Article - pumpkinpie

 0    31 Datenblatt    kseniahasa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dynia
Lernen beginnen
pumpkin
ciasto
Lernen beginnen
pie
przepis
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
Lernen beginnen
recipe
My grandmother gave me her cookbook with hundreds of fantastic recipes.
ciastka
Lernen beginnen
pastry
cząber
Lernen beginnen
savoury
sitko
Kuchenne sitka są wykonane z plastiku lub nierdzewnej stali.
Lernen beginnen
sieve
Cooking sieves are made from plastic or stainless steel.
indyk
Lernen beginnen
turkey
tekstura
Lernen beginnen
texture
twórca
Lernen beginnen
creator
gigantyczny
Lernen beginnen
gigantic
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
Lernen beginnen
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
półka
Lernen beginnen
shelf
wersja
Lernen beginnen
version
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
Lernen beginnen
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
proces sądowy
Lernen beginnen
trial
danie, potrawa
Nowa restauracja oferuje dania z całego świata.
Lernen beginnen
dish
The new restaurant serves dishes from all over the world.
dzień świąteczny
Lernen beginnen
holiday
tłumaczyć
Lernen beginnen
translate
pyszny
Ta pizza jest pyszna.
Lernen beginnen
delicious
This pizza is delicious.
egzekucja
Lernen beginnen
execution
mięso
Wegetarianie nie jedzą mięsa.
Lernen beginnen
meat
Vegetarians don't eat meat.
lokalny / miejscowy
Lernen beginnen
local
dorosły
Lernen beginnen
grown
usunąć
Lernen beginnen
remove
świeży
Masz jakieś świeże warzywa?
Lernen beginnen
fresh
Do you have any fresh vegetables?
kucharz
Lernen beginnen
cook
świętować
Lernen beginnen
celebrate
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
Lernen beginnen
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
wszędzie
Lernen beginnen
everywhere
kawałek
Tylko trochę.
Lernen beginnen
bit
Just a little bit.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Lernen beginnen
visit
Tomorrow we will visit the old town.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.