At the Grocery store

 0    71 Datenblatt    ekomenda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wózek sklepowy
Lernen beginnen
a shopping card
część sklepu gdzie sprzedają warzywa i owoce
Lernen beginnen
the produce section
a person whose job is to receive and pay out money in a shop, bank, restaurant, etc
Lernen beginnen
a cashier
a machine in a shop or other business that records sales and into which money received is put
Lernen beginnen
a cash register
/rɪˈsiːt/ a piece of paper that proves that money, goods, or information have been received
Lernen beginnen
a receipt
a long, flat board fixed horizontally
Lernen beginnen
a shelf
a long, narrow space between the rows of shelves in a large shop /aɪl/
Lernen beginnen
an aisle
męższyzna wykładający towar na półki sklepowe
Lernen beginnen
a stockboy
a substance made from a plant, used to give a special flavour to food: przyprawy / spajsis/
Lernen beginnen
spices
część sklepu, gdzie sprzedają sery, sałatki, gotowe dania
Lernen beginnen
the deli
Michael kupił pięć zielonych jabłek
Lernen beginnen
Michael bought five green apples
Mary używa nowego wózka sklepowego
Lernen beginnen
Mary is using the new shopping cart
Sklep zamknie część z przyprawami dzisiaj
Lernen beginnen
The grocery store will close the spice aisle today
Mój ojciec mysli że sklepy sa nudne
Lernen beginnen
My father thinks the grocery storys are boring
Sklep będzie samknięty w sobotę
Lernen beginnen
The grocery store will close on Saturday
Molly zawsze wkłada swoje niegrzeczne dziecko do dzieciecego miejsca
Lernen beginnen
Molly always has to put her naughty child in the children's seat
Claire nie lubi kupować w śmierdzącym rybnym dziale
Lernen beginnen
Claire hates to shop in the smelly fish section
Dział ze sprzętem video nie jest mowy
Lernen beginnen
The video section isn't new
Kupowanie w lokalnym markecie może być ekonomiczne
Lernen beginnen
Shopping at the local market can be ekonomical
Popatrz na Bobiego brudne dziecko
Lernen beginnen
Look at Bob's dirty child
Atrakcyjna kobieta jest w sklepie
Lernen beginnen
The atracttive woman is in that grocery store
Rita spędziła swietnie poranek w sklepie
Lernen beginnen
Rita spend an enjoyable morning at the grocery store
Bezdomny mężczyzna wyszedł ze sklepu ponieważ on nie miał pieniędzy
Lernen beginnen
The homeless man had to leave the grocery store because he had no money
Ron jest bardzo pomocnym pracownikiem sklepowym
Lernen beginnen
Ron is a very helpful stockboy
Myślę że ludzie używają karty kredytowej bezmyślnie
Lernen beginnen
I think people use a credit card to buy one item thoughtless
Ted nie czuje się konfortowa kupując bez swojej żony w sklepie
Lernen beginnen
Ted doesn't feel comfortable shopping without his wife at the grocery story
Jest 6 rzędów w tym sklepie
Lernen beginnen
There are six aisles in that grocery store
Jak dużo pomarańczy Frank kupił?
Lernen beginnen
How many oranges did Frank buy?
