostatni ale nie mniej ważny
Lernen beginnen
last but not the least
raz na jakiś czas
Lernen beginnen
every now and then
jeden za drugim
Lernen beginnen
one by one
sam, samodzielnie
Lernen beginnen
on my own
tak właściwie
Lernen beginnen
as a matter of fact
uciekać po kradzieży z czymś
Lernen beginnen
make off with = steal and run away
zmyślać, wymyślać
Lernen beginnen
make up = invent
kierować się do, zmierzać w kierunku
Lernen beginnen
make for = go towards
zamieniać coś na coś
Lernen beginnen
make sth into sth = transform, convert
starać się zrozumieć, poradzić sobie ze zrozumieniem czyjejś mowy
Lernen beginnen
make out = manage to understand
pogodzić się z
Lernen beginnen
make up with = become friends again
tworzyć coś, stanowić, formować
Lernen beginnen
make up = constitute, form, be a member of
obyć się bez czegoś
Lernen beginnen
do without = endure the lack of
pozbyć się czegoś
Lernen beginnen
do away with = get rid of
dorastać
Lernen beginnen
to grow up = become an adult
wyrastać z czegoś
Lernen beginnen
grow out of = become older and stop a habit
odejść, umrzeć
Lernen beginnen
pass away = die
przekazać komuś z pokolenia na pokolenie
Lernen beginnen
pass down = pass from one generation to the next
mdleć
Lernen beginnen
pass out = faint
wypełnić
Lernen beginnen
fill in = complete
wypełnić na maxa, do pełna
Lernen beginnen
fill up = make completely full
wykluczyć, opuścić, pominąć
Lernen beginnen
leave out of = exclude from
zależny od
Lernen beginnen
dependent on
zaręczony z
Lernen beginnen
engaged with
równy czemuś
Lernen beginnen
equal to
niezależny od
Lernen beginnen
independent of
zamężna, żonaty z
Lernen beginnen
married to
wdzięczny komuś za coś
Lernen beginnen
grateful to sb for sth
korzyść z czegoś
Lernen beginnen
advantage of
wymagać
Lernen beginnen
demand for
różnica pomiędzy dwoma rzeczami
Lernen beginnen
difference between
różnica w czymś np. różnica zdań
Lernen beginnen
difference of opinion
różnica w czymś
Lernen beginnen
difference in something
różnica zdań
Lernen beginnen
difference of opinion
niekorzyść
Lernen beginnen
disadvantage of
zamiar zrobienia czegoś
Lernen beginnen
intention of doing sth
celować
Lernen beginnen
aim at / aim to
przepraszać kogoś za coś (v)
Lernen beginnen
apologize to sb for sth
aprobować
Lernen beginnen
approve of/for
nie aprobować
Lernen beginnen
disapprove of/for
należeć do
Lernen beginnen
belong to
pożyczyć od
Lernen beginnen
borrow from
wyznać coś komuś
Lernen beginnen
confess sth to sb
składać się z czegoś
Lernen beginnen
consist of something
dokładać się do, przyczynić się do
Lernen beginnen
contribute to
przykryć coś czymś
Lernen beginnen
cover something with something
zależeć od
Lernen beginnen
depend on
inwestować w coś
Lernen beginnen
invest in something
płacić za coś
Lernen beginnen
pay for something
polegać na
Lernen beginnen
rely on sb
wydawać pieniądze na
Lernen beginnen
spend money on
spędzać czas na
Lernen beginnen
spend time on
tracić pieniądze
Lernen beginnen
waste money on
tracić czas, marnować czas
Lernen beginnen
waste time on
pożyczyć od
Lernen beginnen
borrow from
pożyczyć komuś
Lernen beginnen
to lend
wynająć (mieszkanie, biuro)
Lernen beginnen
let
wynająć, nająć (osobę)
Lernen beginnen
hire
wynająć (rzeczy)
Lernen beginnen
rent
wydawać
Lernen beginnen
to spend
tracić/trwonić
Lernen beginnen
waste
oszczędzać
Lernen beginnen
to save
stać na coś, pozwolić sobie
Lernen beginnen
to afford
rachunek
Lernen beginnen
a bill
opłata za przejazd/przewóz
Lernen beginnen
fare
opłata za np. kurs
Lernen beginnen
fee
mandat, kara, mandat karny, grzywna
Lernen beginnen
