autakoidy peptydowe i purynowe

 0    28 Datenblatt    dabul
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
ekalantyd
Lernen beginnen
inhibitor kalikreiny obrzęk naczynioruchowy quinckego/niedobór c1 składowej dopełniacza
B1
Lernen beginnen
powstaje de nowo w tkankach urażonych, odp. za rozwój zapalenia, bialko G, wzrost Ca
Gq i Gi czyli wzrost Ca i spadek cAMP, konstytutywnie w większości taknek, aktywuje eNOS, produkcję czynników wazodylatacyjnychPGI2 przeciwpłytkowych i fibrynolitycznych t-PA antagonista Ikatybant
Lernen beginnen
B2
iACE
Lernen beginnen
spadek ilości angiotensyny dodatkowo pobudzenie korzystnego działania na rec B2
AT2
Lernen beginnen
w tkankach płodowych, w niewielkiej ilości w dojrzałych, hipotensyjnie, natriuretycznie, antyproliferacyjnie, wytwarzanie No PGI2, bradykininy
angiotensyna II działanie klasyczne, na rec AT1
Lernen beginnen
skurcz naczyń 40xsilniejszy niz po NA, uwalnia NA z ukl wspólczulnego, wzmaga produkcję aldosteronu, wazopresyny(hamuje natrurezę, diurezę i wzmaga pragnienie), niekorzystny remodeling serca(rozrost tk. lącznej) arytmogenna, hamuje wydz. reniny, obkurcza t. odprowadzającą-poprawia filtrację, PROZAPALNA, aterogenna
aliskiren
Lernen beginnen
inh. reniny (spadek wytwarzania angiotensyny I)
AT-(1-7)
Lernen beginnen
działa na rec metabotropowy Mas, działa pozytywnie, przeciwstawnie do ang II
omapatrylat
Lernen beginnen
inh. wazopeptydowy, hamuje ACE oraz NEP(enzym rozkładający ANP)
kandoksatryl
Lernen beginnen
hamuje enzym NEP który rozkłada ANP, BNP, CNP. Ale też niestety jego zahamowanie powoduje spadek ilości AT(1-7).
wskazania do ACEI
Lernen beginnen
lek pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia, niewydolność serca(zapobieganie uruchomieniu osi R-A-A), podanie w 1dobie po zawale serca, terapia nerfopatii cukrzycowej-poprawa filtracji, zapobiega mikroalbuminurii), ch. wieńcowa-stabilizacja blaszki miażdżycowej
przeciwskazania co ACEI
Lernen beginnen
zwężenie t. nerkowej(ryzyko niedokrwienia i ONN), ch. autoimmunologiczne atakujące nerki, ciężka niewydolność nerek, neutropenia(może nasilić), ciąża(teratogenne), zaburzenia elektrolitowe, konieczne badanie moczu przed przypisaniem, uporczywy kaszel przy stosowaniu
sartany
Lernen beginnen
blokują rec AT1, zmniejsza insulinooporność, niektóre zwiększają insulinowrażliwość dzialając na rec PPAR-y, nefroprotekcyjne, stosowane w zespole metabolicznym, zmniejszają ryzyko cukrzycy, w migotaniu przedsionków, przy ryzyku udaru niedokrwiennego, hamowanie dylatacji aorty w zesp Marfana
bozentan, sytaksentan, ambryzentan
Lernen beginnen
antagonista rec. endotelinowego, terapia nadciśnienia plucnego aby poprawić wydolność wysiłkową u chorych
ETa
Lernen beginnen
naczynioskurczowo
wazodylatacyjnie ale konstrukcyjnie na kom mięśli gł pluc, naczyń wieńcowych i krążenia krezkowego
Lernen beginnen
ETb
kaptopryl, enalapryl, cylazapryl, benazepryl
Lernen beginnen
ACEI osoczowe, wskazania klasyczne: nadciśnienie, niewydolnosć serca,
chinapryl, fozynopryl, peryndopryl, ramipryl, trandolapryl
Lernen beginnen
tkankowe, penetrujące, wysoce lipofilne ACEI, ch. niedokrwienna, zapobieganie powikłaniom cukrzycy, niedokrwiennym udarom mózgu, zatorowo-zakrzepowym incydentom
aminofilina
Lernen beginnen
lek antyarytmiczny, bloker rec A1(skutek to wzrost cAMP), bloker fosfodiesterazy(wzrost)
dipirydamol
Lernen beginnen
blok transporterów zwrotnych adenozyny, czyli wzrost jej stężenia w środowisku naczyń, inh. fosfodiesterazy, lek przy ch krążenia mózgowego, prewencja udaru, w diagnostyce kardiologicznego zesp. podkradania
tienopirydyny
Lernen beginnen
przeciwmiażdżycowe, ch. niedokrwienna serca, ich pełne działanie po pewnym czasie(działa metabolit), dzialają dluższy cas po odstawieniu, przeciwpłytkowo, wydłużają krwawienie
P2Y12 selektywny antagonista, efekt działania po 3-5dniach, może wystąpic TTP/zesp Moschowitza i neutropenia, tienopirydyna, niedwracalnie i czynny metabolit a nie lek
Lernen beginnen
tiklopidyna
P2Y12 antagonista, rzadziej niepożądane dzialania, działa ju.ż po kilku h, tienopirydyna, nieodwracalnie i czynny metabolit a nie podawany lek
Lernen beginnen
klopidogrel
tienopirydyna III generacji o lepszej farmakokinetyce
Lernen beginnen
prasugrel
elinogrel
Lernen beginnen
tienopirydyna, pierwsza tienopirydyna podawana doustnie ale też dożylnie np w pracowni hematologicznej
odwracalni antagoniści P2Y12, krótko dzialający analog ATP, krótki czas działania, skuteczna terapia przeciwplytkowa
Lernen beginnen
kangrelor, tykagrelor
kolejno: spadek, wzrost cAMP
Lernen beginnen
A1 A2
aktywacja plytki, zmiana ksztaltu, degranulacja, aktywacja kompleksu GP IIb/IIIa-rec dla fibrynogenu czyli zaburzenie krzepnięcia
Lernen beginnen
ADP + P2Y12

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.