Carrie kupiła trochę cukru w sklepie
Lernen beginnen
Carrie bought some suger at the store
Mój przyjaciel kupił trochę ryży w tym samym sklepie
Lernen beginnen
My friend bought some rice at the same store
Hałas w sklepie jest straszny
Lernen beginnen
The noise at that grocery store is terrible
Lubię ten sklep poniewać oni grają muzykę
Lernen beginnen
I like the store because they play music
Jest 70 wózków w tym sklepie
Lernen beginnen
There are 70 shopping carts in this grocery store
jest dziecięce miejsce w każdym wózku
Lernen beginnen
There is a children's seat in each cart
Myślę że pomarańczowy sok jest w rządzie 6
Lernen beginnen
I think the orange juice is in aisle 6
Chleb w tym markecie nie jest dobry
Lernen beginnen
The bread at that market is not very good
Jack kupił tort w tym sklepie
Lernen beginnen
Jack bought a cake at that story
On także kupił trochę mleka
Lernen beginnen
He also bought some milk
Iwona uzywa koszyka sklepowego
Lernen beginnen
Yvonne used a shopping basket
Ona włożyła trochę ryżu i trochę oregano do niego
Lernen beginnen
She puts some rice and some oregano in it
Mary kupiła paczkę cukru w sklepie
Lernen beginnen
Mary bought a bag of suger at the grosery store
On także kupił kostę mydła
Lernen beginnen
He also bought a bar of soap
Oni nie miają żadnych butelek ketchupu w sklepie
Lernen beginnen
They don't have any botlles of ketchup at the market
henry nie potrzebuje kiści bananów
Lernen beginnen
Henry didn't need a bunch of bananas
Ty nie możesz kupić kartonu papierosów w tym sklepie
Lernen beginnen
You can't buy cartons of cigarettes in that story
proszę o karton lodów na przyjęcie
Lernen beginnen
Please a carton of ice- cream for the party
Potrzebujemy rolek papieru ze sklepu
Lernen beginnen
We needs some rolles of paper towels from the store
Helen kupiła pół tuzina jajek w sklepie
Lernen beginnen
Helen purchased a half dozen eggs at the market
Mama potrzebuje pół litra śmietany ze sklepu
Lernen beginnen
Mom needs a pint of cream from the story
Mary zwykle kupuje tubkę pasty dla swoich dzieci
Lernen beginnen
Mary usually buy a tube of toothpaste for his kids
Proszę kup 4 kawałki sernika kiedy będziecie w sklepie
Lernen beginnen
Please buy four pieces of cheesecake while you are at the market
Mike myśli, że zkupy są nudne
Lernen beginnen
Mike thinks shopping is boring
Zakupy nudzą Maika
Lernen beginnen
Shopping bores Mike
Supermarket myli ludzi
Lernen beginnen
The supermarket confuses people
On odczuwa znudzenie kupując
Lernen beginnen
He feels bored by shopping
On dał oba jabłka swoim braciom
Lernen beginnen
He gave both of the apples to his brothers
Nie kupił dużo ryżu
Lernen beginnen
He didn't buy much rise
Cal kupił zielone jabłka, dojrzałe banany i świeże marchewki
Lernen beginnen
Cal bougth green apples, ripe babanas and fresh carotts
Zły kupujący krzyczał na nieuprzejmego kasjera
Lernen beginnen
The angry shopper was shouting at the rude cashier
W dziale deli mieli w sprzedaży wędzone ryby, francuski ser i włoskie sałatki
Lernen beginnen
The deli had a sale on smoked fish, French cheese and Italian salads
John tylko kupił kilka jabłek
Lernen beginnen
John only bought a couple of apples
Mie potrzebujemy dużo wody
Lernen beginnen
We don't need much water
Jahn potrzebuje dużo jajek
Lernen beginnen
Joan needs lots of eggs
Sklep był stary i brudny
Lernen beginnen
The grocery store was old and dirty
Ta kasierka nie była bardzo pomocna
Lernen beginnen
That cashier wosn't very helpful
ekonomiczni kupujący zawsze szukają tanich sklepów
Lernen beginnen
Economical shoppers are always looking for cheap stores
Andrea kupiła 10 bochenków chleba
Lernen beginnen
Andrea bought 10 loaves of bread
My potrzebujemy nowe słoiczki przypraw
Lernen beginnen
We need some new jars of spice
Jak wielu sklepów Mike jest właścicielem?
Lernen beginnen
How many grocery stores does Mike own?
Co oni sprzedają w sklepie?
Lernen beginnen
What do they sell at the grocery stores?
Oni sprzedają wiele rzeczy
Lernen beginnen
They sell many things

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.