fine
bilet
Lernen beginnen
ticket
paragon
Lernen beginnen
a receipt
na zeszyt, a konto, odroczony termin płatności
Lernen beginnen
account
rabat
Lernen beginnen
a discount
podatek
Lernen beginnen
tax
wypłata/pensja
Lernen beginnen
salary
stawka np. za godzinę, dzień
Lernen beginnen
wage
płatność
Lernen beginnen
payment
dochód
Lernen beginnen
income
przychód
Lernen beginnen
revenue
dodatkowy zysk, bonus
Lernen beginnen
bonus
kieszonkowe, zasiłek, dodatek
Lernen beginnen
allowance
nagroda - NAZWA
Lernen beginnen
award
nagroda otrzymana/ satysfakcja
Lernen beginnen
reward
darowizna
Lernen beginnen
donation
być dłużnym
Lernen beginnen
to owe
posiadać np. rzecz
Lernen beginnen
own
posiadać np. cechę, umiejętność
Lernen beginnen
possess
utrzymywać
Lernen beginnen
keep
należeć
Lernen beginnen
belong
cena
Lernen beginnen
a price
nagroda
Lernen beginnen
1. an award 2. a prize
opłata, dopłata
Lernen beginnen
charge/surcharge
wartość
Lernen beginnen
value
okazja
Lernen beginnen
bargain
warty
Lernen beginnen
worth
napiwek
Lernen beginnen
a tip
cenny, drogocenny
Lernen beginnen
precious
wartościowy
Lernen beginnen
valuable
bezcenny
Lernen beginnen
priceless
bezwartościowy
Lernen beginnen
worthless
ekonomiczny (gospodarczy)
Lernen beginnen
economic
oszczędny
Lernen beginnen
economical
finansowy
Lernen beginnen
financial
pożyczka
Lernen beginnen
a loan
debet
Lernen beginnen
debit
suma pieniędzy
Lernen beginnen
sum of money
kwota
Lernen beginnen
amount
kaucja
Lernen beginnen
deposit
zaliczka
Lernen beginnen
deposit
zadatek
Lernen beginnen
deposit
rata
Lernen beginnen
instalment
budżet
Lernen beginnen
a budget
czek
Lernen beginnen
a cheque
gotówka
Lernen beginnen
cash
monety
Lernen beginnen
coins
waluta
Lernen beginnen
foreign currency
banknoty
Lernen beginnen
banknotes (notes)
reszta (pieniędzy)
Lernen beginnen
the rest
niedojrzały
Lernen beginnen
immature
niezdolny, niebędący w stanie czegoś zrobić
Lernen beginnen
unable
niepewny, wątpliwy, pełen wątpliwości
Lernen beginnen
doubtful
zdenerwowany
Lernen beginnen
nervous
niepoprawnie
Lernen beginnen
incorrectly
nieuczciwy
Lernen beginnen
dishonest
nielegalny
Lernen beginnen
illegal
niezadowolenie
Lernen beginnen
dissatisfaction
nieposłuszny
Lernen beginnen
disobedient
nieodpowiedzialny
Lernen beginnen
irresponsible
bez opieki, niepilnowany
Lernen beginnen
unattended
nieusatysfakcjonowany
Lernen beginnen
dissatisfied
nieudany
Lernen beginnen
unsuccessful
znęcać, maltretować
Lernen beginnen
mistreat
nienaukowy
Lernen beginnen
unscientific
nieczytelny
Lernen beginnen
illegible
czytelny
Lernen beginnen
legible
niezabezpieczony
Lernen beginnen
insecure
niebezpieczny, szkodliwy
Lernen beginnen
unsafe
niechęć
Lernen beginnen
unwillingness
nie zgadzać się
Lernen beginnen
to disagree
niecierpliwy
Lernen beginnen
impatient
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
niekomfortowy
Lernen beginnen
uncomfortable
niezrozumienie
Lernen beginnen
incomprehension
źle zrozumieć
Lernen beginnen
to misunderstand
niestety
Lernen beginnen
unfortunately
dezaprobata
Lernen beginnen
disapproval
nie pochwalać, nie aprobować
Lernen beginnen
disapprove
niesprawiedliwie
Lernen beginnen
unfair
zaniepokojony, zatroskany
Lernen beginnen
anxious
niemożliwe
Lernen beginnen
impossible
nieposłuszeństwo
Lernen beginnen
disobedience
korzystny
Lernen beginnen
beneficial
niezorganizowany
Lernen beginnen
disorganized
niekompletny
Lernen beginnen
incomplete
nieadekwatny
Lernen beginnen
inadequate

Kommentare:

jakbutki er schrieb: 2017-01-07 14:57:27
dużo fiszek

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.