At the Amusement park

 0    39 Datenblatt    ekomenda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
an exciting entertainment in an amusement park, like a fast train that goes up and down
Lernen beginnen
a roller coaster
a large, vertical wheel in an amusement park with seats that stay horizontal as the wheel turns round
Lernen beginnen
a ferris wheel /ˈfer.ɪsˌwiːl/
a large machine at a fair that turns round and has wooden or plastic animals or vehicles on which children ride
Lernen beginnen
a merry go roundˈ/mer.i.ɡəʊˌraʊnd/
a small electric car
Lernen beginnen
a bumper car
a place in which you can pay to play games on machines
Lernen beginnen
an amusement arcade
łódź w lunaparku
Lernen beginnen
a gondola
dom strachów
Lernen beginnen
a spook house
gocarty
Lernen beginnen
a go-cart
jazda na koniku pony
Lernen beginnen
a pony ride
wata cukrowa i carmelowe jabłko
Lernen beginnen
cotton candy and caramel apples
Jazda na diabelskim kole powoduje że jest mi niedobrze
Lernen beginnen
Riding the ferris wheel makes me dizzy
/ɑːˈkeɪd/a covered area or passage in which there are shops salon gier
Lernen beginnen
Playing gomes at the arcade is boring for Tom
Nie jest dobrze pić colę przed jazdą samochdzikami
Lernen beginnen
Drinking cola isn't good before you ride the bumper cars
Wydawanie pieniędzy w salonie gier jest zabawne
Lernen beginnen
Spending money at the arcade is fun
Słuchanie muzyki i jeżdżenie na karuzeli robi Paula śpiącym
Lernen beginnen
Listening to the music and riding a merry-go-round makes Paul sleepy
John jest zły, bo stracił wszystkie pieniądze w salonie gier
Lernen beginnen
John is angry about losing all his money at the arcade
Iwona jest zainteresowana pójściem do parku w następnym tygodniu
Lernen beginnen
Yvonne is interested in going to the park next week
Ja myślę o pracy w parku rozrywki następne lato
Lernen beginnen
I'm thinking about working in an amusement park next summer
mówić o być zły z powodu denerwować się z powodu ekscytujące z powodu
Lernen beginnen
talk about angry about nervous about excited about
zainteresowany zmartwiony myślący o
Lernen beginnen
Interested in worry about think about
Paul był zły widząc swoją dziewczynę z innym chłopakiem w parku rozrywki
Lernen beginnen
Paul is angry seeing his girlfriend with another boy at the amusement park
Jesteśmy podekscytowani pójściem na samochodziki
Lernen beginnen
We are excited about going on the bumper cars
Ja skończyłem odrabiać zadanie więc mogę iść do parku rozrywki
Lernen beginnen
I'm finished doing my homework so I can go to the amusement park
Barb unika gokardów kiedy idzie do parku
Lernen beginnen
Barb avoids the go-carts when she goes to the park
verb /əˈvɔɪd/unikać, wystrzegać się
Lernen beginnen
avoid
Katy naprawdę lubi jeść karmelowe jabłka
Lernen beginnen
Cathy really enjoys eating caramels apple at the fair
Jest trudno zrobić dużo pieniędzy pracując w parku rozrywki
Lernen beginnen
It is difficulty to make a lot of money working at an amusement park
To jest ekscytujace zabrać dzieci do parku rozrywki
Lernen beginnen
It's exciting to take your children to an amusement park
Jest łatwo wydać dużo pieniędzy w salonie gier
Lernen beginnen
It's easy to spend a lot of money in the arcade
Oli zdecydował się iść do parku rozrywki wieczorem
Lernen beginnen
Oli has decided to go to the amusement park tonight
Ja zapomniałem przynieść moje darmowe bilety do domu strachu
Lernen beginnen
I forgot to bring my free tickets to the spook house
Piotr ma nadzieję wygrać trochę pieniędzy w salonie gier
Lernen beginnen
Peter hope to win some money at the arcade
Zapytałem czy kupić bilety
Lernen beginnen
I asked to buy some tickets
Zapytałem mary czy kupi bilety
Lernen beginnen
I asked Mary to buy some tickets
Fritz potrzebuje kupić bilety na diabelskie koło
Lernen beginnen
Fritz needs to buy a ticket for the feeris wheel
Fritz potrzebuje abyś mu kupił bilety na diabelskie koło
Lernen beginnen
Fritz needs you to buy him a ticket for the feeris wheel
Mary ostrzegała was przed przyniesieniem dużo pieniędzy do parku
Lernen beginnen
Mary advised you to bring a lot of money to the park
Rodzina Smith zaprosiła Freda do pójścia do parku z nimi
Lernen beginnen
The Smith family has invited Fred to go to the amusement park with them
Wy byliście ostrzeżeni przez Mary, aby nie przynosię dużo mieniędzy do parku
Lernen beginnen
You were advised by Mary to bring a lot of money to the park

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.