At the bank

 0    80 Datenblatt    beatawojcik2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bankomat
Lernen beginnen
cash machine, ATM, cashpoint
konto
Lernen beginnen
account
wypłacać z konta
Lernen beginnen
withdraw from the account, take out money
wypłata z konta
Lernen beginnen
withdraw from the account
kasjer
Lernen beginnen
a cashier, (teller)
przelew
Lernen beginnen
transfer/clearing the account
zrobić przelew
Lernen beginnen
to make a transfer
wpłacać
Lernen beginnen
make a deposit
wpłata
Lernen beginnen
deposit (payment)
wypłacać
Lernen beginnen
pay in
debet
Lernen beginnen
debit, overdraft
spłacać
Lernen beginnen
pay off
zgłosić
Lernen beginnen
report
opłata dodatkowa
Lernen beginnen
additional charge, fee
zwolniony z opłaty
Lernen beginnen
free of charge
wliczony
Lernen beginnen
Included
prowizja
Lernen beginnen
commission
wziąć pożyczkę
Lernen beginnen
to take out a loan
stopa procentowa
Lernen beginnen
interest rate
kredyt hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage credit
oddział
Lernen beginnen
branch
waluta
Lernen beginnen
currency
wymieniać
Lernen beginnen
to exchange
kurs wymiany walut
Lernen beginnen
exchange rate
warunki
Lernen beginnen
terms and conditions
czek
Lernen beginnen
a cheque
książeczka czekowa
Lernen beginnen
a cheque book, a checkbook
ilość, kwota
Lernen beginnen
amount, the amount
podpis
Lernen beginnen
signature
oszczędności
Lernen beginnen
savings
kwota, banknot
Lernen beginnen
amount, banknote
moneta
Lernen beginnen
a coin
dowód osobisty
Lernen beginnen
identity card
połknąć
Lernen beginnen
swallow
odzyskać
Lernen beginnen
to get back, to retrieve
skradzione
Lernen beginnen
stolen
włóż kartę
Lernen beginnen
insert the card
wprowadź swój pin
Lernen beginnen
enter your pin
anulować
Lernen beginnen
to cancel
saldo
Lernen beginnen
a balance
ilość
Lernen beginnen
amount, quantity
czy chcesz potwierdzenie
Lernen beginnen
would you like to receipt?
być na minusie
Lernen beginnen
to be in the red
być na plusie
Lernen beginnen
to be in the black
prawidłowy, prawidłowo, właściwy
Lernen beginnen
correct
poprawiać, korygować
Lernen beginnen
to correct
usuń, usunąć
Lernen beginnen
remove, to remove
wypłata gotówki
Lernen beginnen
cash withdrawal
Muszę znaleźć bankomat, żeby wyciągnąć trochę pieniędzy
Lernen beginnen
I have to find an ATM to get some money
Gdzie jest najbliższy bankomat?
Lernen beginnen
Where is the nearest ATM?
Czy jest tutaj w pobliżu bankomat?
Lernen beginnen
Is there an ATM near here?
Potrzebuję trochę gotówki
Lernen beginnen
I need some cash
Dzień dobry, chciałbym wypłacić 100 euro
Lernen beginnen
Good morning, I would like to take out 100 euros
Czy mogę zobaczyć pana dowód osobisty?
Lernen beginnen
Can I see your ID please?
Jaki jest numer pana konta bankowego?
Lernen beginnen
What is your bank account number?
Z którego konta chciałby pan wyciągnąć pieniędze?
Lernen beginnen
Which account do you want to take the money out of?
Chciałbym zrobić przelew na konto.
Lernen beginnen
I would like to make a transfer to this account.
Czy moge zapłacić tutaj rachunek za prąd?
Lernen beginnen
Can I pay the electricity bill here?
Chciałbym też przelać 1000 funtów na moje konto osobiste
Lernen beginnen
I would also like to make a transfer £ 1000 to my personal account
Chciałbym wpłacić pieniędze.
Lernen beginnen
I would like to deposit money.
Ile pani wpłaca?
Lernen beginnen
How much are you depositing?
Na ktore konto mam je wpłacić?
Lernen beginnen
Which account would you like me to deposit into make a deposit?
Ile pieniędzy chciałby pani wpłacić?
Lernen beginnen
How much money would you like to deposit?
Bankomat połknął moją kartę. Karta została połknięta przez bankomat.
Lernen beginnen
The cash machine swallowed my card. The card was swallowed by an ATM.
Jak mogę ją odzyskać?
Lernen beginnen
How can I get it back? How can I receive it.
Zapomniałem numeru pin
Lernen beginnen
I have forgotten my PIN number.
Zgubiłem moją kartę kredytową
Lernen beginnen
I lost my credit card
Chciałbym aby została zablokowana
Lernen beginnen
I would like to block it./ I would like to have it blocked
Chciałbym zgłosić kradzież karty.
Lernen beginnen
I would like to report stealing of my card.
Nowa karta zostanie wysłana na pana adres.
Lernen beginnen
The new card will sent to your address.
Chcielibyśmy wziąć pożyczkę.
Lernen beginnen
We would like to take out a loan.
Jakie są stopy procentowe?
Lernen beginnen
What are the interest rates?
Chcielibyśmy kupić mieszkanie. Chcielibyśmy wziąć kredyt hipoteczny.
Lernen beginnen
We would like to buy a flat. We want to take out mortgage.
Gdzie mogę się dowiedzieć czegoś o warunkach?
Lernen beginnen
Where can I get to know about the terms and conditions?
Ile będą wynosić raty/spłaty kredytu hipotecznego?
Lernen beginnen
How much will my mortgage repainmants be?
Czy mogę zrealizować ten czek tutaj?
Lernen beginnen
Can I cash this check here?
Czy mogę/można tutaj rozmienić euro?
Lernen beginnen
Can I exchange euros here?
Jaki jest kurs wymiany?
Lernen beginnen
What is the exchange rate?
Przepraszam, bankomat jest zepsuty.
Lernen beginnen
Sorry, the cash machine is broken.
Czy mogę tutaj dokonać wypłaty?
Lernen beginnen
Can I make a withdrawal here?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.