April 2016

 0    59 Datenblatt    dkujawski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
portfel
Lernen beginnen
wallet
zdezorientowany
Lernen beginnen
confused
od pierwszego wejrzenia
to była miłość od pierwszego wejrzenia
Lernen beginnen
at first sight
It was love at first sight.
tymczasowy
On ma tymczasową pracę.
Lernen beginnen
temporary
He has temporary job.
zastanawiać się
Zasatanawiałem się
Lernen beginnen
wonder
I was wondering
aktówka
Lernen beginnen
briefcase
mieć coś naprzeciw
Czy masz coś przeciw że zapytam gdzie jest bank?
Lernen beginnen
mind
Do you mind me asking where the bank is?
wykrzyknik
Lernen beginnen
exclamation mark
mieć tendencję
Mam tendencję
Lernen beginnen
tend
na wynos
Lernen beginnen
takeaway
udział
Lernen beginnen
share
koncert
Lernen beginnen
gig
maniak
Lernen beginnen
geek
bałaganiarski
Lernen beginnen
messy
przeszkadzać
Nie przeszkadzaj.
Lernen beginnen
disturb
Don't disturb.
żałować
Lernen beginnen
regret
narzeczony
Lernen beginnen
a fiancé
zadanie
Mam nowe zadanie dla ciebie.
Lernen beginnen
task
I have a new task for you.
wielozadaniowość
Lernen beginnen
multitasking
obawiam się
Lernen beginnen
I'm afraid
przełom
Lernen beginnen
breakthrough
przypomnieć
Przypomnij mi o tym spotkaniu.
Lernen beginnen
remind
Remind me about this meeting.
znajomy z pokoju
Lernen beginnen
room mate
ławka
Zostawiłem buty na ławce.
Lernen beginnen
bench
cecha
Lernen beginnen
feature
ostrożny
Gdybym był ostrożny nie zostawiłbym torby na ławce.
Lernen beginnen
cautious
If I had been cautious I wouldn; t have left the bag on the bench.
humorzasty
Lernen beginnen
moody
udawać
Jeśli czujesz ból to znaczy że nie udawałeś.
Lernen beginnen
pretend
If you feel pain it means that you didn/t pretend.
współczujący
Lernen beginnen
sympathetic
naiwny
Lernen beginnen
naive
ostatnio
Lernen beginnen
lately
zgadywać
Lernen beginnen
guess
okoń
Lernen beginnen
perch
kontuzja
Lernen beginnen
injury
umówione spotkanie/wizyta
Mam wizytę u lekarza w przyszłym tygodniu.
Lernen beginnen
appointment
I have an appointment with a doctor next week.
paragon
Lernen beginnen
receipt
strach/lęk
lęk wysokości
Lernen beginnen
fear
fear of heights
hałas
Lernen beginnen
noise
pana
Lernen beginnen
puncture
koło zapasowe
Lernen beginnen
spare wheel
wystający
Lernen beginnen
sticking out
kość
Lernen beginnen
bone
felga/ obręcz
Lernen beginnen
rim
opona
Lernen beginnen
tyre
prześwietlenie
Lernen beginnen
x-ray
upadać/spadać
Lernen beginnen
fall
wsiadać do autobusu
Lernen beginnen
get on the bus
myśl
Lernen beginnen
thought
wysiadać z autobusu
Lernen beginnen
get off the bus
liceum
Lernen beginnen
secondary school
strych
Lernen beginnen
attic
piwnica
Lernen beginnen
basement
lina
Lernen beginnen
rope
wędka
Lernen beginnen
fishing rod
zażenowany
Lernen beginnen
embarrassed
wykończony
Lernen beginnen
exhausted
niezręczny
Lernen beginnen
awkward
zaniepokojony
Lernen beginnen
axious
wycieńczony
Lernen beginnen
exhausted

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.