Antybiotyki b-laktamowe: cefalosporyny i cefamycyny

 0    11 Datenblatt    margopetit
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Różnice pomiędzy cefalosporynami
Lernen beginnen
Dotyczą własności farmakokinetycznych, przenikalności do ośrodkowego ukł nerowego oraz oporności w stosunku do b-laktamaz
Działania niepożądane cefalosporyn
Lernen beginnen
Alergiczne zmiany skórne, gorączka, eozynofilia, choroba posurowicza, wstrząs anafilaktyczny, bolesność i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, stan zapalny żyły.
I generacja cefalosporyn
Lernen beginnen
Silne działanie bakteriobójcze na g+, słabe na g-. WSK: zakażenia pałeczką zapalenia płuc, zakażenia bakteriami opornymi na penicyliny i przypadki nadwrażliwości na penicyliny.
Przykłady leków z I generacji cefalosporyn
Lernen beginnen
Cefazolina, Cefaleksyna, Cefadroksyl
II generacja cefalosporyn
Lernen beginnen
Silne działanie bakteriobójcze na g-, słabsze na g+. Wykazują większą oporność na działanie b-laktamaz. Zast. w zakażeniach bakt. opornych na działanie aminopenicylin, u chorych nadwrażliwych, w zakażeniu dróg oddech, mocz, żółć, rodnych i pooperacyjnych.
Przykłady leków z II generacji cefalosporyn
Lernen beginnen
Cefamandol, cefaklor, cefuroksym
III generacja cefalosporyn
Lernen beginnen
Szeroki zakres dział. p-bakt. gł. na g-. Znaczna oporność na b-laktamazy. Wydalane w większości z moczem w postaci niezmienionej. Zast. w zakaż. ukl. mocz, oddech, pok, zap. opon, skóry, stawów, kości. Zakaż. szpitalne wyw. bakt. g+ i mieszaną florą bakt.
Przykłady cefalosporyn III generacji
Lernen beginnen
Cefoperazon, cefotaksym, ceftazydym, ceftriaxon, cefsulodyna
Cefalosporyny III generacji do stosowania doustnego
Lernen beginnen
Oporne na większość bakteryjnych b-laktamaz. Zakres jak u reszty III generacji, ale bardziej ograniczony. Nie działają na pseudomonas, actinobacter, enterokoki i beztlenowce. Przykład: cefopodoxim. Niepożądane: ze strony ukł pokarmowego.
Cefalosporyny IV generacji
Lernen beginnen
Cefepim stos. w ciężkich zakażeniach ukł mocz i oddech w przypadku oporności na inne cefalosporyny. Podawany domięśniowo i dożylnie
Cefamycyny
Lernen beginnen
Działają bakteriobójczo. Cefoksytyna silniej działa na g-, jest oporna na działanie b-laktamaz. WSK: zakażenia E. coli, klebsiella, proteus i beztlenowcami. Cefotetan- szeroki zakres działania, zaliczany do cefalosporyn III generacji.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.